Magazyn mgr.farm

W tej aptece „nie wszystko było zgodne z prawem”

18 stycznia 2018 06:50

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy cofnął zezwolenie na prowadzenie jednej z podległych mu aptek. Skala popełnionych w placówce wykroczeń wprawia w osłupienie. Apteka stanowiła zagrożenie dla pacjentów…

Właściciel apteki składał wyjaśnienia, przyznając m.in., że "nie wszystko jest zgodne z prawem". (fot. Shutterstock)

Brak możliwości wykonywania leków recepturowych, brak umowy na utylizację leków, rozkład pomieszczeń niezgodny z planem przedłożonym do WIF, zły stan sanitarno-technicznych pomieszczeń, dzielenie blistrów leków, wydawanie większej liczby opakowań leków niż wynikało to z recepty, wydawanie innego antybiotyku niż przepisany przez lekarza, obecność w masie towarowej przeterminowanych leków psychotropowych, sprzedaż znacznej ilości leków deficytowych podmiotom leczniczym… to tylko część wykroczeń, jakie stwierdzono w aptece podczas kontroli Kujawsko-Pomorskiego WIF w Bydgoszczy.

W związku ze skalą nieprawidłowości Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia aptece pozwolenia na działalność. Jej właściciel składając wyjaśnienia przed WIF, odniósł się tylko do części zarzutów – zwłaszcza w kwestii nieprowadzania wszystkich faktur zakupu do systemu komputerowego apteki oraz dokonywanie sprzedaży przedmiotom nieuprawnionym, w tym sprzedaży znacznej ilości leków deficytowych podmiotom leczniczym. Rozbieżności w tym zakresie tłumaczył on prowadzeniem księgowości przez biuro rachunkowe i tym, że apteka nie narusza zasad prawa podatkowego, a dokonywanie sprzedaży podmiotom leczniczym odbywa się w sposób prawidłowy na podstawie zapotrzebowań.

W trakcie kontroli stwierdzono, że przynajmniej 19 faktur zawierających główne leki deficytowe, nie zostało wprowadzonych do systemu komputerowego apteki. Mimo to właściciel tłumaczył się, że „apteka nie sprzedaje leków deficytowych umieszczonych na liście, apteka nie jest w stanie zdobyć większej ilości leków deficytowych, ponieważ brakuje ich w hurtowaniach”.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zażądał przedłożenia zapotrzebowań na zakup produktów leczniczych / wyrobów medycznych wystawionych przez podmioty lecznicze oraz faktur sprzedaży dla nich wystawionych. Kierownik apteki przedłożył tylko część zapotrzebowań – na pozostałe faktury, nie było pokrycia.

Kontrolerzy stwierdzili też brak możliwości wykonywania leków recepturowych. W izbie recepturowej znajdowały się wyłącznie przeterminowane surowce, brakowało wag, termometru i higrometru. Ściany izby recepturowej nie stanowiły powierzchni gładkiej i łatwozmywalnej. Zmywalnia z kolei była wykorzystywana jako pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Właściciel apteki brak możliwości sporządzania leków recepturowych argumentował brakiem recept na takie preparaty oraz związanym z tym ryzykiem straty finansowej. Ponadto tłumaczył, że w aptece prowadzone są akurat prace modernizacyjne (wymiana kranów, drzwi…).

W trakcie postępowania WIF poprosił o stanowisko Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie wspomnianej apteki. Izba pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Pod koniec postępowania właściciel apteki składał jeszcze dodatkowe wyjaśnienia, przyznając m.in., że „nie wszystko jest zgodne z prawem, brakuje zapotrzebowań”, a także popełnił błąd odnośnie niewprowadzania do systemu komputerowego faktur i musi ponieść konsekwencje. Swoje postępowanie tłumaczył niewiedzą.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że przedsiębiorca utracił rękojmię należytego prowadzenia apteki, w związku z czym podjął decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na tego typu działalność.

Treść decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Bydgoszczy można pobrać z TEGO ADRESU.

Źródło: WIF w Bydgoszczy