W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Rząd chce pozwolić lekarzom sprzedawać szczepionki. Apteki na tym stracą.

Rząd chce pozwolić lekarzom sprzedawać szczepionki. Apteki na tym stracą.

Niedawno w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian w Prawie farmaceutycznym otwierający furtkę do sprzedaży szczepionek przez lekarzy.

Dokładnie 5 kwietnia w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zastał umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz o uchyleniu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W dokumencie znalazł się dość kontrowersyjny zapis polegający na dodaniu w art. 68 ustawy Prawo farmaceutyczne ust. 4b w brzmieniu:

"Nie uznaje się za obrót detaliczny bezpośrednie zastosowanie u pacjenta przez lekarza szczepionek używanych do wykonywania szczepień wymienionych w wykazie zalecanych szczepień ochronnych określonych na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi".

W uzasadnieniu dla wprowadzenia tego zapisu można przeczytać, że jego celem jest umożliwienie nabywania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą szczepionek do wykonywania zalecanych szczepień ochronnych - a zatem nie tylko szczepień obowiązkowych. "W obecnym stanie prawnym, pacjent musi nabyć szczepionkę w aptece, a następnie przynosi ją do lekarza w celu wykonania szczepienia" - czytamy w uzasadnieniu. "Szczepionki są specyficznymi produktami leczniczymi, których przechowywanie wymaga zachowania zimnego łańcucha dostaw zapewniającego ich bezpieczne stosowanie. Stąd też proponuje się umożliwienie nabywania i sprzedaży szczepionek przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, co zwiększy bezpieczeństwo obrotu tymi produktami i pozwoli na lepsze zabezpieczenie jakości tych produktów przez wprowadzenie obowiązku zachowania zimnego łańcucha dostaw na każdym etapie obrotu.Jeśli proponowane przez Rząd zmiany wejdą w życie, zdecydowanie zmniejszy się sprzedaż szczepionek w aptekach. Jednocześnie zalegalizowany zostanie trwający obecnie proceder sprzedawania szczepionek np. na grypę w gabinetach lekarskich.

Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Do 25 kwietnia można przesyłać uwagi do niego drogą elektroniczną na adres .

Projekt ustawy można znaleźć pod tym adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283902/12345074/12345075/dokument214677.pdf

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...