W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

Jest porozumienie między GIF i NIA

Jest porozumienie między GIF i NIA

21 lipca br. p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt i Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska - Rutkowska podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ustanawiania i zmiany kierowników aptek.

Porozumienie podpisali Elżbieta Piotrowska-Rutkowska (NIA) i Zbigniew Niewójt (GIF).

Porozumienie reguluje tryb wyrażania opinii samorządu aptekarskiego w wymienionym wyżej zakresie w postępowaniach prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne. Na mocy porozumienia wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni na etapie gromadzenia dowodów będą występować do okręgowych izb aptekarskich właściwych ze względu na adres apteki, o wyrażenie opinii w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Opinia taka będzie stanowiła dowód w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wraz z wnioskiem o wyrażenie opinii w postępowaniu, WIF będzie przekazywał OIA dokumentację umożliwiającą wyrażenie opinii, z wyłączeniem dokumentów zawierających tajemnice prawnie chronione. Znajdą się wśród nich dane kierownika lub kandydata na kierownika apteki oraz dane przedsiębiorcy prowadzącego aptekę lub który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia - a w przypadku postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia, podstawę prawną i faktyczną uzasadniającą wszczęcie postępowania.

Na mocy porozumienia, WIF będzie mógł uzyskać potwierdzenie od OIA, że osoba pełniąca funkcję kierownika apteki spełnia wymagania niezbędne do pełnienia tej funkcji, a nie tylko w sytuacji gdy farmaceuta ubiega się o funkcję kierownika apteki.Treść porozumienia dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Źródło: GIF

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...