REKLAMA
wt. 23 stycznia 2024, 11:11

Tytuł specjalisty obowiązkowy dla nowych kierowników aptek

Od 16 kwietnia 2024 roku farmaceuta ubiegający się o stanowisko kierownika apteki będzie musiał posiadać tytuł specjalisty. Obowiązek ten będzie dotyczył osób chcących objąć stanowisko kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej. Jednak nie będzie on dotyczył tych farmaceutów, którzy pełnią już tę funkcję.

Farmaceutka rozmawia ze starszą pacjentką pokazując jej coś w dużym notatniku.
Od 16 kwietna 2024 roku kierownikiem apteki szpitalnej może być tylko farmaceuta z tytułem specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej

Tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej będzie jednym z wymogów wobec farmaceutów ubiegających się o stanowisko kierownika apteki. Będzie to warunek konieczny dla osób chcących kierować apteką szpitalną lub zakładową. Przepis ten wejdzie w życie 16 kwietna 2024 roku. Jest on pokłosiem zapisów ustawy o zawodzie farmaceuty.

Tytuł specjalisty wymagany dla kierowników aptek 

Wymóg posiadania przez farmaceutę ubiegającego się o stanowisko kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej tytułu specjalisty, wprowadziła ustawa o zawodzie farmaceuty. Jej zapisy zmieniają treść art. 93 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Według nowego zapisu tego przepisu kierownikiem apteki szpitalnej lub zakładowej może być farmaceuta, który spełnia wszystkie poniższe warunki: 

  1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy;
  2. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej;
  3. daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika apteki;
  4. wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
  5. wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty.

Ustawa o zawodzie farmaceuty uwzględniła jednak okres przejściowy dla nowego wymogu. Zakłada on, że w okresie do 36 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. od dnia 16 kwietnia 2021 roku), farmaceuta, który nie ukończy szkolenia specjalizacyjnego, może objąć funkcję kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej. Co więcej, może ją nadal pełnić po upływie wspomnianego okresu przejściowego. 

Okres przejściowy mija 15 kwietnia 2024 roku. Oznacza to, że od następnego dnia (tj. 16 kwietnia 2024 roku) jednym z wymogów dla farmaceutów kandydujących na stanowisko kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej będzie posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, klinicznej lub aptecznej. 

Nowe przepisy nie dotyczą osób, które pełnią już funkcję kierownika apteki

Przepisy, które wprowadza ustawa o zawodzie farmaceuty nie dotyczą farmaceutów pełniących już funkcję kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej. Zatem kierownicy aptek szpitalnych lub zakładowych nie posiadający w dniu 16 kwietnia 2024 roku tytułu specjalisty, nadal będą mogli pełnić to stanowisko. 

Jednak należy pamiętać, że kiedy taka osoba będzie chciała zmienić miejsce swojej pracy, np. objąć stanowisko kierownika apteki w innym szpitalu niż w tym, w którym dotychczas pracowała, to będzie musiała spełniać wszystkie wymagania stawiane przez ustawę Prawo Farmaceutyczne. Również te, które dotyczą posiadania tytułu specjalisty z dziedziny farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub aptecznej. A to dlatego, że każda zmiana kierownika apteki, w tym apteki szpitalnej i zakładowej wymaga wszczęcia pełnej procedury jego powołania. Składa się na nią, m.in. ocena kwalifikacji wymaganych przez ustawę Prawo Farmaceutyczne.

Źródło: OIA w Poznaniu

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]