REKLAMA
wt. 27 października 2015, 09:50

URPL: zestawienie tytułów tekstów podstawowych i monografii

Prezes URPL poinformował o zestawieniu tytułów tekstów podstawowych i monografii zawartych w Farmakopei Europejskiej (8.0 – 8.5) oraz Farmakopei Polskiej wydanie X.

URPL zamieścił zestawienie tytułów tekstów podstawowych i monografii zawartych w Farmakopei Europejskiej (8.0 – 8.5) oraz Farmakopei Polskiej wydanie X.

Zestawienie zbiorcze zawiera aktualne nazewnictwo stosowane w tytułach tekstów podstawowych, monografii ogólnych, monografii ogólnych postaci leku oraz monografii szczegółowych (w tym dla produktów specjalistycznych) wg zawartości Farmakopei Europejskiej 8.0 – 8.5, w 4 wersjach językowych, tj. w języku łacińskim, angielskim, francuskim oraz polskim, zgodnym z takim nazewnictwem opublikowanym w aktualnej Farmakopei Polskiej wydanie X.

Zestawienie będzie aktualizowane zgodnie z zawartością kolejnych wydań / suplementów Farmakopei Europejskiej / Farmakopei Polskiej.

Nazewnictwo opublikowano w zestawieniach tabelarycznych, zgodnie z działami Farmakopei Europejskiej / Farmakopei Polskiej.

Zestawienie zawiera między innymi obowiązujące tłumaczenie międzynarodowych nazw powszechnie stosowanych (INN, INNM) oraz nazw farmakopealnych dla substancji do celów farmaceutycznych, opracowane zgodnie z zasadami tworzenia nazw opisanymi w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie X (str. 4027).

Zestawienie ma charakter pomocniczy. W przypadkach spornych lub w przypadku wątpliwości, należy korzystać z nazewnictwa stosowanego w oryginalnych wydawnictwach Farmakopei Europejskiej i/lub Farmakopei Polskiej.

źródło: URPL