REKLAMA
Magazyn mgr.farm

ZSMOPL – raport musisz wysyłać od 1 kwietnia

7 lutego 2019 13:06

Wszystkie podmioty, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi, będą musiały przesyłać elektroniczne raporty do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Jak to zrobić?

Oferowane przez apteku produkty muszą spełniać zakreślone przepisami prawa wymogi w zakresie oznakowania, a sposób ich prezentacji nie może wprowadzać konsumentów w błąd (fot. Shutterstock)
Od 1 kwietnia 2019 r. apteki będą musiały wysyłać raport do ZSMPOL (fot. Shutterstock)

Od 1 kwietnia 2019 r. apteki, punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty odpowiedzialne do systemu ZSMOPL będą mogły wysłać raporty z informacjami o obrocie. Dodatkowo będzie można zgłaszać również braki produktów i plany dostaw (czytaj więcej: CSIOZ: Już połowa aptek podłączona do systemu P1). Aby podmioty mogły przekazywać dane, muszą zintegrować swoje lokalne systemy informatyczne z Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Należy to robić następująco:

REKLAMA
 1. Załóż konto na platformie P2 na stronie csioz.pl.
 2. Złóż wniosek o rejestrację konta w ZSMOPL na stronie ezdrowie.gov.pl. Wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 3. Zaimportuj do ZSMOPL certyfikat niekwalifikowany służący uwierzytelnieniu komunikatów.
instrukcja_jak_podlaczyc_sie_do_zsmopl_5c5853faba8cb

 

REKLAMA

– ZSMOPL jest narzędziem, dzięki któremu odpowiednie instytucje w trosce o dobro pacjenta będą mogły efektywnie realizować politykę lekową państwa. Po e-recepcie jest to kolejny system informatyczny wdrażany przez CSIOZ, który wpisuje się w proces cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce. Obowiązek raportowania do ZSMOPL obejmuje ok. 17 tys. podmiotów – mówi Bartłomiej Wnuk, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

CSIOZ podpowiada także, jak odzyskać hasło do systemu:

jak_odzyskac_haslo_do_zsmopl_5c5ad24edb553

 

Źródło: IK/csioz.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Nie będzie kolejnego odroczenia? bo już jeden certyfikat nam przepadł jak rok temu się przygotowywaliśmy,a teraz i tak sporo wydatków z KOWAL-em było.
Przecież to norma w naszym państwie, koszta rosną, ale ktoś kto " powinien " na tym zarobi😥
Dobra, bo mnie teraz szefostwo też pyta czy ma certyfikat wykupywać, a ja nie byłem przed poprzednim terminem w temacie - na żadnym etapie nie widzę konieczności posiadania płatnego certyfikatu? Czy coś mnie omija jak o tym czytam?
Chyba ten: "Zaimportuj do ZSMOPL certyfikat niekwalifikowany służący uwierzytelnieniu komunikatów." My na razie nie kupujemy, czekamy choć do końca lutego.
Żeby wszystkie apteki zdążyły się do 1 kwietnia do Kowal-a podłączyć to będzie sukces...A tu jeszcze ZSMOPL;)
U nas to zawsze wszytsko na ostatnią chwilę. Jak to mówią, jak się pali to trzeba studnie kopać

Powiązane artykuły

30 spółek z aptekami DOZ w jednym postępowaniu przed WIF 30 spółek z aptekami DOZ w jednym postępowaniu przed WIF

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny połączył 30 postępowań w jedno. WIF uznał, że 30 prowadzo...

Robert Gocał: Kodeks etyki zawodu powinien dotyczyć wszystkich właścicieli aptek Robert Gocał: Kodeks etyki zawodu powinien dotyczyć wszystkich właścicieli aptek

Dziennikarze echodnia.eu rozmawiali z Robertem Gocałem, prezesem Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarsk...

Kucharewicz odpowiada na zarzuty studentów GUMed Kucharewicz odpowiada na zarzuty studentów GUMed

Prezes NRA Grzegorz Kucharewicz wystosował list do członków Koła Naukowego Prawa Farmaceutycznego Gd...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz