Milena Marczak

O autorze

Ostatnie posty

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia pacjent geriatryczny jest osobą w późnej starości, która ukończyła 60 rok życia, obciążony wieloma chorobami związanymi z wiekiem. Z tego powodu pacje...
Niepełnosprawność definiowana jest jako trwałe lub długotrwałe utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie wypełniania obowiązków społecznych oraz życia według ogólnie przyjętych norm. ...
Zachowania nietypowe określane są jako czynności trudne, niepożądane i problemowe. Mogą one prowadzić do bezpośredniego zagrożenia zdrowia u osoby, która je przejawia oraz osób będących w jej najbliż...