REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Furosemid – lek moczopędny czy kardiologiczny?

17 marca 2015 15:20

Mechanizm działania furosemidu polega na odwracalnym blokowaniu nośnika Na/K/Cl we wstępującej części pętli Henlego w nerkach. Dzięki temu hamowana jest resorpcja zwrotna jonów sodowych, chlorkowych i potasowych. Efektem tego jest zablokowane możliwości zagęszczania moczu. Dodatkowo zwiększone jest wydzielanie kationów magnezu i wapnia. Nie obniża przesączania kłębuszkowego, jak robią to np. diuretyki tiazydowe, co jest ważne u chorych na niewydolność nerek.

Farmakokinetyka i farmakodynamika

Furosemid jest klasycznym lekiem moczopędnym, o silnym, szybkim, lecz krótkotrwałym działaniu.Średnia wchłanialność fursemidu jest na poziomie 60 % przy podaniu doustnym. W 70% wydalany jest z moczem. Swoje działanie rozpoczyna dopiero po przeniknięciu do płynu kanalikowego. Odbywa się na zasadzie czynnego wydzielania. Dlatego też w niewydolności nerek, przy upośledzonych procesach wydzielniczych należy zwiększyć dawkę leku.

Początek działania pojawia się 0,5-1 h po podaniu doustnym (5-15 min po podaniu dożylnym), maksimum osiąga po 2 h (po 30-60 min po podaniu dożylnym) i utrzymuje się ok. 6-8 h (podany dożylnie 3 h).

REKLAMA

Furosemid także bezpośrednio oddziałuje na naczynia krwionośne, zwiększając pojemność żylną, a co za tym idzie zmniejsza ciśnienie napełniania lewej komory. Najprawdopodobniej jest to związane z wpływem na prostaglandyny i wymaga właściwego funkcjonowania nerek. Dzięki temu efekt leczniczy pojawia się zanim rozwinie się działanie diuretyczne.

REKLAMA
Wskazania do stosowania

Furosemid stosuje się w leczeniu obrzęków różnego pochodzenia np. w ostrym obrzęku płuc. Diuretyki pętlowe, w tym furosemid, są podstawowymi lekami zmniejszającymi obrzęki w niewydolności nerek czy wątroby.
Ponadto można powiedzieć o furosemidzie, że jest lekiem kardiologicznym. Często jest stosowany w zastoinowej niewydolności serca, kiedy zmniejszenie objętości płynów pozwala na zmniejszenie zastoju płucnego i żylnego. W tym kontekście badania pokazują spadek wyraźny śmiertelności pacjentów, zmniejszenie ryzyka pogorszenia się niewydolności serca oraz wzrost wysiłkowej wydolności serca [1].

Furosemid jest też lekiem stosowanym w nadciśnieniu tętniczym. W połączeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi stosowany jest u chorych z towarzyszącą niewydolnością nerek lub niewydolnością serca.

Poza tym można go stosować w celu zwiększenia eliminacji leków przez nerki w przypadku zatrucia. Można też go zastosować (wraz z odpowiednim nawodnieniem) w przypadku hipernatriemii lub hiperkalcemii.

Przeciwwskazania

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania leku jest bezmocz, nadwrażliwość na sulfonamidy i furosemid, stany przedśpiączkowe spowodowane marskością wątroby, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej.

REKLAMA
Działania nieporządne i ostrzeżenia

Furosemid jest dobrze tolerowanym lekiem. Najwięcej działań niepożądanych wynika z zaburzeń wodno-elektrolitowych. W trakcie leczenia mogą wystąpić hipowolemia, hiponatremia, hipokaliemia, hipokalcemia i hipomagnezemia. Nadmierne odwodnienie może doprowadzić do zapaści sercowo-naczyniowej i powikłań zakrzepowych.

Ostrożnie należy stosować furosemid u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego lub u osób mających problem z oddawaniem moczu, gdyż istnieje ryzyko ostrego zatrzymania moczu w czasie leczenia furosemidem. U pacjentów leczonych na niewydolność nerek należy przerwać stosowanie leku w przypadku nasilenia oligurii i azotemi.

Furosemid może działać ototoksycznie, powodując zaburzenia słyszenia lub zawroty głowy. W większości wypadków problemy ze słuchem są odwracalne i nie wymagają przerwania terapii.

Diuretyki, w tym furosemid, mogą powodować zwiększenie glikemii u osób chorych na cukrzycę. U osób z cukrzycą utajoną mogą doprowadzić do jej ujawnienia się. Mogą także podnosić poziom LDL oraz kwasu moczowego.

Połączenia furosemidu

W terapii nadciśnienia stosowany jest jako lek uzupełniający działanie leków pierwszego rzutu, czyli inhibitorów konwertazy angiotensyny, sartanów bądź blokerów kanałów wapniowych. Może też występować w kombinacji z diuretykiem tiazydowym, w celu zwiększenia działania moczopędnego. Nie powinno się go łączyć z beta-blokerami, ze względu na negatywny wpływ na glikemię.

Furosemid jest szczególnie wskazany u pacjentów, którzy oprócz nadciśnienia cierpią na niewydolność nerek, bądź niewydolność serca. W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek, często trzeba jednak wycofać diuretyk tiazydowy, w momencie pogorszenia się przesączania kłębuszkowego. Łączy się go także z diuretykami oszczędzającymi potas, w celu zapobiegania hipokaliemii.

Interakcje furosemidu

Zwiększa toksyczność glikozydów naparstnicy przez obniżenie poziomu potasu.
Glikokortykosteroidy stosowane ogólnie i amfoterycyna B zwiększają ryzyko wystąpienia hipokaliemii.
Zwiększa toksyczność litu, poprzez zwiększenie stężenia litu we krwi
Zmniejsza skuteczność insulin i leków przeciwcukrzycowych
Leki z grupy Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych zmniejszają skuteczność furosemidu. Takie połączenie zwiększa też ryzyko ostrej niewydolności nerek.
Nasila działanie salicylanów, co może prowadzić do zatrucia nimi.

Na co zwracać uwagę

W czasie terapii furosemidem ważne jest, aby monitorować stężenie elektrolitów w surowicy, szczególnie potasu. Należy też sprawdzać poziom kreatyniny, mocznika oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej.

W większości przypadków należy zadbać o uzupełnienie potasu w diecie, zwykle poprzez suplementację odpowiednimi preparatami lub przez włączenie diuretyków oszczędzających potas.

U pacjentów z cukrzycą należy dokładnie kontrolować poziom glukozy we krwi i w moczu.
Wskazana jest też okresowa kontrola poziomu magnezu i wapnia w surowicy krwi.

Podsumowanie

Furosemid, jako szybko i silnie działający lek diuretyczny używany jest w leczeniu obrzęków różnego pochodzenia. Jest też stosowany w niewydolności nerek.

Ponadto często stanowi element leczenia nadciśnienia tętniczego – szczególnie w przypadkach nadciśnienia opornego na leczenie oraz gdy towarzyszą mu niewydolność serca bądź niewydolność nerek.

Źródła
1. Brunton L L, Blumenthal D K, Murri N, Dandan R H, Knollmann B C. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics.
2. E. Mutschler, G. Gesslinger, H.K. Kroemer, P. Ruth, M. Schäfer-Korting Mutschler Farmakologia i toksykologia. Podręcznik.
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Furosemid Polpharma

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nowe narzędzia usprawniające dostarczanie leków do guzów nowotworowych Nowe narzędzia usprawniające dostarczanie leków do guzów nowotworowych

Leczenie guzów nowotworowych jest złożone ze względu na ich mikrośrodowisko i nieprawidłowe działani...

Czy doczekamy się szczepionki przeciwko malarii? Czy doczekamy się szczepionki przeciwko malarii?

Zostały opublikowane wyniki pierwszego badania klinicznego nowej, potencjalnej szczepionki przeciwko...

Lek z glonów szansą dla chorujących na Alzheimera Lek z glonów szansą dla chorujących na Alzheimera

Skuteczne lekarstwo na chorobę Alzheimera jest poszukiwane już od dawna. Wielkie koncerny farmaceuty...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz