REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pamiętaj o podłożu, by zwiększyć skuteczne działanie leku przeciwbólowego

12 kwietnia 2019 12:01

Aby leki z grupy NLPZ, które stosuje się na skórę w łagodzeniu bólu mięśniowo-stawowego, zadziałały jak najlepiej, ważne jest odpowiednie przenikanie substancji czynnej do chorego miejsca. Wpływ na to ma także odpowiednie podłoże. Jakie wybrać?

Wpływ podłoża zastosowanego w postaci leku do podania na skórę jest niezwykle ważny i bezpośrednio wpływa na proces wchłaniania substancji (fot. Shutterstock)
Wpływ podłoża zastosowanego w postaci leku do podania na skórę jest niezwykle ważny i bezpośrednio wpływa na proces wchłaniania substancji (fot. Shutterstock)

Lek musi osiągnąć odpowiednio wysokie stężenie w stawie i strukturach okołostawowych, wystarczające do zablokowania izoenzymu COX. Wpływ na stopień przezskórnej penetracji mają nie tylko właściwości fizykochemiczne samej substancji, ale również rodzaj podłoża, które powinno zwiększyć wchłanianie substancji czynnej leku.

Diklofenak łatwo przenika ze względu na lipofilność

Lipofilowość najbardziej zewnętrznej warstwy skóry – martwej warstwy rogowej (stratum corneum) – powoduje, że przez skórę przenikają przede wszystkim substancje lipofilowe, niepolarne i o niskiej masie cząsteczkowej. Często istnieje potrzeba zwiększenia przenikania substancji leczniczych przez skórę zarówno w odniesieniu do substancji lipofilowych, jak i hydrofilowych [1, 2].

REKLAMA

Diklofenak ze względu na swoje właściwości jest odpowiednim lekiem do stosowania miejscowego. Jest cząsteczką o niewielkiej masie cząsteczkowej, charakterze słabego kwasu i właściwościach lipofilnych [1].

REKLAMA

Jakie podłoże zastosować przy NLPZ?

Wpływ podłoża zastosowanego w postaci leku do podania na skórę jest niezwykle ważny i bezpośrednio wpływa na proces wchłaniania substancji czynnej do okolicznych tkanek objętych stanem zapalnym. W przypadku NLPZ do stosowania miejscowego na skórę korzystne jest wykorzystanie nowoczesnych formuł.

Nie tylko poprawią one przezskórne wchłanianie leku, ale zapewnią również wygodę i komfort podczas aplikacji. Obecnie najkorzystniejsze wydaje się być zastosowanie preparatów działających miejscowo w postaci żelu bądź mikroemulsji. Jest tak ze względu na lepszą przenikalność w porównaniu do tradycyjnych maści lub kremów [1].

Co to są promotory wchłaniania?

Przenikanie leku do tkanki docelowej poprawi zastosowanie substancji, które przenikają do warstwy rogowej naskórka i zwiększają jego przepuszczalność. Te substancje są to tzw. promotory wchłaniania. Substancje te powinny być nieaktywne farmakologicznie, nie mogą wywoływać podrażnień i reakcji alergicznych. Do najczęściej stosownych promotorów sorpcji należą kwasy tłuszczowe oraz ich analogi.

Badania wykazały, że dodatek alkoholu oleinowego (pochodnej hydroksylowej kwasu oleinowego) istotnie zwiększa przezskórne przenikanie diklofenaku (badania in vitro) [3]. Specyficznym promotorem sorpcji jest również woda, gdyż zwiększenie uwodnienia warstwy rogowej naskórka zmienia jej przepuszczalność. Dodatkowo, wodno-alkoholowe podłoże leku może przynosić ulgę pacjentowi poprzez działanie chłodząco-kojące.

REKLAMA

Dobrą opcją jest emulgel

Szybkie i skuteczne przenikanie diklofenaku przez skórę zapewnia także wygodna do stosowania formuła łącząca właściwości kremu i żelu, stosowana w lecznictwie oraz w kosmetyce, tzw. emulgel.

Taka postać leku ułatwia dyfundowanie go przez kolejne warstwy skóry, co więcej zapewnia wygodną aplikację na skórę. Formuła emulgel ułatwia rozprowadzanie leku na skórę, zapobiega jej przesuszeniu, jednocześnie nie pozostawiając nieprzyjemnego, tłustego filmu na powierzchni skóry.

Literatura:

 1. Hagen M., Baker M., Skin penetration and tissue permeation after topical administration of diclofenac. Curr Med Res Opin. 2017; 33(9): 1623–
 2. Cal K., Stefanowska J., Metody zwiększania substancji leczniczych przez skórę. Farm Pol. 2010; 66, 7: 514–
 3. Kim M-J et al., Skin Permeation Enhancement of Diclofenac by Fatty Acids. Drug Deliv. 2008; 15(6): 373–
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

No cóż, tytuł sugeruje, że artykuł jest skierowany do farmaceutów odpowiedzialnych za formulację preparatów przeciwbólowych na skalę przemysłową, ale mimo wszystko warto zapoznać się z tekstem.

Powiązane artykuły

Australia: coraz więcej osób zatrutych paracetamolem Australia: coraz więcej osób zatrutych paracetamolem

W Australii w ciągu 10 lat zatrucia wynikające z przedawkowania paracetamolu wzrosły o 44%. Z czego ...

Polacy zbyt często sięgają o leki przeciwbólowe. Dlaczego? Polacy zbyt często sięgają o leki przeciwbólowe. Dlaczego?

Zdaniem Katarzyny Kubisiowskiej z „Tygodnika Powszechnego” powodem nadmiernego przyjmowania środków ...

Szansa na lepszą walkę z bólem – naukowcy z UW odkryli nową substancję Szansa na lepszą walkę z bólem – naukowcy z UW odkryli nową substancję

Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli związek chemiczny, który wykazuje silne właściwości prz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz