REKLAMA
śr. 24 stycznia 2018, 09:50

Zmiana osobowa w spółce ma wpływ na zezwolenie na prowadzenie apteki?

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej wyjaśnia wątpliwości farmaceutów, dotyczące wpływu zmiany wspólników w spółkach z o.o. oraz akcjonariuszy w spółkach akcyjnych, na posiadane przez te spółki zezwolenia na prowadzenie aptek…

Tylko ewentualne przekształcenia, łączenia, podziały spółek mogą mieć wpływ na posiadane zezwolenia na prowadzenie aptek. (fot. Shutterstock)

– W związku z informowaniem Izby o zmianach własnościowych, które mają miejsce w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących apteki przed dniem 25.06.2017 r. informujemy, że zmiany wspólników w spółkach z o.o. oraz akcjonariuszy w spółkach akcyjnych nie mają wpływu na posiadane przez te spółki zezwolenia na prowadzenie aptek – pisze Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Przypomina on, że obowiązujący od 25 czerwca 2017 r. (wynikający z art. 99 ust. 2a i nast.) zakaz przenoszenia zezwolenia na prowadzenie aptek dotyczy łączenia się spółek kapitałowych z osobowymi art. 494 par. 2 KSH, podziału spółek art. 531 par. 2 i art. 553 par. 2 KSH przekształcenia spółek, nie dotyczy zmian osobowych wspólników w spółkach kapitałowych.

– Zmiany w osobach wspólników, zgodnie z art. 151 i nast. KSH w zakresie spółek z o.o. i art. 301 i nast. KSH w zakresie spółek akcyjnych, nie mają wpływ na posiadane zezwolenia i koncesje – pisze Szulc. – Tylko ewentualne przekształcenia, łączenia, podziały spółek mogą mieć wpływ na posiadane zezwolenia na prowadzenie aptek.

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej zwraca też uwagę, że organem właściwym do oceny skutków przekształceń jest WIF.

Źródło: katowice.oia.pl