REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zawód farmaceuty potrzebuje nowoczesnej ustawy

7 czerwca 2018 08:10

Wczoraj podczas posiedzenia Sejmu wiceminister zdrowia Marcin Czech odpowiadał na pytania posłów dotyczące procedowanej nowelizacji prawa farmaceutycznego oraz ogólnej sytuacji na rynku aptecznym. Przedstawiciel resortu odniósł się również do pytań o kwestię wynagradzania aptekarzy za dyżury…

Jedno z pytań posłów dotyczyło tego, czy kompetencje nadzorcze i kontrolne będą wystarczające, jeśli do GIF-u trafią farmaceuci, którzy pracują w aptece. (fot. Shutterstock)

Marcin Czech zapewnił posłów, że resort zdrowia widzi potrzebę pionizacji inspekcji farmaceutycznej, tak aby instytucja ta mogła działać sprawniej i bardziej efektywnie. Dotyczy to również dodatkowych etatów, które w GIF-ie powinny się pojawić.

Wiceminister zdrowia odpowiedział również na pytanie dotyczące projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

REKLAMA

– Pragnę powiedzieć, że w Ministerstwie Zdrowia działa zespół do spraw ustawy o zawodzie farmaceuty. On działa choćby dziś, w tej chwili odbywają się jego obrady, do których dołączę, gdzie jest omawiany kształt ustawy o zawodzie farmaceuty – przyznał Marcin Czech. – Uważamy, że farmaceuci są bardzo ważnym ogniwem i elementem systemu ochrony zdrowia, i chcielibyśmy, aby ten zawód podlegał działaniu nowoczesnej, odpowiadającej kryteriom działania rynku, jak również pełnej regulacji ustawie, która podkreśla znacznie misji farmaceuty i jego prawidłowej roli w systemie. Prace trwają.

REKLAMA

Prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty prowadzone są razem z Naczelną Izbą Aptekarską, wyższymi uczelniami i wszystkimi uczestnikami rynku, tymi, którzy w tworzeniu tego rynku i jego funkcjonowaniu uczestniczą.

– Jeśli chodzi o opiekę farmaceutyczną, jak państwo wiecie chociażby z doniesień medialnych, pilotażowe wdrożenie opieki farmaceutycznej, którego celem jest sprawdzenie, czy elementy informatyczne systemu są w stanie wspomóc proces wdrażania opieki farmaceutycznej, zostało zainicjowane w Siedlcach – przypomniał wiceminister. – Skierniewice będą kolejnym takim miejscem, gdzie systemem informatycznym, przy okazji realizacji e-recepty, staramy się łączyć farmaceutę, pacjenta i lekarza po to, aby skutecznie wymieniać informacje między tymi trzema podmiotami. Oczywiście celem jest tu bezpieczna i kontrolowana farmakoterapia, a także świadczenie usług w zakresie opieki farmaceutycznej. Tak że strategiczny kierunek zmierzający do tego, aby wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną, jest jak najbardziej kontynuowany.

Przedstawiciel resortu zdrowia odniósł się również do pytania o nocne dyżury aptek i projekt wypracowany przez polskie powiaty i Naczelną Izbę Aptekarską.

– Tutaj jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami społecznymi. 2 tygodnie temu otrzymaliśmy od Naczelnej Izby Aptekarskiej odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy w związku z przedłożonym projektem, tak że tutaj prace trwają i jak najbardziej pochylamy się nad tym zagadnieniem – zapewnił Czech.

Wiceminister odpowiadał również na pytania dotyczące nielegalnego wywozu leków i ich braku w polskich aptekach. Przyznał on, że skala procederu jest olbrzymia skala, przy czym konkretne grupy terapeutyczne i konkretne leki, które są wywożone, są na bieżąco monitorowane.

REKLAMA

– Otrzymujemy informacje z różnych regionów Polski. Na tej podstawie, na podstawie informacji o niedostępności tych produktów w niewielkim w sumie procencie aptek w danym regionie tworzone są listy produktów zagrożonych wywozem z terenu Rzeczypospolitej i w przypadku tych produktów podmiot, który chciałby dokonać eksportu, musi notyfikować, musi zawiadomić inspekcję farmaceutyczną, że taki wywóz ma nastąpić – tłumaczył Marcin Czech. – Jako że zauważyliśmy, że ten mechanizm nie działa i nie mamy tych notyfikacji, podjęto szereg działań polegających na wzmocnieniu naszej kontrolnej działalności i kontroli w tym zakresie.

Przedstawiciel resortu zdrowia przypomniał, że ostatnio procedowana ustawa o monitorowaniu wywozu drogowego i kolejowego towarów służy właśnie temu celowi i przy współpracy z Ministerstwem Finansów w zakresie działania Krajowej Administracji Skarbowej te kontrole zostaną wzmożone. Została również podpisana umowa między głównym inspektorem farmaceutycznym a KAS-em w zakresie wymiany informacji o lekach, które mogą podlegać nielegalnemu wywozowi.

– Problem z nielegalnym wywozem leków jest pochodną tego, jak skuteczne jest Ministerstwo Zdrowia w negocjowaniu cen leków, które w Polsce należą do najniższych w Europie – przypomniał Marcin Czech. – To jest tak naprawdę przyczyna tego, że leki z Polski, ale nie tylko z Polski, bo też z innych krajów naszego regionu, takich jak chociażby Słowacja, Czechy czy kraje bałtyckie, są wywożone i są sprzedawane z zyskiem w bogatszych krajach Unii Europejskiej, gdzie te ceny są wyższe. Proszę pamiętać o tym, że niższe ceny jednostkowe leków to możliwość zapewnienia leczenia dla szerszej grupy pacjentów, dla szerszych wskazań stosowania tych leków, np. w chorobach nowotworowych i w wielu, wielu innych wskazaniach. To nie podlega dyskusji.

Wiceminister przyznał, że przedsiębiorcy, którzy trudnią się wywozem leków, wykazują się niesłychaną kreatywnością, jeśli chodzi o omijanie prawa.

Stąd wszystkie zapisy zmierzające do tego, aby wyeliminować możliwość chociażby prowadzenia hurtowni i jednocześnie podmiotu leczniczego, co pozwalało potem na pewne w mniejszym lub większym zakresie przesunięcia stanów magazynowych w formie księgowej wzdłuż kanału dystrybucji bądź też na przepływ między podmiotem leczniczym a hurtownią w celu umożliwienia nielegalnego wywozu.

Jedno z pytań posłów dotyczyło tego, czy kompetencje nadzorcze i kontrolne będą wystarczające, jeśli do GIF-u trafią farmaceuci, którzy pracują w aptece i stamtąd mają swoje doświadczenia zawodowe.

– Wydaje się, że tak. Ci farmaceuci oczywiście mają również do czynienia z obrotem hurtowym, mają bieżące kontakty z hurtowniami, z zamówieniami w hurtowniach, a więc też pośrednio znają rynek hurtowy. Co więcej, wydaje nam się, że taka dywersyfikacja kompetencji i doświadczenia zawodowego w zestawieniu z tym, że nie ma wielu kandydatów do pełnienia funkcji kontrolnych w GIF-ie, wydaje się jak najbardziej uzasadniona – odpowiedział Marcin Czech.

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta wygrywa w sądzie z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym Farmaceuta wygrywa w sądzie z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym

Pod koniec stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację farmaceucie, który dom...

Posiedzenia naukowo-szkoleniowe dla aptekarzy z Delegatury w Płocku Posiedzenia naukowo-szkoleniowe dla aptekarzy z Delegatury w Płocku

11 czerwca odbędą się posiedzenia naukowo-szkoleniowe dla aptekarzy z Delegatury w Płocku, w ramach ...

WIF Opole informuje „kolejny i ostatni raz” WIF Opole informuje „kolejny i ostatni raz”

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny apeluje do farmaceutów o natychmiastowe zaprzestanie wsz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz