REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ustawa ‘antywywozowa’ z 2015 roku była nieprzemyślana

7 czerwca 2017 08:00

Zdaniem adwokata Dominika Jędrzejko z Kancelarii Kaszubiak Jędrzejko, wprowadzona w 2015 roku zmiana w Prawie farmaceutycznym określana ustawą ‘antywywozową’ zniosła odpowiedzialność karną za nielegalny wywóz leków.

Publikacje "Law Reports" stoją na półce.

Z prawnikiem i autorem bloga NieuczciwePraktykiRynkowe.pl rozmawiali dziennikarze Gazety Prawnej – Jakub Styczyński i Patryk Słowik. Punktem wyjścia do dyskusji był temat interpretacji przepisów Prawa farmaceutycznego, którą zaczęli przyjmować prokuratorzy prowadzący postępowania o niedozwolony eksport leków (czytaj więcej: Wywozisz leki? Prokurator Cię ochroni!).

– Jeśli stan faktyczny polega na tym, że podmiot prowadzący aptekę, hurtownię czy punkt apteczny stracił zezwolenie, a mimo to prowadzi sprzedaż, to w mojej ocenie nie dochodzi do naruszenia art. 125 ust. 2 prawa farmaceutycznego, który określa odpowiedzialność karną, lecz art. 127 tej ustawy, który określa sankcję administracyjną – mówi Jędrzejko.

REKLAMA

Jego zdaniem źródłem umarzania postępowań karnych przed prokuratorów jest zmiana dokonana Prawie farmaceutycznym w 2015, w ramach nowelizacji nazwanej ustawą “antywywozową”.

REKLAMA

– Ówczesna nowelizacja ustawy skutkowała bowiem bezrefleksyjną depenalizacją art. 127 p.f. Przepis ten niegdyś przewidywał odpowiedzialność karną, a obecnie przewiduje jedynie odpowiedzialność administracyjną za prowadzenie działalności niezgodnie z treścią zezwolenia. Gdyby art. 127 p.f. przewidywał odpowiedzialność karną obok wprowadzonej odpowiedzialności administracyjnej, to takie zachowanie byłoby oczywiście przestępstwem – wyjaśnia prawnik.

– Jako obrońca powiedziałbym, że art. 127 stanowił wcześniej lex specialis do art. 125 ust. 2. p.f. A zatem jeśli chcielibyśmy na bazarze sprzedać trochę viagry, to obowiązywał i nadal obowiązuje nas przepis karny. Ale jeśli sprzedawalibyśmy nielegalnie produkty lecznicze w sposób zorganizowany – przykładowo jako hurtownia farmaceutyczna czy też apteka po utracie zezwolenia – to niegdyś odpowiadalibyśmy karnie zgodnie z art. 127 p.f. Wskutek nowelizacji dokonanej w 2015 r. – już nie. Obecnie groziłaby nam jedynie administracyjna kara finansowa. Jeśli przedsiębiorca miał zezwolenie i je utracił, a potem robi to samo – to oczywiste powinno być, że kwalifikujemy jego działanie z art. 127, gdyż był on wcześniej odpowiednio zorganizowany, posiadał zezwolenie, a więc nie „podejmuje”, tylko, nie „zaprzestał” niegdyś legalnej działalności.

Zdaniem Jędrzejko przepisów prawa karnego nie można interpretować rozszerzająco tylko dlatego, że ustawodawca w sposób nieprzemyślany dokonał zmian. Przepisy karne powinny być kształtowane z rozwagą, bez pośpiechu, nie pod wpływem chwili czy też społecznego lub medialnego zapotrzebowania.

– Jeśli pozwolimy na tworzenie blankietowych przepisów oraz ich nadinterpretację w toku stosowania prawa, to zagrożone będą podstawowe prawa i wolności – dodaje.

REKLAMA

Więcej na ten temat na stronach Gazety Prawnej.

Źródło: gazetaprawna.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Aptekarzu! Podłączyłeś się do systemu P1? Sprawdź jak działa u Ciebie e-recepta! Aptekarzu! Podłączyłeś się do systemu P1? Sprawdź jak działa u Ciebie e-recepta!

CSIOZ udostępnia każdej z aptek pakiet e-recept pozwalający zweryfikować poprawność komunikacji pomi...

Medyczna marihuana będzie refundowana w Niemczech Medyczna marihuana będzie refundowana w Niemczech

W środę, 4 maja rząd Niemiec przyjął projekt ustawy dotyczącej medycznej marihuany. Od tej pory bę...

Pfizer podarował NIL łącznie 320 tys. złotych Pfizer podarował NIL łącznie 320 tys. złotych

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy na co zostały wykorzystane pieniądze, które koncern farmaceutyczny Pfi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz