Magazyn mgr.farm

Wywiad gospodarczy czy ochrona przed fałszywymi lekami? Zygmunt Kamiński o dyrektywie fałszywkowej

8 czerwca 2017 05:00

W wywiadzie dla magazyn MGR.FARM, Zygmunt Kamiński – założyciel firmy Kamsoft – ostrzega przed konsekwencjami dyrektywy fałszywkowej w odniesieniu do polskich aptek i rynku producentów leków. Jego zdaniem celem systemu NMVO nie jest identyfikowanie incydentów fałszowania leków, a monitorowanie całego europejskiego rynku leków.

Zdjęcie elegancko ubranego mężczyzny w średnim wieku

Przypomnijmy, że od 2019 r. każde opakowanie leku na receptę sprzedawane w Polsce będzie musiało mieć indywidualny numer, dzięki któremu będzie można śledzić je od momentu zjechania z linii producenta do trafienia na półkę konkretnej apteki. To system, który ma zabezpieczyć rynek detaliczny przed wprowadzeniem leków sfałszowanych. Stworzeniem i zarządzeniem systemu baz umożliwiających funkcjonowanie tego rozwiązania ma zająć się tzw. Krajowa Organizacja Weryfikacji Leków (NMVO), która w Polsce będzie miała charakter fundacji. Prace nad jej powołaniem trwają od zeszłego roku. Do jej zadań będzie należało organizowanie całego systemu i decydowanie między innymi o tym, która firma informatyczna zajmie się stworzeniem krajowego systemu IT (czytaj więcej: Kto nie chce aptekarzy w NMVO?).

Wątpliwości co do sensu i celu całego systemu ma Zygmunt Kamiński – założyciel i prezes firmy Kamsoft, która jest wiodącym producentem oprogramowania dla podmiotów z rynku usług ochrony zdrowia. Klientami firmy Kamsoft są zarówno apteki i hurtownie farmaceutyczne, jak i szpitale, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia.

– Konsekwencje ustawy fałszywkowej w odniesieniu do polskich aptek i polskiego rynku producentów są bardzo poważne, bowiem system ma bardzo dużą i nieuzasadnioną nadmiarowość informacyjną – mówi Kamiński w wywiadzie dla magazynu MGR.FARM. – Mówiąc wprost, jeżeli system ma monitorować incydenty w przenikaniu na rynek fałszywych leków (zjawisko w Polsce praktycznie nie występuje), to wystarczającym byłoby przesyłanie informacji o zidentyfikowanych incydentach, bowiem to taniej, bezpieczniej i szybciej. Natomiast wbrew prostej logice system ma gromadzić informacje o każdej elementarnej sprzedaży wskazanego leku na obszarze całej Europy.

Zdaniem właściciela firmy Kamsoft bez większego wysiłku intelektualnego widać, że celem systemu nie jest identyfikowanie incydentów fałszowania leków, a bardzo precyzyjne, realizowane w czasie rzeczywistym, monitorowanie całego europejskiego rynku leków.

Wydaje się, że tak zaprojektowany system ma cechy systemu wywiadu gospodarczego, więc skutki mogą być groźne, np. dla polskich producentów leków.

– Dokładna kontrola sprzedaży leków przez apteki jest pośrednią miarą tzw. stanu zdrowotnego społeczeństwa, czyli bardzo intymnej, wręcz istotnie wrażliwej informacji o stanie zdrowia polskich obywateli. Taka informacja będzie pozwalała na bardzo precyzyjne sterowanie rynkiem leków, nie zawsze w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych obywateli – ostrzega Zygmunt Kamiński.

Póki co realizacja założeń dyrektywy fałszywkowej jest w Polsce dopiero na etapie tworzenia instytucji, która podejmie się zadania stworzenia i utrzymania całego systemu. Spór o to kto powinien znaleźć się w takiej organizacji i na jakich prawach, trwa już od ponad roku (czytaj więcej: NMVO dzieli polski rynek farmaceutyczny).

Cała rozmowa z Zygmuntem Kamińskim dostępna w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM.

Źródło: MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  W Australii drony dostarczają leki W Australii drony dostarczają leki

  Aktualnie w Australii - w ramach współpracy z siecią aptek Chemist Warehouse - testowane są drony, k...

  System z Uniwersytetu Warszawskiego pomoże dobrać antybiotyk dla pacjenta System z Uniwersytetu Warszawskiego pomoże dobrać antybiotyk dla pacjenta

  Na Uniwersytecie Warszawskim powstaje system do wykrywania genów, które uodparniają bakterie na anty...

  Kradzież w aptece w Szczytnie Kradzież w aptece w Szczytnie

  W aptece w Szczytnie dokonano kradzieży pieniędzy z kasy. Złodzieje wykorzystali nieuwagę farmaceutk...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz