REKLAMA
Magazyn mgr.farm
REKLAMA

Dlaczego gwajafenezyna jest rekomendowana w leczeniu kaszlu

27 października 2020 10:19

Gwajafenezyna jest lekiem o długiej historii i tradycji stosowania. Jest doskonale znana i pamiętana szczególnie przez starszych pacjentów i pracowników ochrony zdrowia. Jednak, jak się okazuje, posiada ona wszelkie cechy, żeby zostać jednym z podstawowych leków stosowanych w XXI wieku, szczególnie gdy będąc lekiem tradycyjnym i uznanym, może być stosowana w nowoczesnej formulacji i połączeniu oraz w atrakcyjnej dla pacjenta postaci.

Gwajafenezyna jest pochodną innego leku o właściwościach sekretolitycznych – gwajakolu, który połączony jest z gliceryną za pomocą wiązania eterowego. fot. shutterstock

Kaszel jako objaw infekcji

Kaszel to jeden z najczęściej zgłaszany lekarzom, jak również nam – farmaceutom objawów, jest naturalnym mechanizmem obronnym wynikającym z pobudzenia mechanoreceptorów znajdujących się w drogach oddechowych, co skutkuje, rytmicznymi skurczami mięśni oddechowych. Poza naturalnym odruchem kaszel może zostać wywołany świadomie. Skurcze te doprowadzają do gwałtownego wyrzucania powietrza z dróg oddechowych, co ma służyć wydaleniu obecnego ciała obcego lub zalegającej wydzieliny (1,2). 

Drogi oddechowe człowieka pokryte są warstwą śluzu, który utrzymuje właściwe nawilżenie i stanowi zabezpieczenie przed drobnoustrojami oraz pyłem i innymi czynnikami fizycznymi. Śluz wyłapuje zanieczyszczenia, które wraz z każdym wdechem dostają się do dróg oddechowych. Poprzez ruch występujących na nabłonku rzęsek, nadmiar śluzu wraz z wyłapanymi przez niego cząstkami jest przesuwany w górę i po przedostaniu się do gardła zostaje połknięty lub usunięty na zewnątrz (3). Od równowagi pomiędzy produkcją, wydzielaniem oraz usuwaniem śluzy zależy właściwe funkcjonowanie dróg oddechowych. W stanach chorobowych struktura i skład wydzieliny dróg oddechowych ulega poważnym zmianom, przede wszystkim zwiększa się synteza wielkocząsteczkowych mucyn, które zwiększają lepkość śluzu, a w konsekwencji zaczyna zalegać i przyczynia się do pogorszenia zarówno wydolności oddechowej, jak i samopoczucia chorego (4). 

Rola farmaceuty w leczeniu kaszlu

W takiej sytuacji zadaniem farmaceutów jest rekomendacja preparatu, który zmniejszy częstotliwość kaszlu, ułatwi odksztuszanie zalegającej wydzieliny i w konsekwencji umożliwi choremu oczyszczenie dróg oddechowych i powrót do zdrowia. Należy również pamiętać, że kaszel jest jednym z wielu objawów, występujących w czasie przeziębienia. Duży dyskomfort pacjenta i pogorszenie jakości funkcjonowania ma bardzo często związek z gorączką i bólami występującymi w przebiegu infekcji dróg oddechowych, zatem ważne jest, aby w takiej sytuacji poza lekiem poprawiającym funkcjonowanie dróg oddechowych chory stosował również lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy (2,5). Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu łączącego dwa takie leki: paracetamol, podstawowy środek w leczeniu bólu i gorączki oraz gwajafenezynę, która jest lekiem o działaniu sekretolitycznym (6). 

Gwajafenezyna – tradycyjny lek w XXI wieku

Gwajafenezyna jest pochodną innego leku o właściwościach sekretolitycznych – gwajakolu, który połączony jest z gliceryną za pomocą wiązania eterowego. Już w szesnastym wieku przybysze z Europy zaobserwowali, jak rdzenna ludność Nowego Świata używa żywicy z drewna gwajakowca (Guajacum officinale) w celach leczniczych – dzisiaj wiemy, że żywica z tego drzewa zawiera właśnie gwajakol oraz związki mu pokrewne. Modyfikacja cząsteczki sprawiła, że gwajafenezyna w porównaniu do macierzystego związku w znacznie mniejszym stopniu podrażnia przewód pokarmowy.

Gwajafenezyna została zarejestrowana przez amerykańską Food and Drug Administration (FDA) w 1952, dzisiaj, niemal 70 lat później gwajafenezyna jest jedynym lekiem wykrztuśnym zaakceptowanym do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych (6). W Polsce zarejestrowanych jest wprawdzie więcej substancji o zbliżonym działaniu, jednak pozytywną rekomendację FDA dotyczącą gwajafenezyny można traktować jako wyznacznik jakości i potwierdzonej badaniami skuteczności.

Okazuje się, że gwajafenezyna wykazuje wielokierunkowy wpływ na wydzielanie śluzu dróg oddechowych, a także jego właściwości, takie jak zwiększenie produkcji wydzieliny oskrzelowej oraz zmniejszanie jej lepkości, co ułatwia oczyszczanie dróg oddechowych poprzez poprawę efektywności odkrztuszania. Jedną z cech warunkujących skuteczność gwajafenezyny jest też jej wpływ na komórki nabłonkowe, które po jej zastosowaniu ograniczają produkcję mucyn odpowiedzialnym za zagęszczanie śluzu (7). Działanie leku nie ogranicza się jedynie do wpływu na właściwości reologiczne zalegającego w drogach oddechowych śluzu, według badań gwajafenezyna może również zmniejszać częstotliwość kaszlu poprzez zmniejszenie wrażliwości mechanoreceptorów wywołujących odruch kaszlu (8,9). Należy również zaznaczyć, że występujący w przebiegu typowej wirusowej infekcji dróg oddechowych kaszel, któremu początkowo nie towarzyszy odkrztuszanie wydzieliny, wraz z postępem choroby zmienia swój charakter. Początkowo suchy kaszel w toku infekcji przechodzi w tzw. kaszel mokry, czyli produktywny (10). Zastosowanie preparatu gwajafenezyny – leku o działaniu wykrztuśnym nie nasila suchego kaszlu, ale po pierwsze zmniejsza jego uciążliwość, a po drugie przyśpieszy jego przejście w kaszel mokry, więc może przyczyniać się do szybszego wyzdrowienia (11). 

Gwajafenezyna odznacza się, krótkim czasem półtrwania, który w przybliżeniu wynosi 60 min (12), co pozornie może wydawać się niekorzystne, jednak zważywszy na możliwość stosowania leku 4 razy na dobę, w połączeniu z paracetamolem oraz fenylefryną, zwiększa komfort pacjenta we właściwym kontrolowaniu objawów przeziębienia lub grypy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że równoczesne zastosowanie gwajafenezyny nawet 2-krotnie skraca czas absorbcji paracetamolu, dzięki czemu możliwa jest sprawniejsza kontrola objawów takich jak gorączka, bóle oraz dreszcze (13).

Podsumowanie

Rekomendując preparat zwalczający objawy przeziębienia lub grypy, szczególnie młodym pacjentom, którym zależy na szybkim i skutecznym opanowaniu objawów chorobowych, ważne jest, aby zwrócić uwagę na kompleksowe działanie leku wieloskładnikowego. Chorym skarżącym się na typowe, współwystępujące objawy takie jak ból, gorączka, dreszcze, kaszel zarówno suchy, jak i mokry oraz katar można polecić lek zawierający paracetamol w optymalnej dawce 1000 mg w połączeniu z gwajafenezyną, oraz fenelyfreną (14). Takim, unikalnym składem skutecznym w dwóch rodzajach kaszlu charakteryzują się nowe preparaty Theraflu Total Grip, który dostępne zarówno w postaci saszetek, która jest preferowana przez większość pacjentów; jak również kapsułek, które będą odpowiednie dla osób aktywnych.

Zapraszamy także do udziału w szkoleniu: https://app.pharmassistant.pl/stories/szkolenie-theraflu/

Piśmiennictwo:

 1. Doniec, Z., Mastalerz-Migas, A., Krenke, K., Mazurek, H., & Bieńkowski, P. Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ. Lekarz POZ, 2(4), 305-321.
 2. Simasek, M., & Blandino, D. (2007). Treatment of the common cold. American family physician, 75(4), 515-520.
 3. Fahy, J. V., & Dickey, B. F. (2010). Airway mucus function and dysfunction. New England Journal of Medicine, 363(23), 2233-2247.
 4. Rogers, D. F. (2007). Physiology of airway mucus secretion and pathophysiology of hypersecretion. Respiratory care, 52(9), 1134-1149.
 5. Eccles, R., Fietze, I., & Rose, U. B. (2014). Rationale for treatment of common cold and flu with multi-ingredient combination products for multi-symptom relief in adults. Open Journal of Respiratory Diseases, 4(03), 73.
 6. Albrecht, H. H., Dicpinigaitis, P. V., & Guenin, E. P. (2017). Role of guaifenesin in the management of chronic bronchitis and upper respiratory tract infections. Multidisciplinary respiratory medicine, 12(1), 31.
 7. Rubin, B. K. (1999). An in vitro comparison of the mucoactive properties of guaifenesin, iodinated glycerol, surfactant, and albuterol. Chest, 116(1), 195-200.
 8. Dicpinigaitis, P. V., & Gayle, Y. E. (2003). Effect of guaifenesin on cough reflex sensitivity. Chest, 124(6), 2178-2181.
 9. Dicpinigaitis, P. V., Gayle, Y. E., Solomon, G., & Gilbert, R. D. (2009). Inhibition of cough-reflex sensitivity by benzonatate and guaifenesin in acute viral cough. Respiratory medicine, 103(6), 902-906.
 10. Seagrave, J., Albrecht, H. H., Hill, D. B., Rogers, D. F., & Solomon, G. (2012). Effects of guaifenesin, N-acetylcysteine, and ambroxol on MUC5AC and mucociliary transport in primary differentiated human tracheal-bronchial cells. Respiratory research, 13(1), 98.
 11. LaForce, C., Gentile, D. A., & Skoner, D. P. (2008). A randomized, double-blind, parallel-group, multicenter, placebo-controlled study of the safety and efficacy of extended-release guaifenesin/pseudoephedrine hydrochloride for symptom relief as an adjunctive therapy to antibiotic treatment of acute respiratory infections. Postgraduate medicine, 120(2), 53-59.
 12. https://www.drugs.com/pro/guaifenesin-nr.html
 13. Perlík, F., Janku, I., & Kordac, V. (1988). The effect of guaiphenesin on absorption and bioavailability of paracetamol from composite analgesic preparations. International journal of clinical pharmacology, therapy, and toxicology, 26(8), 413-416.
 14. Stopiński, M., & Mrozińska, M. (2003). Paracetamol (acetaminofen)-dawki skuteczne i bezpieczne. Przewodnik Lekarza/Guide for GPs, 6(2), 88-95.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PM-PL-THRFL-20-00012

Theraflu Total Grip Każda kapsułka zawiera 500 mg paracetamolu, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 5 mg zasady fenylefryny) oraz 100 mg gwajafenezyny. Kapsułki twarde.Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym łagodnego do umiarkowanego bólu i/lub gorączki, przekrwienia błony śluzowej nosa, a także działanie wykrztuśne w przypadku kaszlu z odkrztuszaniem.Produkt Theraflu Total Grip jest wskazany u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat. Dawkowanie i sposób podawania: Osoby dorosłe (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku 16 i więcej lat o masie ciała 50 kg lub większej: Dwie kapsułki co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb. Łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 6 kapsułek na dobę (2 kapsułki przyjmowane trzy razy na dobę). Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 3 dni. Pacjenci powinni zasięgnąć porady lekarza, jeżeli objawy będą utrzymywały się dłużej niż 3 dni lub będą się nasilały, albo też jeżeli u pacjenta będzie występował kaszel w połączeniu z wysoką gorączką, wysypką skórną lub uporczywym bólem głowy. Tego produktu leczniczego nie należy stosować u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz młodzieży w wieku 16 i więcej lat, jeżeli ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg. Dzieci i młodzież:Tego produktu leczniczego nie należy stosować u: Dzieci w wieku poniżej 16 lat; Młodzieży w wieku od 16 do 18 lat, jeżeli ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby U pacjentów z niewydolnością wątroby lub zespołem Gilberta dawkę należy zmniejszyć lub należy wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. Gdy wymagane jest zmniejszenie dawki, pojedyncza dawka 1000 mg paracetamolu nie jest odpowiednia dla pacjentów z niewydolnością wątroby. Na rynku dostępne są postaci farmaceutyczne bardziej odpowiednie dla tych pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 saszetek w okresie 24 godzin (z zachowaniem odstępu co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem kolejnych saszetek).Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność podczas stosowania tego produktu leczniczego i stosować go pod nadzorem lekarza. Pojedyncza dawka 1000 mg paracetamolu nie jest odpowiednia dla pacjentów z filtracją kłębuszkową ≤50 ml/min, gdy wymagane jest zmniejszenie dawki. Na rynku dostępne są postaci farmaceutyczne bardziej odpowiednie dla tych pacjentów.Sposób podawania: Stosować doustnie. Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy rozgryzać. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, guz chromochłonny nadnerczy. Pacjenci stosujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory betaadrenergiczne. Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:Pacjenci nie powinni przyjmować jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol ze względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby w przypadku przedawkowania. Pacjenci nie powinni przyjmować jednocześnie innych produktów przeznaczonych do leczenia kaszlu, przeziębienia lub produktów udrożniających nos. Nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, a zwłaszcza połączenia kilku substancji o działaniu przeciwbólowym, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem wystąpienia niewydolności nerek. Pacjenci, u których występuje przewlekły kaszel, astma lub rozedma powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego produktu. Podczas opisywanego stosowania tego produktu należy unikać spożywania napojów alkoholowych. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów uzależnionych od alkoholu (patrz punkt 4.5). Ryzyko przedawkowania jest większe u osób z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym w zespole Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (skala Childa-Pugha >9), ostrym zapaleniem wątroby, podczas równoczesnego stosowania produktów leczniczych zaburzających czynność wątroby, u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, odwodnionych, u osób nadużywających alkoholu i długotrwale niedożywionych. Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku u pacjentów, u których występuje: Choroba układu krążenia;  Rozrost gruczołu krokowego, ponieważ może występować tendencja do zatrzymania moczu i dyzurii; Choroba okluzyjna naczyń (np. objaw Raynauda).

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku i stosować go pod nadzorem lekarza. Produkt należy stosować tylko wtedy, gdy występują wszystkie następujące objawy: ból i (lub) gorączka, przekrwienie błony śluzowej nosa i kaszel z odkrztuszaniem. Nie należy stosować tego produktu dłużej niż przez 3 dni. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, nasilają się lub jeżeli wystąpi kaszel w połączeniu z wysoką gorączką, wysypką skórną lub uporczywym bólem głowy. Dzieci i młodzież: Tego produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat, a także u młodzieży w wieku od 16 do 18 lat o masie ciała poniżej 50 kg.Działania niepożądane: Działania niepożądane zaobserwowane w przeprowadzonych badaniach klinicznych występowały niezbyt często i były związane z ograniczoną ekspozycją pacjentów.  Działania odnotowane w ramach doświadczeń porejestracyjnych, zaobserwowane po zastosowaniu dawki terapeutycznej/zgodnej z zaleceniami oraz uznane za wykazujące możliwy związek z lekiem są wymienione w poniższej tabeli według klasyfikacji układów i narządów MedDRA.. Paracetamol: Ze względu na ograniczone dane z badań klinicznych, częstość występowania zdarzeń niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych), ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu można stwierdzić, że działania niepożądane po zastosowaniu paracetamolu występują rzadko (1/10 000 do <1/1000), a działania ciężkie występują bardzo rzadko (<1/10 000). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Małopłytkowość1, agranulocytoza1, pancytopenia1, leukopenia1, neutropenia. Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, zespół StevensaJohnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka2 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Skurcz oskrzeli3. Zaburzenia żołądka i jelit: Nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Wysypka, świąd, rumień, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry.1Działania te niekoniecznie muszą być związane z paracetamolem. 2Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych. 3Odnotowano przypadki skurczu oskrzeli po zastosowaniu paracetamolu, lecz ryzyko ich wystąpienia jest większe u pacjentów z astmą i nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ.
Fenylefryna. Następujące działania niepożądane zaobserwowano w badaniach klinicznych fenylefryny i w doświadczeniach porejestracyjnych, w związku z czym mogą one stanowić najczęściej występujące zdarzenia niepożądane, choć rzeczywista częstość ich występowania jest nieznana, lecz prawdopodobnie występują one rzadko lub bardzo rzadko. Zaburzenia psychiatryczne: Stan splątania, nerwowość, drażliwość, pobudzenie psychoruchowe. Zaburzenia układu nerwowego: Zawroty głowy, bóle głowy, bezsenność. Zaburzenia oka: Rozszerzenie źrenic, ostra jaskra zamkniętego kąta1. Zaburzenia serca: Tachykardia, kołatanie serca. Zaburzenia naczyniowe: Nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia żołądka i jelit: Nudności, wymioty, biegunka.
1Zdarzenia te występują najczęściej u osób z jaskrą zamkniętego kąta.
Gwajafenezyna. Częstość występowania działań niepożądanych jest nieznana, lecz prawdopodobnie występują one rzadko lub bardzo rzadko. Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Duszność. Zaburzenia żołądka i jelit: Nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Wysypka, pokrzywka.  OTC – Lek wydawany bez recepty. Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB nr 23577 Podmiot  odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.IV.2017

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz