REKLAMA
Magazyn mgr.farm

W senacie o finansowaniu informatyzacji aptek. Senator apeluje o sprawiedliwość.

28 września 2018 05:50

Wczoraj podczas posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, senator Jan Rulewski złożył propozycję poprawki do jednej z ustaw, która pozwalałaby dofinansować apteki w ramach ich dostosowania m.in. do wymogów e-recepty. Ostatecznie jednak z poprawki się wycofał…

Zdaniem samorządu aptekarskiego dofinansowanie opisane w projekcie ustawy, powinno również dotyczyć całego sektora aptecznego. (fot. Shutterstock)

W miniony wtorek podczas posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – podniosła kwestię nierównego traktowania aptek, w stosunku do innych uczestników systemu ochrony zdrowia, w kontekście informatyzacji (retransmisja z posiedzenia. Komisja dyskutowała nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W projekcie tym znalazły się między innymi zapisy dotyczące dofinansowania lekarzy i gabinetów lekarskich, w zakresie ich dostosowania się do wymogu wystawiania e-zwolnień (czyli de facto również e-recept).

– Chciałam poinformować, że projekt tej ustawy w ogóle nie był konsultowany ze środowiskiem aptekarskim, a jest to bardzo duży element i gracz w całym systemie służby zdrowia – zwracała uwagę Piotrowska-Rutkowska. – Rozumiem intencje tej ustawy, natomiast bardzo duży niepokój ze strony środowiska i całego sektora aptecznego, budzi zapis dotyczący ograniczonego dofinansowania Ministra Zdrowia, dotyczącego zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz kursów niezbędnych i szkoleń, jedynie do świadczeniodawców. Czyli do lekarzy. Natomiast nie widzi się w ogóle sektora aptecznego.

REKLAMA

Prezes NRA zwracała uwagę, że to narzędzie proponowane świadczeniodawcom, czyli lekarzom, będzie również wykorzystywane do wystawiania e-recept. W związku z tym zdaniem samorządu aptekarskiego dofinansowanie opisane w projekcie ustawy, powinno również dotyczyć całego sektora aptecznego.

– My oprócz e-zdrowia, będziemy mieli za chwilę bardzo dużą sprawozdawczość, zaraz dojdzie do tego ZSMOPL i dojdzie do tego serializacja, która wejdzie w 2019 roku dyrektywą unijną. Dlatego też, zapis dotyczący ograniczonego dofinansowania Ministra Zdrowia tylko do świadczeniodawców, jest zapisem bardzo nie w porządku do całej branży – mówiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. – Tym bardziej, że definicja świadczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 5 ustawy o świadczeniach obejmuje świadczenia zdrowotne rzeczowe oraz świadczenia towarzyszące. Apteki wypełniają świadczenia zdrowotne rzeczowe, dlatego wydaje nam się celowym, żeby takie dofinansowanie ministerstwo zdrowia otrzymało również dla sektora aptecznego. Po to, żeby cały ten system e-zdrowia mógł dobrze zadziałać. To narzędzie nie będzie tylko dedykowane zwolnieniom. To jest narzędzie informatyczne, które będzie wykorzystywane w bardzo wielu sytuacjach, nawet do telemedycyny. Dlatego nie mówmy, że to dofinansowanie ma dotyczyć tylko e-zwolnienia, bo wówczas powinniśmy je zablokować i koledzy lekarze nie powinni wystawiać nim e-recept.

REKLAMA

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wyraziła opinię, że gdyby projekt ustawy został wcześniej skonsultowany z samorządem aptekarskim, ten przedstawiliby jego uzupełnienie i propozycję, która sprawiłaby, że byłby on bardziej całościowy i sprawiedliwy dla całego systemu e-zdrowia.

W trakcie wczorajszego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, ponownie dyskutowano o tym projekcie. Okazuje się, że poprawkę do niego zgłosił senator Jan Rulewski, który domagał się potraktowania aptek na równi z innymi uczestnikami służby zdrowia i przyznania im możliwości finansowania procesu informatyzacji.

– Poprawka zmierza do tego, by usunąć wadę proceduralną w pracach nad tą ustawą w komisjach oraz wadę merytoryczną – argumentował senator Rulewski. – Proceduralną, ponieważ jest prawdą, że zarząd aptek [samorząd aptekarski – przyp. red.], jako ważny element lecznictwa, nie był konsultowany w tej sprawie, a niewątpliwie będzie ponosił z tego tytułu zapisów tej ustawy, konsekwencje finansowe. Zresztą uważa, że często to się zdarza. A z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że skoro ustawa została rozszerzona o pieniądze na informatyzację całej służby zdrowia, to pomijać aptek nie można i uważam, że tutaj można ten błąd naprawić tą poprawką, która nie zmienia skutków finansowych, a jedynie wprowadza większą sprawiedliwość.

W odpowiedzi senator usłyszał jednak, że procedowana nowelizacja ustawy dotyczy usprawnienia procesu wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy, a takich zaświadczeń nie wystawiają ani właściciele aptek, ani osoby zarządzające aptekami.

W nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znalazły się zapisy, które umożliwiły Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych partycypowanie w kosztach usprawnienia procesu wystawiania zwolnień lekarskich. A będzie polegać to na zmniejszeniu odpisu od składek na ubezpieczenie zdrowotne, przekazywanych do NFZ za pośrednictwem ZUS-u, o 0,25%. Te środki mają być przeznaczone na zaopatrzenie tych lekarzy, którzy nie są wyposażeniu w środki techniczne i oprogramowanie wymagane do realizacji procesu usprawniania wydawania e-zwolnień.

REKLAMA

– Apteki w żaden sposób nie są zaangażowane w realizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wyjaśniał przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – W związku z tym nie widzę podstaw do tego, by tutaj osoby zarządzające aptekami czy właścicieli aptek objąć tym mechanizmem wsparcia finansowego.

– Senator Rulewski w pierwszym zdaniu powiedział, że konsekwencje finansowej tej nowelizacji ponoszą również apteki i aptekarze. Tymczasem przedstawiciele izby aptekarskiej obecni na posiedzeniu komisji tego nie mówili. Nie ponoszą oni żadnych konsekwencji w związku z tą ustawą. Podnosili tylko, że są nierówno traktowani, bo jeden segment służy zdrowia otrzymuje na informatyzację, a oni nie są uwzględnieni. Tylko to podnosili i to można zrozumieć – wskazywał przewodniczący komisji, Antoni Szymański. – Ja podtrzymuję swoje zdanie, że to wykracza poza zakres tej ustawy bardzo wyraźnie i w tym sensie jest to nieprawidłowe.

Senator wskazał jednocześnie, że ta sytuacje zapewne spowoduje „pewien nacisk i lobbing”, żeby w przyszłości potraktować aptekarzy podobnie jak inne segmenty służby zdrowia.

Po tej dyskusji senator Jan Rulewski ostatecznie wycofał jednak swoją poprawkę i nie została ona poddana pod głosowanie.

Źródło: Senat.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta rozpoznał sfałszowaną receptę i wezwał policję Farmaceuta rozpoznał sfałszowaną receptę i wezwał policję

24-latek z Krakowa chciał kupić w aptece leki psychotropowe, jednak przedstawiona przez mężczyznę re...

OIA Warszawa przypomina o poradniku HACCP OIA Warszawa przypomina o poradniku HACCP

- Kierownicy, właściciele aptek ogólndostępnych, hurtowni farmaceutycznych - Członkowie Okręgowej I...

Dr Grzesiowski: zaniechanie szczepień doprowadzi do nawrotu epidemii groźnych chorób zakaźnych Dr Grzesiowski: zaniechanie szczepień doprowadzi do nawrotu epidemii groźnych chorób zakaźnych

Rośnie liczba zachorowań na świnkę, różyczkę oraz odrę. Za gwałtowny wzrost zachorowań na tę ostatni...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz