REKLAMA
śr. 24 lutego 2021, 09:00

Ziołowy lek złożony, czyli dlaczego tak ważna jest jakość?

Wiedza na temat produktów leczniczych pochodzenia roślinnego jest o tyle ważna, że pozwala nam świadomie dokonać wyboru pomiędzy dostępnymi na rynku – na pierwszy rzut oka – podobnymi preparatami. Nie zawsze to, co dla pacjenta wydaje się tym samym, jest do siebie podobne. Najlepiej zobrazować to można na przykładzie ziołowego leku złożonego, jakim jest Iberogast. A to dlatego, że wszystkie zawarte w nim składniki czynne przechodzą szereg badań jakościowych, zaś sam proces uprawy roślin i produkcji gotowego preparatu podlega licznym uwarunkowaniom. Ale zacznijmy od początku…

Wszystko to sprawia, że składniki ziołowego leku złożonego, jakim jest Iberogast spełniają surowe wymagania dotyczące jakości (fot. Shutterstock).
Wszystko to sprawia, że składniki ziołowego leku złożonego, jakim jest Iberogast spełniają surowe wymagania dotyczące jakości (fot. Shutterstock).

Iberogast a GAP i GMP

Roślinny produkt leczniczy Iberogast spełnia surowe wymagania, jakie stawiają lekom ziołowym przepisy Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP) i Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) [1]. 

Wdrożenie do procesu produkcji Dobrej Praktyki Rolniczej sprawia, że składniki Iberogastu pochodzą ze sprawdzonych źródeł – począwszy od odpowiednich nasion, przez właściwą glebę, a skończywszy na właściwym okresie zbiorów surowców [1,2,3]. Spełnianie wymogów GAP gwarantuje, że:

 • nasiona pierwotne są wolne od szkodników i chorób,
 • producent surowca spełnia wymagania w zakresie nawozów mineralnych, naturalnych, środków ochrony roślin,
 • na terenie upraw stosowana jest właściwa gospodarka wodna,
 • uprawy podlegają określonym schematom, m.in. w zakresie terminów siewów i zbiorów [1,2,3].

Wszystko to sprawia, że składniki ziołowego leku złożonego, jakim jest Iberogast spełniają surowe wymagania dotyczące jakości.
Co więcej – sam proces przetwarzania surowców i produkcji gotowego preparatu spełnia wymagania GMP. Oznacza to, że każdy surowiec, następnie ekstrakt (półprodukt) i na końcu preparat gotowy podlegają ciągłym badaniom jakościowym i ilościowym [1]. Badana jest mi.n. zawartość głównych składników aktywnych (m.in. farmakopealnymi metodami HPLC), czystość mikrobiologiczna, zawartość zanieczyszczeń, itp. [1,4].

Wszystko to sprawia, że cały proces produkcyjny może być powtarzalny, a to gwarantuje wysoką jakość danego preparatu leczniczego [1].

Surowiec roślinny – punkt krytyczny w procesie produkcji?

Surowcem roślinnym nazywamy tę część rośliny, która w praktyce zawiera najwięcej składników czynnych biologicznie – będących następnie źródłem działania farmakologicznego gotowego produktu [5]. Uzyskanie odpowiednio dobrych jakościowo surowców jest jednak nierzadko trudne i wymaga przestrzegania określonych zasad uprawy, zbiorów i suszenia. Szczególnie istotny jest moment zbioru surowców. Wynika to z faktu, że związki aktywne biologicznie tworzą się w roślinach w ściśle określonych porach. Warto zatem zbierać surowce w momencie największego ich nagromadzenia [5].

Idąc tym tropem prześledźmy ten proces na przykładzie kilku ze składników czynnych leku Iberogast. 

 1. Owoc kminku (Kminek zwyczajny – Carvum carvi)
  Kminek wysiewa się na przełomie marca i kwietnia [5]. Celem zoptymalizowania plonów gleba powinna być bogata w wapń. Zbioru surowców dokonuje się w miesiącach letnich – zwykle w okolicach lipca [2,5]. Spełnienie przez producenta surowca wymagań GAP gwarantuje, że dotrzymany zostanie właściwy termin zbioru.
  Owoc kminku podlega następnie badaniom na zawartość olejku eterycznego (nie mniej niż 30 ml/kg), a także na zawartość wody [4]. Surowiec spełniający kryteria farmakopealne i GMP zostaje następnie poddany ekstrakcji za pomocą roztworu etanolowego, dzięki czemu uzyskuje się właściwy, standaryzowany wyciąg z owoców kminku [4,6].
 2. Korzeń arcydzięgla (Arcydzięgiel – Archangelica officinalis)
  Arcydzięgiel to roślina, która wymaga żyznych i ciepłych gleb, zasobnych w odpowiednią ilość wody [7]. Roślina potrzebuje także głębokiego podłoża – z racji swojego rozbudowanego systemu korzeniowego. Sprzyja to wówczas poprawnemu rozwojowi surowca, jakim jest korzeń arcydzięgla.
  Termin zbiorów określa się na późną jesień – w okolicach października, bądź wczesną wiosną [2,7]. Tak zebrany surowiec poddaje się suszeniu w temperaturze nieprzekraczającej 35°C [7]. Gotowy surowiec bada się na zawartość olejku eterycznego (nie mniej niż 2 ml/kg), a także poddaje badaniom na obecność zanieczyszczeń [4]. Dopiero potwierdzony jakościowo surowiec poddaje się dalszej ekstrakcji, celem uzyskania wyciągu do gotowego preparatu leczniczego.
 3. Liść melisy (Melisa lekarska – Melissa officinalis)
  Melisa to roślina, która preferuje stanowiska ciepłe i słoneczne [5,7]. Istotnym kryterium jej wzrostu jest także ilość wapnia w glebie. Jednakże ilość stosowanych nawozów i ich terminarz określają ściśle wymagania GAP i innych procedur, stosowanych przy produkcji roślinnej [1,5].
  Zbioru surowców dokonuje się po pierwszym roku wzrostu dwukrotnie (przełom czerwca i lipca, a następnie sierpnia i września) [2,7]. Ważne, aby zbioru dokonać tuż przed kwitnieniem, bądź w jego trakcie [7]. Zebranych surowców nie należy ugniatać, a proces suszenia powinno się rozpocząć możliwie szybko.
  Surowiec poddaje się badaniu na zawartość kwasu rozmarynowego, przy czym Farmakopea wymaga, aby liść melisy posiadał nie mniej niż 1%, zaś gotowy wyciąg – nie mniej niż 2% [4]. Wyciąg uzyskuje się przy pomocy etanolowego ekstrahentu.
 4. Liść mięty pieprzowej (Mięta pieprzowa – Mentha piperita)
  Plantacja mięty wymaga odpowiedniego pH gleby (bliskiego obojętnemu) i właściwego nawożenia, gdyż mięta ma wysokie wymagania pod tym względem. Zbioru surowca dokonuje się nawet dwukrotnie w ciągu roku (czerwiec, a następnie przełom sierpnia i września) [5]. Aby zapewnić optymalną jego jakość zbiór należy przeprowadzić w momencie pierwszych kwiatostanów – zapewnia to możliwie największą ilość olejku w liściach [7].
  Proces suszenia najlepiej przeprowadzać w temperaturze nieprzekraczającej 35°C [5,7]. Gotowy surowiec bada się pod kątem zawartości olejku eterycznego (powinien zawierać nie mniej niż 12 ml/kg w całej roślinie i nie mniej niż 9 ml/kg w roślinie rozdrobnionej) [4]. Następnie ekstrahuje (zwykle przy użyciu roztworu etanolowego – 30% V/V) i bada pod kątem spełnienia wymagań zawartości składników aktywnych [4]. Dopiero tak gotowy wyciąg służy jako półprodukt do produkcji gotowego preparatu złożonego, jakim jest Iberogast.
 5. Korzeń lukrecji (Lukrecja gładka – Glycyrrhiza glabra)
  Surowcem użyteczny leczniczo jest korzeń, który zbiera się z upraw późną jesienią (październik-listopad) [2]. Farmakopea zakłada oznaczenie zawartości kwasu 18-β-glicyryzynowego (nie powinno być go mniej niż 4% w wysuszonym surowcu) metodą chromatografii cieczowej [4]. Dodatkowo nakazuje wykonanie oznaczenia zawartości ochratoksyny – mykotoksyny [4]. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż producenci suplementów diety, gdzie nie stosuje się wymagań GAP i GMP nie mają takiego obowiązku.
  Wyciąg uzyskany z surowca służy następnie jako półprodukt w procesie produkcji leku.
 6. Ziele ubiorka (Ubiorek gorzki – Iberis amara)
  Ubiorek to również roślina, której uprawa i zbiory podlegają konkretnym wymaganiom. Uprawy tego ziela występują m.in. w Niemczech. Zbioru dokonuje się najlepiej ręcznie – na przełomie czerwca i lipca [1]. 
 7. Kwiat rumianku (Rumianek pospolity – Matricaria chamomilla)
  Surowiec bada się na zawartość olejku eterycznego i 7-glukozydu apigeniny [4]. 
 8. Ziele glistnika (Glistnik jaskółcze ziele – Chelidonium majus)
  Surowiec bada się na zawartość sumy alkaloidów, w przeliczeniu na chelidoninę [4].
 9. Owoc ostropestu (Ostropest plamisty – Silybum marianum)
  Surowiec bada się m.in. na zawartość sylimaryny (nie mniej niż 1,5% w surowcu) – w przeliczeniu na sylibininę [4].

Jak zatem widać proces wytwarzania surowców roślinnych, ich przetwarzania i produkcji gotowego, ziołowego leku złożonego to niezwykle skomplikowana procedura. Niemniej jednak tylko tak skonstruowany schemat produkcji gwarantuje najwyższą jakość i powtarzalność całego procesu. Zawartość każdego ze składników w preparacie Iberogast musi spełniać kryterium dokładności pomiędzy 95 a 105% [1].
Zapamiętaj – wybór ma znaczenie. Wybierz ziołowy lek złożony. Wybierz Iberogast.

mgr farm. Mateusz Jabłoński

Literatura:

 1. Pharmaceutical prerequisites for a multi-target therapy, U. Kroll, C. Cordes, Phytomedicine 13 (2006), SV 12-19
 2. Poradnik PROW – Przepisy ochrony środowiska, normatywy i wskaźniki funkcjonujące w produkcji rolniczej, Wydanie I, Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Pruszka, Brwinów 2006
 3. Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WSI, Warszawa 2003
 4. Farmakopea Polska, Wydanie XI, 2017
 5. Uprawiamy rośliny zielarskie, Danuta Nowak, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Poznań 2016
 6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Iberogast
 7. Uprawa ziół i możliwości ich wykorzystania, Adam Sadowski, Uniwersytet w Białymstoku, 2013

L.PL.MKT.02.2021.8016

Iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy
100 ml płynu zawiera:
Iberis amara herbae extractum (1: 1,5-2,5) 15,0 ml
ekstrahent – etanol 50% (v/v)
oraz:
Angelicae radicis extractum (1: 2.5 – 3,5) 10,0 ml
Matricariae flos extractum (1: 2 – 4) 20,0 ml
Carvi fructus extractum (1: 2,5 – 3,5) 10,0 ml
Silybi mariani fructus extractum (1: 2,5 – 3,5) 10,0 ml
Melissae folii extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml
Menthae piperitae folii extractum (1: 2,5 – 3,5) 5,0 ml
Chelidonii herbae extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml
Liquiritiae radicis extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml
Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych wyciągów jest etanol 30% (v/v).
Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Dawkowanie i sposób podawania: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, 3 razy dziennie w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli, dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli. Podanie doustne. Wstrząsnąć przed użyciem. Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność. Nie ma ograniczenia czasu stosowania. W przypadku nie ustępowania dolegliwości po 7 dniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu leczniczego Iberogast i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów przedmiotowych lub podmiotowych uszkodzenia wątroby, takich jak: żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu lub odbarwiony stolec. W przypadku nie ustępowania dolegliwości po 7 dniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny. Nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat. U dzieci poniżej 6 lat każdy ból brzucha powinien być konsultowany z lekarzem. Iberogast zawiera etanol w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Dawka jednorazowa dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada 6,2 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawkę. Produkt nie jest przeznaczony i nie powinien być stosowany przez pacjentów z chorobą alkoholową. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Iberogast. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania w okresie ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących przenikania leku/metabolitów do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dzieci karmionych piersią. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. Działania niepożądane: W bardzo rzadkich przypadkach (<1/10 000) reakcje nadwrażliwości takie jak np. reakcje skórne, świąd, duszność u predysponowanych pacjentów. Przypadki uszkodzenia wątroby zgłaszano z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W sytuacji wystąpienia tych działań niepożądanych należy przerwać leczenie produktem Iberogast. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. Kategoria dostępności:

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Pełna informacja o produkcie leczniczym dostępna na życzenie w firmie: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: +48 22 572 38 33, fax (22) 5723850, www.bayer.com.pl  v7/13.09.2019/MK