REKLAMA
śr. 17 czerwca 2020, 09:15

USA: apteki przygotowują się na gwałtowny wzrost szczepień na grypę w tym sezonie

Z powodu pandemii COVID-19, coraz więcej Amerykanów chce zaszczepić się przeciwko grypie. Kluczową rolę w tym procesie odegrają apteki.

74% farmaceutów uruchomiło również w swoich placówkach usługi takie, jak szczepienia oraz testy na obecność koronawirusa (fot. Shutterstock).
Aby przygotować się na możliwy wzrost, apteki podejmują szereg działań (fot. Shutterstock).

Według ostatniego sondażu Reuters/Ipsos, aż 60% dorosłych amerykańskich obywateli planuje zaszczepić się tej jesieni przeciwko grypie. To duży wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi, kiedy to przeciętnie mniej niż połowa mieszkańców decydowała się na taki krok.

– Szczepienia przeciwko grypie są powszechnie zalecane przez rządową agencję Centers for Disease Control and Prevention (CDC) każdego roku, a farmaceuci odgrywają ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego dostępu do nich, jak również do innych szczepień, których zadaniem jest chronić pacjentów i ich bliskich przed chorobami, którym można zapobiegać właśnie poprzez szczepienia – mówiła portalowi Drug Topics® Tasha Polster, wiceprzewodnicząca ds. jakości, zgodności i bezpieczeństwa w sieci Walgreens. – Jest to nawet ważniejsze w czasie pandemii, by zmniejszyć ogólne obciążenie chorobami układu oddechowego, chroniąc w ten sposób najsłabsze grupy społeczne i system opieki zdrowotnej (czytaj również: Grypa tuż-tuż).

Jak odpowiednio się przygotować

Aby przygotować się na możliwy wzrost, apteki podejmują szereg działań. Jak relacjonuje dalej Tasha Polster, Walgreens miało już rozmawiać z producentami w celu zapewnienia odpowiedniej ilości szczepionek na nadchodzący sezon. Współpracowało także globalnie z Walgreens Boots Alliance tak, by odpowiednio wcześnie identyfikować oznaki infekcji.

– Oprócz licznych środków bezpieczeństwa, które zostały już zastosowane, zgodnie z wytycznymi CDC, wymagamy, aby nasi farmaceuci nosili podczas szczepienia maski, a także, aby odraczali oni szczepienia w przypadku, gdy pacjent jest chory, ma gorączkę bądź wykazuje objawy ze strony układu oddechowego – mówi Polster. – Także pacjenci muszą nosić nakrycie twarzy podczas szczepienia, a jeśli nie mają własnego, zostaną oni wyposażeni w maseczkę jednorazowego użytku.

Również inne sieci podjęły odpowiednie kroki: Rite Aid Corp zamówiło o 40% więcej dawek szczepionek, po to, by wyjść naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu; podobnie CVS Health Corp ma pracować już nad tym, aby zaspokoić potrzeby większej liczby klientów (zobacz też: W tym roku jest wyjątkowy problem ze szczepionkami przeciwko grypie).

Proaktywne działanie

William Schaffner, ekspert ds. chorób zakaźnych z Vanderbilt University Medical Center, twierdzi, że taki wzrost zainteresowania szczepieniami, wiąże się z tym, że jest to jedno z proaktywnych działań, jakie możemy obecnie przedsięwziąć, by chronić nasze zdrowie.

– Tej jesieni i zimy, czeka nas podwójne uderzenie, w postaci grypy i COVID-u. W przypadku tej pierwszej, jest coś, co możemy zrobić – mówił Schaffner.

Jak chronią się apteki

Nancy Messonnier, dyrektor National Center for Immunization and Respiratory Disease w CDC, powiedziała w rozmowie z Reuters, że apteki, kliniki oraz inne instytucje zdrowia, mogą stosować różnego rodzaju innowacyjne metody, których celem będzie zminimalizowanie ryzyka zarażenia. Mogą, na przykład, tworzyć punkty podjazdowe do przeprowadzania szczepień.

W placówkach aptecznych, stosowane są także odpowiednie zasady dotyczące higieny oraz dystansu społecznego. Zamontowano też osłony z pleksi, które mają stanowić dodatkową ochronę.

– Farmaceuci odgrywają kluczową rolę w poprawianiu wyników zdrowotnych pacjentów, a także w zapewnianiu podstawowych prewencyjnych usług zdrowotnych poprzez szczepienia – mówi Polster. – W nadchodzącym sezonie grypowym, który, według przewidywań, ma pokrywać się z drugą falą COVID-19, farmaceuci będą jeszcze ważniejsi dla ochrony pacjentów i ich bliskich (czytaj także: USA: wykorzystanie potencjału farmaceutów kluczem do powrotu normalności po pandemii).

AM/drugtopics.com

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

to prawda, że pacjenci nawet u nas częściej wspominają o chęci zaszczepienia się przeciwko grypie na jesieni. Pytanie tylko, jak to wyjdzie praktycznie, bo chęci są zawsze, ale do czasu..