REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zmierzch indywidualnych aptek? W Stanach Zjednoczonych upadają setkami…

25 października 2019 15:03

Od 2009 r. do 2015 r. zamknięto w Stanach Zjednoczonych 9 654 aptek. Apteki indywidualne, niezależnie od umiejscowienia w miastach i na wsiach, zamykały się trzy razy częściej niż apteki sieciowe.

Wysiłki mające na celu poprawę dostępu do leków na receptę skupiły się niemal wyłącznie na obniżaniu kosztów (fot. Shutterstock)
Wysiłki mające na celu poprawę dostępu do leków na receptę skupiły się niemal wyłącznie na obniżaniu kosztów (fot. Shutterstock)

Badanie przeprowadzone przez University of Illinois w Chicago pokazało, że w miejskich dzielnicach o niskich dochodach zamyka się mniej więcej jedna na cztery apteki. Natomiast na obszarach wiejskich o niskich dochodach już tylko jedna na siedem. W miastach apteki obsługujące dużą liczbę osób nieubezpieczonych lub korzystających z publicznych ubezpieczeń były dwa razy bardziej narażone na zamknięcie niż inne apteki. Ten trend nie był widoczny też na obszarach wiejskich (czytaj więcej: Farmacja na świecie: USA).

– Niezależne apteki są często wykluczane z pakietów cenowych, jakie dostają sieci aptek i umów, które są coraz ważniejszym aspektem konkurencji na rynku aptecznym. Nie jest więc zaskakujące, że niezależne apteki są bardziej narażone na zamknięcie – twierdzi szefowa zespołu badawczego Profesor Dima Mazen Qato.

REKLAMA

Wskazuje, że na rynku aptecznym wysiłki mające na celu poprawę dostępu do leków na receptę skupiły się niemal wyłącznie na obniżaniu kosztów. Tymczasem po zamknięciu lokalnej apteki, dostępność nawet do tych najtańszych leków zostanie znacznie ograniczona (czytaj również: USA chce importować tanie leki z Kanady. Firmy mają obawy…).

REKLAMA

– Potrzebne są rozwiązania, które będą dotyczyć zamykanych aptek, ponieważ taka sytuacja ma ogromny wpływ na dostęp do leków i przestrzegania zaleceń lekarskich  – powiedziała Qato.

Wyniki badania mogą pomóc decydentom w próbach poprawy dostępu do leków na receptę w Stanach Zjednoczonych. Jego autorzy stwierdzili, że reformy płatności – w tym wyższe stawki refundacji recept Medicaid i Medicare – oraz wzmocnienie regulacji standardów dostępu do aptek, preferowanych sieci aptecznych i programu ustalania cen leków są potrzebne, aby pomóc aptekom najbardziej zagrożonym zamknięciem.

– Nasze ustalenia pokazują również, że przedsiębiorcy prowadzący apteki indywidualne, we współpracy z planami zdrowotnymi i osobami zarządzającymi aptekami, powinni rozważyć bardziej innowacyjne, ukierunkowane i wydajne świadczenie usług aptecznych – powiedziała Qato.

Badania opublikowano 21 października w JAMA Internal Medicine.

REKLAMA

Źródło: KB/Drug.com

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

W USA farmaceuci najemni są w pierwszej 25 najlepiej opłacanych zawodów więc po co ktoś ma się męczyć z prowadzeniem własnej apteki? Nie wiem co ten artykuł ma na celu przekazać bo sytuacja kompletnie nie ma odniesienia do polskich realiów.
Może to również wynikać z łatwości otwierania i zamykania biznesu w krajach o większej swobodzie gospodarczej a takim USA chyba jeszcze jest, chociaż lewactwo toczy ten kraj od końca kadencji Reagana nie mniej niż Europę. W Polsce zamknięcie to często strata dorobku 2-3 pokoleń rodziny a tam to tylko zaksięgowanie straty lub przeniesienie kapitału w inne miejsce. Nie podano ile i w jakich proporcjach otworzyło się w tym czasie nowych aptek.
W Amerykańskiej ochronie zdrowia priorytetowe jest hasło " po pierwsze zarabiać" . I nie liczy się nic więcej tylko kasa, masa ludzi nie objęta ubzepieczeniem, lekarze skorumpowani do szpiku kości. W USA w tej chwili jest plaga uzależnień od opiatów, w 2017 r zmarło na skutek zażywania opiatów 70 tys osób. W 80% przypadków to jest zasługa lekarzy, i po części oczywiście faramceutów. Dlaczego 80% ? - bo tyle osób uzależniło się od opiatów przepisanych pierwszy raz przez lekarza. Bupra czy oxycontin, który lekarze przepisywali na lewo i na prawo, sfałszowane badania bezpieczeństwa leków itp. Później kończy się na fentanylu i heroinie. Mordercy w białych szmatach faszerowali nieświadomych ludzi lekami, które wpędziły ich w dożywotnią gehennę.

Powiązane artykuły

Strajk farmaceutów w Norwegii? Chcą wyższych wynagrodzeń… Strajk farmaceutów w Norwegii? Chcą wyższych wynagrodzeń…

Farmaceuci zatrudnieni w norweskiej sieci aptek Vitusapotek+ domagają się od swojego pracodawcy wyżs...

Niemiecki farmaceuta wychodzi obronną ręką ze sporu sądowego o pigułkę „dzień po” Niemiecki farmaceuta wychodzi obronną ręką ze sporu sądowego o pigułkę „dzień po”

Emerytowany farmaceuta prowadzący jeszcze do niedawna aptekę w Berlinie odmawiał zamawiania i sprzed...

W Izraelu brakuje farmaceutów. Jest gorzej niż w Polsce… W Izraelu brakuje farmaceutów. Jest gorzej niż w Polsce…

Według szacunków w Izraelu brakuje około 600 farmaceutów, a deficyt ciągle rośnie – informuje David ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz