REKLAMA
Magazyn mgr.farm

VIDEO: Apteki sieciowe coraz droższe, a indywidualne tańsze

5 października 2017 09:57

Zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej nie potwierdziły się, głośno zapowiadane przez przeciwników ‘apteki dla aptekarza’, wzrosty cen leków. Średnia cena opakowania wzrosła jedynie o 2,9 proc., przy inflacji na poziomie 2 proc. Jednocześnie maleje różnica między cenami w aptekach sieciowych i indywidualnych.

NIA podsumowuje 100 dni 'apteki dla aptekarza'. (fot. mgr.farm)

Zmiana cen leków utrzymuje się na poziomie z lat ubiegłych i pozostaje bez związku z nowelizacją prawa farmaceutycznego, nazywaną ‘apteką dla aptekarza’. Porównując branżę farmaceutyczną ze spożywczą, gdzie wzrost jest o wiele bardziej widoczny – masło (+44%), chleb (+11%), mleko (+4%) czy mięso (+26%) – zdecydowanie widać stabilizację i zrównoważenie rynku.

Podczas konferencji prasowej Naczelnej Izby Aptekarskiej, która odbyła się dzisiaj w Centrum Prasowym PAP, o skutkach ‘apteki dla aptekarza’ 100 dni po wejściu w życie tej regulacji, opowiadał wiceprezes NRA – mgr farm. Marek Tomków. Wskazywał on między innymi, że od dłuższego czasu apteki sieciowe tracą też przewagę nad indywidualnymi, w kwestii wysokości cen asortymentu.

REKLAMA

– Różnica między cenami w aptekach indywidualnych i sieciowych maleje. W kwietniu 2017 roku wynosiła ona niespełna 3% – mówił wiceprezes NRA, Marek Tomków. – Pacjenci mogą tego nie zauważać, bo swoje obserwacje opierają o produkty opiniotwórcze.

REKLAMA

Tymczasem to apteki sieci w ostatnim czasie podnoszą ceny, a indywidualne obniżają. Wynika to z faktu, że apteki indywidualne skupiają się coraz częściej w grupach zakupowych, które wykorzystując efekt skali, negocjują niższe ceny produktów u producentów. Do niedawna ten mechanizm wykorzystywały głównie sieci apteczne.

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej wprowadzenie ‘apteki dla aptekarza’ uspokoiło rynek apteczny. Nowe przepisy zatrzymały agresywną ekspansję podmiotów sieciowych, która odbywała się kosztem aptek indywidualnych. Zmniejszeniu uległa liczba wniosków o zezwolenia na prowadzenie nowych aptek z 507 w czerwcu, do 1 w lipcu – przypomina NIA w oparciu o dane zebrane przez redakcję MGR.FARM (czytaj więcej: Apteczny krach? W lipcu tylko jeden wniosek na nową aptekę.).

Nie spełniły się też zapowiedzi o zwolnieniach farmaceutów i ich bezrobociu w obliczu utrudnień w powstawaniu nowych aptek. Tendencja zdaje się być wręcz odwrotna. Na rynku pojawiają się coraz atrakcyjniejsze oferty pracy dla farmaceutów, których jest ciągle za mało w stosunku do liczby działających w Polsce aptek.

– Mamy województwa gdzie niedobór farmaceutów jest wręcz legendarny – mówił Marek Tomków podając za przykład województwo lubuskie.

REKLAMA

Zachęcamy do obejrzenia transmisji z konferencji prasowej Naczelnej Izby Aptekarskiej przygotowanej przez Farmacja.pl.

Źródło: mgr.farm / farmacja.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Minister zdrowia spotkał się z przedstawicielami Fundacji „Rodzić po ludzku” Minister zdrowia spotkał się z przedstawicielami Fundacji „Rodzić po ludzku”

Minister Bartosz Arłukowicz wraz z Kierownictwem Ministerstwa Zdrowia spotkał się z przedstawicielam...

Projekt nowej listy leków refundowanych Projekt nowej listy leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowan...

Półprawdy i kłamstwa przeciwników ‘apteki dla aptekarza’ Półprawdy i kłamstwa przeciwników ‘apteki dla aptekarza’

W najnowszym biuletynie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jego redaktor naczelny Wojciech Olend...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz