REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę bez leków deficytowych

13 lutego 2019 10:47

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało ostateczny projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który zostanie skierowany do dalszych prac w Sejmie. Znalazły się w nim także nowe propozycje dotyczące wysyłkowej sprzedaży leków na receptę.

Recepta lub zlecenie będzie zawierać informację o tym, czy pacjent posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (fot. Shutterstock)
Recepta lub zlecenie będzie zawierać informację o tym, czy pacjent posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (fot. Shutterstock)

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany w prawie farmaceutycznym, które pozwolą na skuteczną walkę z mafią lekową (czytaj więcej: Będą kary więzienia dla nieuczciwych aptekarzy…). Jednocześnie znalazły się wśród nich także zapisy doprecyzowujące zasady wysyłkowej sprzedaży leków na receptę. Wprowadzono m.in. zmiany w art. 68 oraz dodano art. 68a – 68c Prawa farmaceutycznego. Ich celem jest rozbudowanie i uzupełnienie instytucji wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych prowadzonej przez apteki lub punkty apteczne w zakresie zaopatrywania osób niepełnosprawnych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515 i 2429) dopuściła sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza. Warunkiem jednak jest przepisanie ich wyłącznie na rzecz osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub osobie posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że przepisy przewidziane w projekcie stanowią naturalną kontynuację założeń przyjętych we wskazanej powyżej ustawie i stanowią ich uzupełnienie.

REKLAMA

Co apteka sprzeda wysyłkowo?

Katalog produktów, które mogą być wysyłkowo sprzedawane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub osobie posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności poszerzono o wyroby medyczne objęte refundacją, przepisywane na receptę lub w ramach zlecenia. Są to te kategorie wyrobów medycznych, których sprzedaż wysyłkowa nie była dotychczas uregulowana w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Doprecyzowano również przepisy dotyczące podstawy wydawania produktów sprzedawanych wysyłkowo oraz upoważnienie ustawowe do wydania przepisów wykonawczych, określających wymogi techniczne tego typu działalności.

REKLAMA

Zgodnie z projektowanym przepisem art. 68 ust. 3o Prawa farmaceutycznego, zakazana będzie sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych objętych wykazem, o którym mowa w art. 37av ust. 14 Prawa farmaceutycznego, tj. produktami leczniczymi, których dostępność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest zagrożona. Rozwiązanie te uzasadnione jest koniecznością ściślejszego nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi szczególnie narażonymi na wywóz za granicę. Projekt przewiduje rozszerzenie uprawnień organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w tym umożliwienie im przeprowadzania inspekcji każdego podmiotu, który posiada lub przewozi produkty lecznicze (np. kuriera dostarczającego produkty lecznicze sprzedawane wysyłkowo).

Zakaz wysyłania leków deficytowych… tymczasowy

W ocenie projektodawców mechanizmy przewidziane w ustawie są wystarczające dla zabezpieczenia prawidłowego obrotu produktami leczniczymi również w obszarze sprzedaży wysyłkowej. Niemniej jednak, właściwa ocena skuteczności przyjętych rozwiązań, w szczególności w kontekście zwalczania zjawiska tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji i nielegalnego wywozu produktów leczniczych, będzie możliwa dopiero po ich wejściu w życie. Dlatego też, mając na uwadze potencjalne zagrożenia związane z ewentualnym wykorzystaniem tej instytucji do wywozu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności za granicę, uzasadnione jest wprowadzenie regulacji zakazującej sprzedaży wysyłkowej tych produktów.

W perspektywie długofalowej – zakładając znaczące zmniejszenie skali lub całkowite wyeliminowanie zjawiska tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji i w konsekwencji zwiększenia dostępności produktów leczniczych – dopuszcza się zniesienie zakazu

ustanowionego w projektowanym przepisie art. 68 ust. 3o Prawa farmaceutycznego. Jeżeli bowiem system nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi będzie funkcjonował na tyle wydajnie, że ryzyko wykorzystania sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę będzie zdecydowanie niższe niż potencjalna korzyść związana z dostarczaniem produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności, ratio legis przedmiotowego przepisu zdezaktualizuje się i możliwe będzie jego uchylenie.

REKLAMA

Farmaceuta dostarczy lek do domu pacjenta

Ponadto, wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowisko aptekarskie, projektowane regulacje wprowadzają możliwość bezpośredniego dostarczania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub osobie posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przez farmaceutę zatrudnionego w aptece lub punkcie aptecznym.

Projektowane przepisy art. 68a Prawa farmaceutycznego pozwolą na dokonanie czynności wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub osobie posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w miejscu zamieszkania/pobytu tej osoby. Analogicznie jak w przypadku sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, usługa bezpośredniego dostarczania tych produktów lub wyrobów pacjentowi nie będzie obowiązkiem apteki, ale jedynie jedną z fakultatywnych usług dodatkowych w niej oferowanych.

W odróżnieniu od sprzedaży wysyłkowej, usługa ta jest w swoim założeniu nakierowana na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności i nie wykracza poza określony w art. 95 ust. 1 Prawa farmaceutycznego obowiązek posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności (obowiązek „zatowarowania” apteki).

Projektowany przepis art. 68c Prawa farmaceutycznego stanowi upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia wykonującego przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej i bezpośredniego dostarczania produktów leczniczych osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub osobom posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Projektowane upoważnienie ustawowe zostało ponadto ograniczone względem dotychczasowego o regulacje w zakresie informacji zamieszczanych na stronach internetowych aptek i punktów aptecznych oraz sposobu prowadzenia ewidencji zamówień w ramach sprzedaży wysyłkowej oraz dostarczania produktów leczniczych i wyrobów medycznych przez farmaceutę.

Niepełnosprawność pacjenta zapisana na recepcie lub zleceniu

Przewidziane w projekcie zmiany w art. 96a ust. 1 pkt 1 Prawa farmaceutycznego oraz art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych są konsekwencją rozszerzenia zakresu przedmiotowego regulacji w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych o możliwość sprzedaży produktów leczniczych przepisanych na recepcie oraz sprzedaż wyrobów medycznych objętych refundacją przepisanych na recepcie lub na zleceniu.

Projektowane regulacje przewidują, że recepta lub zlecenie będzie zawierać informację o tym, czy pacjent posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Rozwiązanie takie pozwoli na weryfikację uprawnień pacjenta do zamówienia produktu leczniczego wydawanego z przepisu lekarza lub wyrobu medycznego objętego refundacją i dostarczenia w ramach sprzedaży wysyłkowej lub przez farmaceutę (czytaj więcej: Oświadczenie czy skan dokumentów? Nowa propozycja weryfikacji niepełnosprawnych w aptekach…).

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę ma być w polskich aptekach możliwa od 1 lipca 2018 roku.

dokument380406

Źródło: ŁW/RCL

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

17 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jak najbardziej niech będą wysyłki dla niepełnosprawnych :)
"Maryśka" też będzie dostępna wysyłkowo ?
No nie, po pierwszym rzucie, już zyskała status deficytu ;)
Raczej nie mogła ? Ktoś wysłał pliki odmowy ? ;-)
Reglamentacja tego surowca chyba mówi sama za siebie :)
Tyle , że formalnie i zgodnie z PF reglamentacji w zakupie leków przez legalnie działającą aptekę nie ma prawa nikt prowadzić ? Chyba , że apteka ma zaległości płatnicze ?
A jak farmaceuta nie ma prawa jazdy i samochodu? Tak teoretycznie.
To niech refundują prawo jazdy i samochód, coś małęgo np BMW seria 7
Myślę, że MZ nic w tym przypadku nie pomoże, ewentualnie wyślę organ kontrolujący w celu nałożenia kary ;)
W drodze do domu, po pracy będziemy jeszcze kurierami. Pracownik apteki, farmaceuta człowiek wielu profesji ;-)
Jeszcze powinniśmy im dziękować że dzięki przepisom stajemy się tak elastyczni. Farmaceuta - żadnej pracy się nie boi ;)
I to wszystko za darmo bo wątpię aby była na to refundacja a pracodawca umyje ręce taki zawód.
Ludzie renesansu- może to sugestia , żeby się przebranżowić🤔
I myślę, ze po tym co z nami wyprawiają to byłoby najrozsądniejsze
a może jakiś immuniten na drodze będzie obowiązywał, policja nie zatrzyma tylko inspektor i kontrola leków ;)
Na mocy porozumienia zawartego miedzy GIFem a Komendantem Gł. Policji, mają prawo Ciebie bezimmunitetowego kontrolować zawsze i wszędzie :(

Powiązane artykuły

Czego niemieccy aptekarze zazdroszczą polskim? Czego niemieccy aptekarze zazdroszczą polskim?

Niemieckie media branżowe dostrzegły ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w polskim Sejmie. Serw...

Apteka będzie miała 48 godzin na dostarczenie leku pacjentowi? Apteka będzie miała 48 godzin na dostarczenie leku pacjentowi?

Wczoraj do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Znajdują się w nim...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę bez leków deficytowych Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę bez leków deficytowych

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało ostateczny projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, k...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz