REKLAMA
Magazyn mgr.farm

To nie apteki powinny się tym zajmować, ale samorząd aptekarski…

12 września 2018 04:50

Zdaniem prof. dr hab. n. farm. Małgorzaty Sznitowskiej, Naczelna Rada Aptekarska mogłaby zlecić opracowanie procedur przygotowania powszechnie wykonywanych leków recepturowych i rozpowszechnić je wśród swoich członków. „Nie jest wykluczone, że wkrótce w sieciach aptek pojawią się takie wystandaryzowane procedury i wzory protokołów” – twierdzi szefowa Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej GUMed.

Zdaniem ekspertki warto zadbać, by w ramach samorządu aptekarskiego powstała inicjatywa tworzenia bazy procedur (fot. Shutterstock)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku wystosował list do prof. dr hab. n. farm. Małgorzaty Sznitowskiej w sprawie wydania XI Farmakopei Polskiej oraz monografii „Leki sporządzane w aptece”, której jest ona współautorem. Jarosław Mateuszuk pyta w nim o to czy autorzy dokumentu dokonywali oceny lub zatwierdzali jakiekolwiek wzory procedur, protokołów i raportów wskazywanych w treści monografii.

– Duże zainteresowanie wśród farmaceutów wzbudzają pojawiające się w ostatnim czasie „opracowania” dotyczące powyższych zagadnień. W związku z tym do izb aptekarskich napływają pytania z aptek, czy można w praktyce aptecznej wzorować się na opracowanych dokumentach – wyjaśnia prezes izby. – Niestety izba aptekarska nie jest kompetentna do oceny tego typu dokumentów, dlatego nie może wziąć odpowiedzialności za wdrożenie zaleceń monografii „Leki sporządzane w aptece”.

REKLAMA

Zdaniem Mateuszuka wydaje się, że tylko autorzy monografii, przedstawiciele inspekcji farmaceutycznej lub pracownicy naukowy Zakładów Farmacji Stosowanej Uniwersytetów Medycznych mogliby kompetentnie wypowiedzieć się w tej sprawie.

REKLAMA

– Nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że izba aptekarska nie jest kompetentna w tej kwestii i że w związku z tym nie może wziąć odpowiedzialności za wdrażanie zaleceń farmakopealnych – stwierdziła w odpowiedzi na ten list, prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska. – Chciałabym wyrazić opinię, że wiedza i umiejętności każdego farmaceuty są odpowiednie, by takie proste dokumenty przygotować, a jeżeli tak nie jest, to należy zaproponować odpowiednie szkolenie. Jednocześnie warto zadbać, by w ramach samorządu aptekarskiego powstała inicjatywa tworzenia bazy procedur.

Jej zdaniem już od szeregu lat studenci farmacji nauczani są pisania procedur i wypełniania protokołów leku wykonywanego w aptece.

– Nasi absolwenci posiadają więc już odpowiednie umiejętności i wiedzę. Tym bardziej taką umiejętność powinni posiadać specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej lub szpitalnej. Oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie, by zostały zorganizowane kursy dotyczące takich zadań – pisze Sznitowska. – Osobiście nie uważam za właściwe, żeby każda apteka przygotowywała własne procedury na leki powszechni wykonywane. Lepiej byłoby, gdyby samorząd aptekarski gromadził opracowywane procedury i udostępniał do pobrania dla swoich członków. NRA mogłaby również zlecić taką pracę wydziałom farmaceutycznym lub wybranym specjalistom i współpracować w tym zakresie z GIF. Nie jest wykluczone, że wkrótce w sieciach aptek pojawią się takie wystandaryzowane procedury i wzory protokołów.

Jednocześnie profesor wskazuje, że zespół ekspertów przygotowujących monografię nie zatwierdzał procedur czy raportów przedstawianych przez farmaceutów, a przygotował tylko wskazówki co do ich zawartości. Jej zdaniem sposób przygotowania procedur i raportów (protokołów) może być dowolny, a przygotowanie nie powinno być trudne, ponieważ w monografii farmakopealnej wymieniono podstawowe punkty, które należy zawrzeć w dokumentach.

REKLAMA

Również strona edytorska dokumentów nie jest narzucona, ważne, by były to dokumenty czytelne i przygotowane z odpowiednią dbałością. Sznitowska wskazuje, że można (po dostosowaniu) posługiwać się wzorami protokołów opracowanymi na wydziałach farmaceutycznych i używanymi przez studentów farmacji w czasie praktyk wakacyjnych i praktyki 6-miesięcznej. Można również korzystać z przykładów procedur od wielu lat już obowiązujących w aptekach szpitalnych czy z wzorów opracowanych przez jednostki zewnętrzne, jeżeli ich treść nie budzi zastrzeżeń.

Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać przede wszystkim do inspektorów farmaceutycznych oraz do nauczycieli akademickich nauczających receptury aptecznej • można korzystać ze wzorów w literaturze.

Źródło: OIA w Białymstoku

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Światowy Dzień WZW 2015 Światowy Dzień WZW 2015

Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby obchodzony jest 28 lipca, w dniu urodzin prof. Barucha Sam...

Zatrzymani za handel nielegalnymi środkami na odchudzanie Zatrzymani za handel nielegalnymi środkami na odchudzanie

Wrocławscy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu środków farmaceutycz...

RPO: odstąpienie od refundacji in vitro niezgodne z Konstytucją RPO: odstąpienie od refundacji in vitro niezgodne z Konstytucją

- Pozbawianie refundacji zabiegów in vitro podważa skuteczność całej ustawy. Tymczasem na organach w...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz