REKLAMA
Magazyn mgr.farm

W tym przypadku reklamy apteki nie było

20 kwietnia 2018 07:25

Jedna z firm skierowała do aptek ofertę wzięcia udziału w akcji rabatowej zatytułowanej “Lokalne Rabaty”. W rezultacie okręgowa izba aptekarska złożyła do Śląskiego WIF wniosek o wszczęcie w tej sprawie postępowania, aby ustalić czy takie działanie jest zgodne z art. 94a ust. Prawa farmaceutycznego – a więc zakazem reklamy aptek.

Nie może stanowić naruszenia zakazu reklamy aptek, ewentualna możliwość wykorzystania oferty reklamowej przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę. (fot. MGR.FARM)

Z treści ulotki stanowiącej dowód w sprawie wynika, że głównym produktem kampanii prowadzonej przez firmę, były kupony rabatowe lokalnych przedsiębiorstw – “Lokalne Rabaty”. Innymi słowy firma zajmuje się wydawaniem kuponów z rabatami i obniżkami, jakie oferują lokalne firmy. Takie akcje są prowadzone w różnych miastach, a kampania marketingowa realizowana jest nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej. Na odwrocie kuponów można było zamieścić dane o firmie lub klasyczną reklamę danej firmy lub marki.

W piśmie, które w trakcie postępowania wpłynęło do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, firma zapewniła jednak, że “nigdy żadna apteka nie zajęła powierzchni kuponu rabatowego”. Również izba aptekarska, która była wnioskodawcą wszczęcia postępowania, nie przekazała WIF informacji dotyczących listy aptek, które mogły skorzystać z tej oferty marketingowej, ani listy aptek, które taką ofertę współpracy otrzymały. Na wezwanie Inspekcji, izba przyznała, że takimi listami nie dysponuje.

REKLAMA

W rezultacie przeprowadzone w tej sprawie postępowanie nie potwierdziło, zdaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, zarzutu prowadzenia przez firmę reklamy aptek i ich działalności. WIF nie dysponował żadnymi dowodami, które wskazywałyby, że działania firmy reklamują jakąkolwiek aptekę.

REKLAMA

WIF stanął na stanowisku, iż firma oferując przedsiębiorcom z różnych branż możliwość zareklamowania swojej działalności, nie mogłaby ponosić odpowiedzialności za ewentualne decyzje, podjęte przez podmioty prowadzące apteki.

– Przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną, prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą, musi mieć świadomość obowiązujących go przepisów. Przedsiębiorca prowadzący aptekę musi w podejmowanych przez siebie działaniach uwzględniać także zakaz prowadzenia reklamy aptek i ich działalności i powinien unikać działań mogących ten zakaz naruszać – czytamy w decyzji WIF. – Strona, prowadząc swoją działalność, udostępnia podmiotom możliwość skorzystania z oferowanych przez nią narzędzi marketingowych, pozostawiając wolność wyboru tych narzędzi samym przedsiębiorcom.

W postępowaniu WIF nie stwierdził prowadzenia reklamy jakiejkolwiek apteki stwierdzając, że trudno uznać za prowadzenie reklamy apteki narzędzie marketingowe, w postaci zestawienia kuponów, z którego firma, do której oferta jest kierowana, może skorzystać lub też nie.

Zdaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, nie może stanowić naruszenia zakazu reklamy aptek, ewentualna możliwość wykorzystania oferty reklamowej przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę.

– Należy zwrócić uwagę, że w postępowaniu organ nie dysponował wiarygodnymi dowodami dotyczącymi listy przedsiębiorców prowadzących apteki, do których oferta kuponów rabatowych została przez stronę przekazana i ilu z tych przedsiębiorców z oferty korzystało. Organ nie dysponował też dowodami w postaci samych kuponów reklamujących ofertę jakiejkolwiek apteki lub aptek, co mogłoby świadczyć, iż taki przedsiębiorca reklamujący w ten sposób swoją aptekę, narusza zakaz prowadzenia reklamy – czytamy w decyzji WIF. – W toku postępowania strona oświadczyła, że żadna apteka nie skorzystała z oferty kuponów rabatowych, oferowanej przez stronę.

W rezultacie WIF umorzył postępowanie w całości. Decyzja dostępna pod TYM ADRESEM.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak wygląda praca przedstawiciela hurtowni farmaceutycznej? Jak wygląda praca przedstawiciela hurtowni farmaceutycznej?

Sąd Rejonowy we Wrocławiu przyglądał się sprawie dotyczącej zwolnienia pracowniczki hurtowni farmace...

I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB już 10 września I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB już 10 września

Naczelna Izba Aptekarska zaprasza do wzięcia udziału w I Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratoni...

UOKiK: Porozumienie Zielonogórskie złamało prawo UOKiK: Porozumienie Zielonogórskie złamało prawo

Z przeprowadzonej przez Urząd analizy wynika, że zgodnie z prawem konkurencji Porozumienie Zielonogó...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz