REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę musi poczekać

20 grudnia 2018 09:17

Zgodnie z nowelizacją prawa farmaceutycznego, która została ogłoszona w sierpniu, już od 1 stycznia 2019 r. apteki powinny mieć możliwość prowadzenia wysyłkowej sprzedaży leków na receptę. Okazuje się jednak, że wszyscy zainteresowani będę musieli jeszcze poczekać na to przynajmniej pół roku…

Pacjentom w Szwecji leki na receptę będzie wysyłał automat... po weryfikacji recept przez wykwalifikowany personel (fot. Shutterstock)
Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę będzie możliwa najwcześniej od 1 lipca 2019 r. (fot. Shutterstock)

Pod koniec sierpnia w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Znajdują się w niej zapisy dopuszczające od 1 stycznia 2019 r. prowadzenie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza. Mają ją prowadzić apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, ale wyłącznie osobom niepełnosprawnym. Zapis ten wprowadzono do ustawy, dopiero na etapie procedowania jej w Sejmie. Podczas jednego z posiedzeń Komisji Zdrowia – bez wcześniejszych konsultacji ze środowiskiem aptekarskim – wprowadzono taki zapis w formie poprawki (czytaj więcej: Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od 1 stycznia 2019 r. Posłowie doprecyzowali poprawkę…).

Zmianom sprzeciwiała się od samego początku Naczelna Izba Aptekarska. Farmaceuci wskazywali, że ich wprowadzenie może spowodować szereg niebezpieczeństw, grożących zarówno pacjentowi, jak i całemu systemowi obrotu produktami leczniczymi (czytaj więcej: NIA: Rynek nie jest przystosowany do sprzedaży wysyłkowej leków na receptę).

REKLAMA

– Rozumiemy intencje pomysłodawców, którymi było wyjście naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Niemniej jednak, proponowane zmiany w obecnym kształcie wprowadzają chaos i stwarzają możliwości do poważnych nadużyć – zwracała uwagę NIA.

REKLAMA

Kierunek zmian popierały natomiast organizacje zrzeszające przedsiębiorców z rynku aptecznego, jednocześnie krytykując NIA za to, że jest „znowu przeciw pacjentom” (czytaj więcej: PharmaNET za sprzedażą leków na receptę w aptekach internetowych).

Protesty samorządu aptekarskiego odniosły jednak pewien skutek. Do treści nowelizacji wprowadzono zapisy obligujące Ministra Zdrowia do wydania rozporządzenia, które określi zasady wysyłkowej sprzedaży leków na receptę. Rozporządzenie takie ma zawierać także:

 • wykaz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, w przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa,
 • warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych,
 • sposób dostarczania tych produktów do odbiorców,
 • warunki, jakie musi spełniać lokal apteki i punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych,
 • okres przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych
 • minimalny zakres informacji umieszczanych na stronach internetowych, na których oferowane są te produkty,

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę przesunięta na 1 lipca 2019 r.

Kilka dni temu wystosowaliśmy pytanie do Ministerstwa Zdrowia o stan prac nad wspomnianym rozporządzeniem. Resort odpowiedział, że planuje prace nad jego projektem w… 2019 roku. Jak to możliwe? Aktualnie na podpis Prezydenta czeka ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem. Aptekarze śledzili jej losy przede wszystkim dlatego, że zawiera ona zapisy dotyczące wsparcia finansowego dla aptek w kontekście dostosowania do wymogów e-recepty (czytaj więcej: WAŻNE! Odliczenie podatku dla aptek w związku z e-receptą? Znamy szczegóły!).

Tymczasem w tej samej nowelizacji znalazł się też inny ważny zapis. Przesuwa on wejście w życie możliwości prowadzenia wysyłkowej sprzedaży leków na receptę, na dzień 1 lipca 2019 roku.

REKLAMA

– W takim kształcie 6 grudnia 2018 r. Sejm uchwalił tę ustawę, której wejście w życie w tym zakresie przewidziane zostało na dzień 31 grudnia 2018 r.  W związku z powyższym planuje się, że prace nad projektem przedmiotowego rozporządzenia będą kontynuowane w 2019 r – informuje nas Krzysztof Jakubiak, rzecznik prasowy MZ.

Źródło: ŁW/MZ

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

OIA w Kielcach protestuje OIA w Kielcach protestuje

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska nie wyraża zgody na przyznanie prezesowi NRA nagrody w wysokości p...

Co z ustawą o zawodzie farmaceuty? Ministerstwo Zdrowia odpowiada… Co z ustawą o zawodzie farmaceuty? Ministerstwo Zdrowia odpowiada…

W poniedziałek skierowaliśmy pytanie do Ministerstwa Zdrowia o aktualny stan projektu ustawy o zawod...

Zakaz handlu marihuaną zakonnic nie dotyczy Zakaz handlu marihuaną zakonnic nie dotyczy

Zakonnice z miasta Merced w Kalifornii, zwane Siostrami z Doliny (ang. Sisters of the Valley), prowa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz