REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ważna informacja dla komentujących na MGR.FARM

21 sierpnia 2018 07:12

W związku z coraz liczniejszymi, w ostatnim czasie, przypadkami wulgarnych komentarzy, które pojawiają się w dyskusjach między czytelnikami serwisu MGR.FARM, redakcja postanowiła wprowadzić pewne zmiany. W rezultacie powstał nowy regulamin dyskusji, do którego lektury zachęcamy wszystkich czytelników.

wali.png

Szanowni Państwo

Jak wynika z przeprowadzonych kilka miesięcy temu badań firmy GfK Polonia, serwis MGR.FARM jest drugim najpopularniejszym portalem branżowym skierowanym do farmaceutów w polskim internecie (na pierwszym miejscu jest Farmacja.pl). Ogromnie cieszy nas ta rozpoznawalność i zaufanie, jakim obdarzają nas farmaceuci. Nieustannie pracujemy nad rozwojem tytułu (zarówno jego odsłony internetowej oraz drukowanej), tak aby dostarczał on informacji, wiedzy i opinii najbardziej poszukiwanych przez farmaceutów.

REKLAMA

Cieszy nas również fakt, że serwis MGR.FARM stał się miejscem gorących i długich dyskusji o problemach rynku aptecznego i zawodu farmaceuty. Niepokoi nas niestety poziom części z nich oraz prowokacyjne i niegodne zachowania niektórych komentujących.

REKLAMA

W ostatnim czasie coraz częściej otrzymujemy prośby czytelników o interwencje w dyskusjach, gdzie pojawiają się komentarze wulgarne lub naruszające dobra innych komentujących oraz osób publicznych. W rezultacie redakcja MGR.FARM postanowiła stworzyć osobny regulamin dyskusji, do którego przestrzegania od dnia dzisiejszego są zobowiązani wszyscy czytelnicy serwisu. Jego celem jest przede wszystkim utrzymanie toczących się tutaj dyskusji na odpowiednim poziomie – zarówno jeśli chodzi o język, emocje, jak i argumenty.

Regulamin nie wprowadza żadnych wielkich zmian czy rygorystycznych reguł. Zbiera i porządkuje jedynie wszystkie te zasady dyskusji, które każdemu odpowiedzialnemu farmaceucie powinny być bliskie i jednoznacznie związane z etyką tego zawodu. Wierzymy, że dzięki ich przestrzeganiu toczące się na MGR.FARM dyskusje będą bardziej konstruktywne i odpowiedzialne.

Jednocześnie pragnę podkreślić i zapewnić, że redakcja MGR.FARM pozostaje bezstronna w kwestii podziałów i poglądów, jakie można zaobserwować w dyskusjach o rynku aptekarskim w Polsce. Naszym celem jest prezentowanie faktów w sposób obiektywny – ich ocenę pozostawiamy czytelnikom. Jednocześnie nie unikamy publikacji subiektywnych opinii farmaceutów, którzy mają odwagę wyrażać swoje poglądy w sposób elokwentny i otwarty. Serwis MGR.FARM jako jeden z nielicznych na rynku wydawniczym pozostaje niezależny – nie jest związany finansowo z żadną siecią aptek, samorządem czy hurtownią farmaceutyczną. Nie reprezentujemy też żadnej z „grup interesów”, co niekiedy nam się zarzuca.

[right]Redaktor naczelny MGR.FARM[/right]
[right]mgr farm. Łukasz Waligórski[/right]

REKLAMA
>> REGULAMIN DYSKUSJI DO POBRANIA <<[/url][/b][/center]
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nie tylko aptekarze mają dość Warszawiaków. Inni przedsiębiorcy idą śladem sopockiej apteki… Nie tylko aptekarze mają dość Warszawiaków. Inni przedsiębiorcy idą śladem sopockiej apteki…

Aptekarz z nadmorskiego kurortu zwierza się, że miał niemiłą sytuację w sprawie ceny kropli do oczu....

Infarma: uwagi do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Infarma: uwagi do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

W Ratunkowym Dostępie do Technologii Medycznych brakuje zapewnienia indywidualnego trybu finansowani...

Prof. Andrzej Tykarski rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Prof. Andrzej Tykarski rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Podczas wczorajszego głosowania rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu został Prof. dr hab. n. ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz