REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zespół ds. opieki farmaceutycznej rozwiązany

1 września 201612:50

Minister Zdrowia wydał zarządzenie, które rozwiązuje Zespół roboczy do spraw opieki farmaceutycznej.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) rozwiązuje się Zespół roboczy do spraw opieki farmaceutycznej – czytamy w zarządzeniu Ministra Zdrowia.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 45 i 71).

REKLAMA

źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA