REKLAMA
Artykuł sponsorowany
pt. 21 kwietnia 2023, 09:44

Czy wiesz, czym kierować się przy rekomendacji preparatu na uspokojenie?

Zaburzenia na tle nerwowym, takie jak napięcie nerwowe, lęk czy też niepokój to coraz powszechniejsze zjawisko w każdym społeczeństwie. W opinii WHO liczba osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi cały czas rośnie. Sam problem zaburzeń depresyjnych dotyka obecnie ponad 300 milionów osób na całym świecie [1].

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, brak stabilizacji zatrudnienia, wszechobecny stres to główne czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń nerwowych. (fot. Shutterstock)

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, brak stabilizacji zatrudnienia, wszechobecny stres to główne czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń nerwowych [1]. Wynikające z nich dolegliwości nerwowe znacząco przyczyniają się do obniżenia jakości życia i zdolności do normalnego funkcjonowania, w konsekwencji mogą spowodować demobilizację, tremę, lęki i niepotrzebne napięcie nerwowe [1,2]. Czynnikiem, który szczególnie mocno przyczynia się do wzmożonej nerwowości wśród społeczeństwa jest stres, który nie pozostaje obojętny dla naszego organizmu [1,2,3]. Stres, zwłaszcza długotrwały, inicjuje zmiany w fizjologii ludzkiego ciała, przyczyniając się chociażby do rozwoju: otyłości, insulinooporności, zmian w układzie krwionośnym i nadciśnienia, a także do zmian w sferze psychologicznej [4]. Efektem tego może być nerwowość i rozdrażnienie, ale też problemy ze snem i zasypianiem [3,4,5].  Wsparcie pacjentów w okresie wzmożonego napięcia nerwowego jest szczególnie ważne dla poprawy jakości ich życia. Przy rekomendacji odpowiedniego preparatu warto kierować się kilkoma bardzo istotnymi aspektami:

 • Składem danego produktu
 • Jakością rekomendowanego preparatu
 • Szybkością działania
 • Sposobem przechowywania.

SKŁAD PRODUKTU – WIELOSKŁADNIKOWE PREPARATY ROŚLINNE

Pierwszym i jednocześnie najważniejszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest skład o udokumentowanym działaniu w kontekście łagodzenia zaburzeń nerwowych i problemów ze snem [6]. Jednocześnie preparat powinien gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa i być dobrze tolerowany przez organizm. Wśród terapii uspokajających dostępnych bez recepty, pacjenci niezwykle mocno cenią sobie preparaty na bazie surowców roślinnych. Biorąc pod uwagę kwestię zaburzeń na tle nerwowym surowce roślinne mogą stanowić ciekawą alternatywę dla substancji chemicznych (zwłaszcza w przypadku łagodniejszych postaci tych dolegliwości [7]). Leki na bazie produktów roślinnych są zwykle pierwszym i naturalnym wyborem, zarówno dla osób, które dopiero zaczynają odczuwać dolegliwości, jak również dla tych które z problemem borykają się od dłuższego czasu. Liczne badania naukowe i wieloletnie doświadczenie stosowania pokazują, że rośliny, takie jak Valeriana officinalis, Passiflora incarnata, czy też Humulus lupulus będą trafionym wyborem, jeśli chodzi o działanie uspokajające i redukujące stres [1,2,7]. Zarówno waleriana, jak i męczennica oraz chmiel, oddziałując na układ GABA-ergiczny, przyczyniają się do ograniczania pobudzenia nerwowego oraz redukcji lęku i niepokoju [1,2,7,8].

JAKOŚĆ WYCIĄGÓW ROŚLINNYCH –  GMP I DER

Skuteczność działania konkretnego produktu zależy m.in. od jakości użytych składników [9]. W kontekście surowców roślinnych, których działanie zależy od obecności różnorodnych związków naturalnych ogromne znaczenie ma zarówno proces uprawy, jak również zbioru surowców i ich przechowywania [9]. Jeśli to wszystko przebiega prawidłowo kolejnym krokiem jest proces produkcji, który najlepiej, jeśli przebiega zgodnie z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice, tj. Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Te zaś są nieodłączną cechą przypisaną dla produktów leczniczych. Aspektem, który gwarantuje określone działanie lecznicze jest nie tylko  obecność, ale i odpowiednia ilość składnika wykazującego dany efekt terapeutyczny. W tym celu warto ukierunkować swoją rekomendację na produkty o znanej i potwierdzonej wartości wyciągów roślinnych. Miarą ilości surowca roślinnego użytego do otrzymania danego wyciągu jest termin DER (Drug Extract Ratio) [10]. Dzięki niemu wiadomo, z ilu części rośliny otrzymano 1 część wyciągu, a sama obecność DER pozwala porównywać ze sobą różne produkty [10].

SZYBKI POCZĄTEK DZIAŁANIA – WAŻNY ASPEKT DLA PACJENTÓW

Kolejnym aspektem, który powinien decydować o wyborze konkretnego produktu jest szybkość działania, czyli czas potrzebny do pojawienia się efektu terapeutycznego. Pacjenci oczekują zwykle, żeby zaproponować im preparat, który możliwie szybko spowoduje określone działanie. W kontekście łagodzenia objawów w stanach napięcia nerwowego, a zwłaszcza w sytuacji, gdy skutkują one trudnościami w zasypianiu przy rekomendacji warto zatem zwrócić uwagę na czas działania i wybrać lek, który zaczyna działać szybko, np. po 30 minutach od przyjęcia [11].

PRZECHOWYWANIE – WYGODA PRZEDE WSZYSTKIM

Nie bez znaczenia jest także sposób przechowywania. Sytuacje stresowe potrafią zaskakiwać, dlatego warto rekomendować preparaty, które nie mają specjalnych wymagań przechowywania (np. w lodówce) i które pacjent może mieć pod ręką [11]. 

VALUSED TO  LEK ROŚLINNY NA BAZIE TRZECH WYCIĄGÓW ROŚLINNYCH

Valused spełnia najważniejsze kryteria, jakie powinny charakteryzować godny polecenia preparat na uspokojenie, tj.:

 • dobry i sprawdzony skład – posiada 3 wyciągi roślinne z Valeriana officinalis, Humulus lupulus i Passiflora incarnata o udokumentowanym działaniu farmakologicznym  [1,2,7,11]
 • jest lekiem – Valused to produkt leczniczy, wytwarzany zgodnie z zasadami GMP [11]
 • posiada wysoką jakość – wyciągi roślinne suche, wchodzące w skład Valusedu spełniają wymogi wysokiej jakości i w odróżnieniu od sproszkowanych, wysuszonych roślin obecnych w innych preparatach gwarantują jednolite wchłanianie składników aktywnych i większe ich stężenie [10]
 • odznacza się korzystnymi i nieuciążliwymi warunkami przechowywania – Valused może być przechowywany w temperaturze pokojowej [11]
 • zaczyna działać już po 30 minutach

Valused to właściwa rekomendacja dla pacjentów szukających produktu na złagodzenie objawów w stanach napięcia nerwowego.

Literatura:

 1. Masa Kenda, et.al., Medicinal plants used for anxiety, depression, or stress treatment: an update, Molecules 2022,27,6021
 2. Gerard Nowak, Surowce roślinne o działaniu przeciwlękowym i antydepresyjnym, Herba Polonica, Vol 55, No 1, 2009
 3. Anna Kaczmarska, Patrycja Curyło-Sikora, Problematyka stresu – przegląd koncepcji, Hygeia Public Health 2016, 51(4): 317-321
 4. Patrycja Kłósek, Rola stresu psychologicznego w neuroendokrynnej regulacji pobierania pokarmu i powstawania otyłości, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016, tom 7, nr 3, 111-118
 5. Matthias Zunhammer, Peter Eichhammer, Volker Busch, Sleep quality during exam stress: the role of alcohol, caffeine and nicotine, PLoS ONE 9(10): e109490
 6. Sławomir Murawiec, Drogowskazy leczenia lęku i depresji. Zróznicowane działanie leków wobec objawów depresji, lęku, zaburzeń snu – na przykładzie escitalopramu, duloksetyny, mianseryny, pregabaliny i kwetiapiny, Psychiatria Spersonalizowana 2022, 1(1): 16-23
 7. Joanna Nawrot i inni, Medicinal herbs in the relief of neurological, cardiovascular, and respiratory symptoms after COVID-19 infection a literaturę review, Cells 2022,11,1897
 8. Benjamin S. Weeks, Formulations of dietary supplements and herbal extracts for relaxation and anxiolytic action: Relarian, Med. Sci Monit, 2009; 15(11): RA256-262
 9. Paulina Malinowska, Justyna Kiewlicz, Ekstrakty roślinne – wielofunkcyjne składniki kosmetyków, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zeszyty Naukowe 2012(244)
 10. Maria Monagas, et.al., Understanding plant to extract ratios in botanical extracts, Front. Pharmacol. 13:981978 (2022)
 11. Charakterystyka Produktu Leczniczego Valused

* w przypadku trudności w zasypianiu, będących następstwem napięcia nerwowego [11]

VALUSED, 60 mg + 40 mg + 40 mg, kapsułki miękkie. Skład: 1 kapsułka zawiera: 60 mg wyciągu suchego z Valeriana officinalis L.s., radix (korzeń kozłka), (DER 3-4:1), ekstrahent: etanol 60% V/V; 40 mg wyciągu suchego z Humulus lupulus L., flos (szyszka chmielu), (DER 4-6:1), ekstrahent: metanol 30% V/V; 40 mg wyciągu suchego z Passiflora incarnata L., herba (ziele męczennicy), (DER 2-3:1, DERnatywny 4-6:1), ekstrahent: etanol 90% V/V. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo, sorbitol, olej sojowy oczyszczony. Postać farmaceutyczna: kapsułka miękka. Wskazania do stosowania: Produkt stosowany jest tradycyjnie w celu łagodzenia objawów w stanach napięcia nerwowego jako środek uspokajający oraz w okresowych trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym. Dawkowanie i sposób podawania: Produkt stosuje się doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 kapsułki 2 do 3 razy na dobę. Przy trudnościach w zasypianiu 2 do 3 kapsułek jednorazowo na ½ godziny przed snem. Jeśli objawy utrzymują się po 2 tygodniach stosowania lub nasilają, należy skonsultować się z lekarzem. Dzieci: Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów. Przeciwwskazania: Nie należy stosować produktu: w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; w przypadku nietolerancji waleriany; u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy ze względu na zawartość sorbitolu; w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję ze względu na zawartość oczyszczonego oleju sojowego. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych klinicznych w tej grupie pacjentów. Produkt zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Produkt zawiera glukozę. Pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Działania niepożądane: Produkt jest na ogół dobrze tolerowany w zalecanych dawkach. Obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe u osób źle tolerujących korzeń waleriany. W pojedynczych wypadkach wystąpiły nudności oraz przyspieszenie akcji serca (tachykardia) po podaniu ziela męczennicy. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 8744. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie. 

VAL/23/03/4/x