REKLAMA
pt. 17 maja 2024, 11:01

Usługi farmaceutyczne po włosku – idą kolejne zmiany…

Popularność i rozpowszechnienie świadczeń, jakimi są usługi farmaceutyczne systematycznie rośnie. Okazuje się jednak, że pomimo iż w Polsce kwestia ta jest regularnie udoskonalana i poszerzana, to w niektórych krajach Unii Europejskiej zakres obowiązków i uprawnień farmaceutów jest jeszcze większy. Przykładem są chociażby Włochy. Farmaceuci z półwyspu Apenińskiego już od kilkunastu lat posiadają szereg kompetencji, których polscy farmaceuci jeszcze nie mają. W najbliższym czasie dojdą kolejne…

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (fot. Shutterstock)
Usługi farmaceutyczne we Włoszech w najbliższym czasie mają szanse znowu ulec rozszerzeniu (fot. Shutterstock)

Początków włoskiego modelu opieki farmaceutycznej należy upatrywać w roku 2009. Wówczas to zaczął obowiązywać Dekret legislacyjny nr 153 z dnia 3 października 2009 roku. Co do zasady określił on nowe zadania i funkcje aptek publicznych i aptek prywatnych. Model, jaki wprowadziła ówczesna zmiana prawa znacząco poszerzył dotychczasowe uprawnienia farmaceutów. Przyczynił się też do powolnej, ale systematycznej zmiany wizerunku aptek. Wynika to z tego, że przed 2009 rokiem apteki we Włoszech zajmowały się „jedynie” wydawaniem produktów leczniczych i innych preparatów. Zmiana z 2009 roku wprowadził do ofert aptek właśnie usługi farmaceutyczne.

To nowy model apteki, oferujący znacznie szerszy zakres usług niż samo wydawanie leków. Skupia się on na sprawie spersonalizowanych świadczeń opieki zdrowotnej – wynika z uzasadnienia, jakie przyświecało Dekretowi z 2009 roku.

Już w tamtym okresie apteki we Włoszech mogły pochwalić się znacznie szerszymi uprawnieniami niż te, którymi dysponowały jeszcze nie tak dawno polskie placówki. Na dostępność jakich usług farmaceutycznych mogli i mogą obecnie jeszcze liczyć pacjenci we Włoszech?

Usługi farmaceutyczne oferowane przez włoskie apteki

Niedługo po wejściu w życie wspomnianego Dekretu apteki zaczęły aktywnie uczestniczyć w zintegrowanej usłudze opieki domowej dla pacjentów zamieszkałych w okolicach tych placówek. W ramach tego typu usługi farmaceutycznej możliwe było i jest nadal chociażby wydawanie i dostawa do domu niezbędnych pacjentowi leków i wyrobów medycznych. Poza samym dostarczeniem leków do domu farmaceuci mogą także sporządzać i dostarczać chorym mieszanki do sztucznego żywienia, czy też preparaty zawierające środki przeciwbólowe. Kompetencje farmaceutów podzielono za pomocą wspomnianej modyfikacji prawa na dwa poziomy.

Poprzez usługi pierwszego poziomu apteki uczestniczą w realizacji programów edukacji zdrowotnej i kampanii profilaktycznych. Prowadzone są one na poziomie krajowym i regionalnym, z wykorzystaniem różnorodnych metod informacyjnych – wynika z treści przepisów.

Czytaj również: Usługi farmaceutyczne w Niemczech – czym i za ile zajmują się farmaceuci w niemieckich aptekach?

Z kolei usługi znajdujące się na drugim poziomie kierowane są już bezpośrednio do pacjentów indywidualnych. Zalicza się do nich przede wszystkim usługi farmaceutyczne dotyczące samokontroli. Chodzi np. o badanie poziomu cukru, cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Dekret umożliwiał także badania obejmujące testy owulacyjne, testy ciążowe i testy na menopauzę. Poza samokontrolą farmaceuci mogą we Włoszech wykonywać szczepienia przeciwko grypie, a także przeciwko COVID-19. Co ciekawe – w zakres świadczonych przez apteki usług wchodzi też chociażby pomoc w umawianiu leczenia.

Apteka zapewnia także pełną pomoc obywatelom wymagającym wizyty w akredytowanych placówkach publicznych lub prywatnych. Świadczy wówczas usługę rezerwacji świadczeń ambulatoryjnych opieki specjalistycznej – wynika z obowiązujących we Włoszech przepisów.

Nowe usługi w aptekach już niedługo…

W ostatnim czasie we włoskiej przestrzeni legislacyjnej pojawił się projekt zmian dotyczący Dekretu z 2009 roku. Co do zasady ma on zwiększyć zakres kompetencji i obowiązków, jakimi dysponować będą apteki i sami farmaceuci. Interesujący jest też fakt, że apteki, które zdecydują się na świadczenie nowych usług farmaceutycznych będą musiały to zasygnalizować swoim pacjentom. W jaki sposób?

Apteki zostaną przekształcone w apteki usługowe, z obowiązkiem umieszczenia na terenie lokalu – oprócz zielonego krzyża – także tablicy z nazwą „Apteka Usługowa” – wynika z proponowanych zmian.

Jakie modyfikacje względem dotychczasowych przepisów proponuje ta nowelizacja prawa? Przede wszystkim farmaceuci będą mogli świadczyć usługi telemedyczne. Chodzi tu o konsultacje farmaceutyczne na odległość (za pomocą urządzeń teleinformatycznych) w granicach swoich umiejętności zawodowych. Kolejna zmiana dotyczy bezpośrednio usługi, która już teraz jest możliwa w aptekach. Chodzi o kwestię wykonywania szczepień. Zmiany mają bowiem umożliwić aptekom i farmaceutom podawanie wszystkich szczepionek zamieszczonych w Krajowym Planie Profilaktyki Szczepień. Co równie ważne – obniżeniu ulegnie wiek, od którego farmaceuci będą mogli szczepić. Od teraz wykonanie szczepienia będzie możliwe u osób, które ukończyły 12 rok życia. Co jeszcze się zmieni?

W aptekach będzie też możliwe wykonywanie badań diagnostycznych, polegających na pobraniu próbki biologicznej z nosa, śliny i jamy ustnej. Możliwe to będzie w pomieszczeniach bezpośrednich apteki, jak i przylegających do niej po wcześniejszym uzyskaniu zgody od administracji higieniczno-sanitarnej – czytamy w projekcie.

Co ciekawe – apteki będą mogły świadczyć nowe usługi (w pomieszczeniach poza apteką) wówczas, jeśli w okolicy 200 metrów żadna inna placówka apteczna nie oferuje tego typu świadczeń.

Transformacja stawia farmaceutę w centrum uwagi, uatrakcyjni ten zawód i sprawi, że będzie jeszcze bardziej użyteczny dla obywatelipodkreśla włoskie środowisko farmaceutyczne.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]