REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Technik farmaceutyczny to aptekarz ze średnim wykształceniem?

21 lutego 2017 08:00

Dwaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości wystosowali interpelację do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia techników farmaceutycznych, którego zakończenie jest planowane w przyszłym roku. Posłowie twierdzą, że technicy farmaceutyczni to tzw. aptekarze ze średnim wykształceniem.

Technik farmaceutyczny to aptekarz ze średnim wykształceniem?

– W związku z powstającym projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (projekt z 22.12.2016 r.) i proponowanym zamiarem zakończenia, od roku 2018/2019 – § 2 wspomnianego rozporządzenia, kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, tzw. aptekarzy z średnim wykształceniem – technicznym, by doprowadzić do jego wygaszenia z rynku pracy, a zatrudniać tylko magistrów farmacji, przyczyniło się do wyraźnego niepokoju na rynku pracy aptekarzy – piszą posłowie Jerzy Gosiewski i Krzysztof Maciejewski.

Ich zdaniem wiele podmiotów sprzeciwia się zlikwidowaniu tego stopnia kształcenia.

REKLAMA

– Skarżą się do nas interesanci, że propozycja wygaszenia kształcenia techników farmaceutów nie została przeanalizowana różnokierunkowo i racjonalnie – czytamy w interpelacji. – Do aptek, jak do każdego innego zawodu, ich zdaniem, zatrudniani powinni być pracownicy o różnym stopniu umiejętności. Wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem apteki sprawują osoby o dwóch ściśle powiązanych ze sobą stopniach: magistra farmacji i technika farmacji. Te dwie grupy zawodowe pełnią zbliżone funkcje, których celem jest zapewnienie jak najlepszej jakości usług pacjentowi z oczywistym podziałem obowiązków. Podział ten wynika przede wszystkim z uprawnień jakie posiadają obydwie grupy.

REKLAMA

Posłowie przypominają, że zrozumiałe jest, iż osoba legitymująca się wyższym tytułem, w tym przypadku magistra, będzie posiadała obszerniejszy zakres czynności (praw i obowiązków), niż z tytułem technika. Technik po pozytywnie zdanym egzaminie i stażu jest osobą, która wykonuje wszelkie prace administracyjne, magazynowe i związane ze sprzedażą. Może wydawać lekarstwa, robić leki recepturowe i prowadzić punkt apteczny. Nie wolno mu natomiast samodzielnie udzielać porad dotyczących leków i ich zamienników, wydawać psychotropów czy leków narkotycznych. Do wykonywania tych czynności zobowiązano magistrów i nie powinno to stanowić utrudnienia dla pacjentów, bo na każdej zmianie (oprócz techników) musi przebywać chociaż jeden magister – tak mówi Prawo farmaceutyczne.

– Reasumując, tytuł magistra daje przyzwolenie nadzorowania nad całokształtem prac w aptece i opiekę nad pacjentami, a niższy personel jest pod ciągłym nadzorem i nie ma obaw, że technik popełni jakiś błąd. Magistrowie nie są być przeciążani obowiązkami, bo mają do pomocy techników i prostsze czynności wykonują właśnie oni – czytamy w interpelacji.

Zdaniem autorów pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej, na rynku pracy, w tym i w aptekach, potrzebne są osoby o różnym wykształceniu. Uważają oni, że próba likwidacji zawodu technika wpłynie negatywnie na warunki ekonomiczne funkcjonowania aptek i będzie to problem przede wszystkim dla małych aptek, które nie generują dużych obrotów i działają na granicy opłacalności ekonomicznej.

– Aptekarze sugerują, że prace mniej odpowiedzialne powinni w dalszym ciągu wykonywać technicy, by w ten sposób odciążyć magistrów. Zaniepokojeni mogącymi nastąpić zmianami twierdzą, że podobna sytuacja jest w szpitalach, gdzie nie podważa się różnorodności kwalifikacji personelu opiekującego się chorymi. Zatrudniani są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i jeszcze nie zainicjowano zwalniania pielęgniarek, ratowników medycznych, by potem zatrudnić na ich stanowiska samych lekarzy. Wspomniane grupy zajmują się dbaniem o zdrowie pacjenta, tak samo jak aptekarze. Oczywisty dla każdego jest fakt, że nauka pielęgniarek i ratowników medycznych jest krótsza i zakres wiedzy nie jest tak szeroki jak lekarzy, a jednak toleruje się słabsze wykształcenie pielęgniarek, ratowników medycznych, którzy uważani są jednak za niezbędnych i nikt nie zamierza wygaszać kształcenia niższego personelu przy obsłudze pacjentów w szpitalach, czy przychodniach lekarskich. Sytuację powyższą nasi rozmówcy porównali z branżą aptekarską i twierdzą, że wygaszenie kształcenia techników farmaceutów byłoby krzywdzące, bo Ci obecni technicy będą czuć się niedowartościowani, a na podwyższanie kwalifikacji nie każdego jest stać finansowo. Twierdzą, że pacjentów nie interesuje, czy obsługuje ich technik czy magister. Ważne jest zaufanie, że aptekarz może pomóc.

REKLAMA

Posłowie twierdzą, że istotne jest, by w Polsce opieka farmaceutyczna była na wysokim poziomie. Ich zdaniem “technik farmaceuta” spełnia ogromną rolę, ponieważ on mimo to, że ma jedynie techniczne wykształcenie, odciąża magistra farmacji od wszystkich prostych prac, po to tylko, by on z kolei miał czas na pracę z pacjentem, prowadzeniem farmakoterapii, współpracę z lekarzem, a nie układanie na półkach leków, czy wykonywanie innych prostych czynności. Jeżeli magister przekaże te wszystkie prostsze czynności dla techników, które nie wymagają wnikliwej wiedzy, to znajdzie wtedy więcej czasu dla pacjentów.

Jerzy Gosiewski i Krzysztof Maciejewski pytają Ministra Edukacji Narodowej czy istnieje możliwość utrzymania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny.

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Rusza PRIME Rusza PRIME

PRIME, czyli europejska „szybka ścieżka” rejestracji leków, ma zapewnić szybsze wejście na rynek naw...

MZ: Pismo w sprawie realizacji recept MZ: Pismo w sprawie realizacji recept

Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia opublikował pismo w sprawie praktycznyc...

Apteki w Trójmieście nie chcą sprzedawać pigułek “dzień po” Apteki w Trójmieście nie chcą sprzedawać pigułek “dzień po”

"To, co kiedyś wydawało się niedopuszczalne, nieetyczne, np. jak odmowa wydania leku, staje się akce...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz