REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Toruński sąd obnaży patologie rynku farmaceutycznego w Polsce?

15 marca 2019 09:15

Wczoraj przed Sądem Okręgowym w Toruniu ruszył proces Rafała S. Jest oskarżony o oszustwo i narażenie firmy Neuca na stratę 15 milionów zł. Mężczyzna uważa z kolei, że to on jest poszkodowany w całej sprawie. Według niego Neuca naraziła go z żoną na blisko 160 mln zł strat. Zapowiada obnażenie całej patologii rynku farmaceutycznego w Polsce…

Rafał S. opisał w sądzie nową wersję odwróconego łańcucha (fot. Shutterstock)
Rafał S. w 2018 roku wysłał list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w którym opisywał patologie rynku farmaceutycznego (fot. Shutterstock)

Rafał S. to gdańszczanin, niekarany, niegdyś zamożny człowiek. Wraz z żoną Barbarą posiadał pięć spółek mających 25 aptek, hurtownię leków i firmę produkują suplementy diety Bs-Suple. Od 2010 roku małżonkowie prowadzili z toruńską firma Neuca liczne interesy. Wczoraj Rafał S. stanął przed Sądem Okręgowym w Toruniu oskarżony o oszustwo i narażenie Nauca na stratę 15 milionów zł.  Według prokuratury, biznesmen działając z góry powziętym zamiarem odsprzedał udziały w spółce Bs-Suple, zatajając zaległe zobowiązania.

Według Rafała S. zarzut jest absurdalny i ma tylko zatuszować większe przestępstwo, którego dopuściła się firma Neuca. Wczoraj w sądzie tłumaczył, że od jego żony Barbary firma wymagała noty uznaniowej na 15 mln zł, która miała rozliczyć swój rzekomy dług za udzielone jej rabaty. Jego żona miała podpisać tę pod wpływem groźby i błędu.

REKLAMA

– To ja pierwszy, już w 2016 roku, złożyłem doniesienie do prokuratury w sprawie przejęcia moich spółek aptecznych i firmy Bs-Suple przez Neukę. Po trzech latach śledztwa w Toruniu sprawę przejęła Prokuratura Regionalna w Gdańsku. W obszarze śledztwa znajdują się m.in. wymuszanie fikcyjnych korekt faktur, czego celem miał być fikcyjny zysk pokazywany przez Neukę na Giełdzie Papierów Wartościowych, przestępstwo notariusza w Toruniu oraz przejęcie moich spółek – podkreślał wczoraj Rafał S.

REKLAMA

Rafał S. pisze do Zbigniewa Ziobry

Mężczyzna zarzuca też firmie Neuca wykorzystywanie właścicieli aptek, takich jak on, manipulacje z cenami leków i rabatami oraz sztuczne pompowanie zysków i ceny akcji na giełdzie. Według gdańszczanina, firma Neuca naraziła go z żoną na blisko 160 mln zł strat. Pokazuje pismo, jakie w 2018 roku wysłał do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jest przekonany, że to dzięki niemu Prokuratura Regionalna w Gdańsku na poważnie zajęła się badaniem sprawy.

– Napisałem fakty i wiem, kogo przycisnąć (z pracowników niższych szczebli lub aptek sieciowych ), by zeznali prawdę. Proszę o możliwość spotkania i osobistej rozmowy. Na powyższe słowa mam szereg dowodów i argumentów w postaci wielu pism i dokumentów. Jeśli uzna Pan mnie za osobę wiarygodną – przyjadę w każdym terminie – „Nowości” cytują zakończenie listu Rafała S. do Zbigniewa Ziobry.

Redakcji „Nowości” Rafał S. wczoraj przekazał, że zdecydował się na „obnażenie całej patologii rynku farmaceutycznego w Polsce”. Zapewnia, że nikogo nie pomawia. Nie ma już nic do stracenia, bo został bez majątku, a przyszłość rysuje mu się nieciekawie. Jest w poważnych opałach, bo za oszustwo grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Grupa Neuca kilkakrotnie wydawała już oficjalne oświadczenia dotyczące Barbary i Rafała S. Zawsze podkreślała, że para szkaluje i pomawia firmę, a w toku są sprawy karne i cywilne. Sama wielokrotnie je inicjowała (czytaj więcej: Neuca wyjaśnia spór z S.).

REKLAMA

Źródło: ŁW/Nowości Dziennik Toruński

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Neuca wygrała w sądzie ze skarbówką. Odzyska dzięki temu 14,6 mln… Neuca wygrała w sądzie ze skarbówką. Odzyska dzięki temu 14,6 mln…

Hurtownia farmaceutyczna Neuca nie musiała płacić Urzędowi Skarbowemu 14,6 mln zł zaległego podatku ...

Felieton delegata na KZA – część 3 (spontaniczna) Felieton delegata na KZA – część 3 (spontaniczna)

Kolejny “Felieton delegata na KZA” miał być na zupełnie inny temat. Jednak to co w niedzielny wieczó...

III Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej III Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej

Już w pierwszych tygodniach wiosny odbędzie się niezwykle ważne wydarzenie. Wszystko za sprawą III O...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz