REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zmiana opakowań leków? Koncerny mówią nie!

29 grudnia 2017 10:09

Po dramatycznej pomyłce technika farmaceutycznego przy wydawaniu leku dla dziecka Ministerstwo Zdrowia przychyla się do postulatów aptekarzy i proponuje system kolorystycznego oznakowania opakowań leków. – To pozorne zmiany, które nic nie zmienią. Resort zdrowia robi sobie PR naszym kosztem – oponują firmy farmaceutyczne.

Jak zauważa wiceprezes Kopeć, gdyby podziały na kolory były dobrym rozwiązaniem, na pewno Europejska Agencja do spraw Leków rekomendowałaby je. (fot. Shutterstock)

O zmianę w przepisach dotyczących oznaczania leków wystąpili do MZ sami farmaceuci. W petycji podpisanej przez ponad tysiąc aptekarzy i techników z całego kraju skarżyli się, że opakowania są łudząco do siebie podobne i apelowali o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających łatwe ich odróżnienie. Jak podał „Dziennik Gazeta Prawna”, problem mają rozwiązać dodatkowe kolory opakowań leków na receptę. W przypadku leków mniej istotnych, planowane jest oznaczanie ich kolorem białym. W niebieskich opakowaniach znalazłyby się środki stosowane przy chorobach przewlekłych. Czerwona barwa stanowiłaby znak rozpoznawczy dla leków na poważne dolegliwości (czytaj więcej: Białe, niebieskie i czerwone… Resort zdrowia zapowiada zmiany w opakowaniach leków.).

– Na pierwszy rzut oka propozycja wygląda dobrze, ale faktycznie nic nie daje. Jeśli kilkaset leków w aptece będzie miało czerwone opakowania, ryzyko zamiany konkretnych preparatów w zasadzie rośnie. Czy, gdy na półce będą stały obok siebie dwa niebieskie pudełka, zmniejsza się prawdopodobieństwo pomyłki? – powątpiewa Krzysztof Kopeć, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Jego zdaniem, kolory mogą też budzić niepotrzebne wątpliwości pacjenta i zwiększać jego poczucie zagubienia.

REKLAMA

Jak zauważa wiceprezes Kopeć, gdyby podziały na kolory były dobrym rozwiązaniem, na pewno Europejska Agencja do spraw Leków rekomendowałaby je. Tymczasem takich rozwiązań nie ma w Europie. Jak dodaje, planowane przez resort wprowadzenie recepty elektronicznej pozwoli porównać elektroniczne to, co zaordynował lekarz z tym, co wydaje farmaceuta. – W razie pomyłki system informatyczny poinformowałby, że zeskanowane opakowanie leku nie jest zgodne z zapisem na e-recepcie – dodaje.

REKLAMA

Dr Wojciech Łuszczyna z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przypomina, że już obecne przepisy nakazują, aby zarówno opakowania, jak i nazwy rejestrowanych leków nie były podobne do już istniejących. Kiedy taka sytuacja się zdarza, producent powinien zmienić szatę graficzną.

Zwraca on uwagę, że istnieje wystarczająco dużo sposobów, by leki się różniły – nawet ten sam lek w zależności od mocy może mieć tabletki o różnych kształtach, kolorach, inną czcionkę i wygląd opakowania.

Co ciekawe choć farmaceuci napisali petycję, nie wszyscy ją popierają. Zdaniem Piotra Brukiewicza, prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej, spójna identyfikacja kolorystyczna opakowań byłaby kolejnym elementem pozwalającym zapobiec tego rodzaju błędom. Ale powstaną problemy, np. z opakowaniami, które już są czerwone, niebieskie, czy białe. Jego zdaniem należałoby się raczej skupić na egzekwowaniu tego, aby rejestrowane leki nie wyglądały podobnie. I powtarzaniu farmaceutom, że najważniejsze jest stosowanie procedur w trakcie ekspediowania leków.

Więcej na ten temat pisze medonet.pl.

REKLAMA

Źródło: medonet.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Sępólno Krajeńskie: spór o nocne dyżury aptek wciąż nierozwiązany Sępólno Krajeńskie: spór o nocne dyżury aptek wciąż nierozwiązany

Radni miejscy Sępólna Krajeńskiego są podzielenie w sprawie nocnych dyżurów aptek - chcą jeszcze raz...

ZPA PharmaNET o przełomowych wyrokach ws reklamy aptek ZPA PharmaNET o przełomowych wyrokach ws reklamy aptek

Zdaniem ZPA PharmaNET w ostatnim czasie zapadły dwa ważne wyroki dotyczące zakazu reklamy aptek. Nac...

Zamieszania z ZSMOPL ciąg dalszy Zamieszania z ZSMOPL ciąg dalszy

1 grudnia w środowisku produkcyjnym i ewaluacyjnym ZSMOPL została udostępniona zoptymalizowana funkc...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz