1 % wątpliwości…

18 stycznia 2016 07:12

Wiele spraw prowadzonych obecnie przez WIF-y dotyczy przekraczania normy 1% własności aptek w poszczególnych województwach przez podmioty prowadzące sieci apteczne.

procent2.png

Norma ograniczająca ilość aptek prowadzonych przez jednego przedsiębiorcę na terenie województwa do 1 % zapisana jest w przepisach Prawa Farmaceutycznego.

Art. 99 PF mówi :

3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:
1) ….
2) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1 % aptek na terenie województwa;
3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych.
http://prawo.ws/farmaceutyczne/art99.htm

Problem dotyczący 1 % jest tego typu czy należy literalnie traktować tego rodzaju zapisy czy potraktować ten przepis jak określenie górnej normy koncentracji własności aptek na terenie województwa w rękach jednego właściciela ?
Na początku odpowiedzmy sobie na jedno wydawało się proste pytanie. Ile aptek na terenie określonego województwa może prowadzić i posiadać jeden podmiot gospodarczy ?

Odpowiedź wydaje się oczywista każdy podmiot gospodarczy może legalnie prowadzić nie więcej niż 1 % aptek w województwie czyli jeden procent stanowi maksymalny górny próg własności aptek!
O tym jak te wydawało się oczywiste „odkrycie” jest ważne dowiemy się w dalszej części mojego artykułu…
Ponieważ każdy problem najłatwiej „ogarnąć” przedstawiając go na konkretnych przykładach przejdźmy do konkretnych wyliczeń na podstawie danych z woj. opolskiego…
Na dzień 14.01.2016 w woj. opolskim było aktywnych 330 aptek. 1% z tej ilości stanowi dokładnie 3,3 apteki.
Dlatego że niemożliwe wydaje się prowadzenie 0,3 apteki oczywiste w takim przypadku jest branie pod uwagę tylko pełnej liczby 3 która znajduje się przed przecinkiem wyliczenia 1 % dla woj. opolskiego.
Dopiero 1 % z ilości 400 aptek lub większej ale mniejszej równej 499 aptek daje 4 apteki!

Co się stanie jeśli literalnie potraktujemy zapisy PF w tym konkretnym przypadku ?

Pomiot prowadzący dokładnie 1 % aptek na terenie woj. opolskiego (prowadzący 3 apteki) wystąpi o wydanie nowego zezwolenia na otwarcie 4 apteki lub poinformuje WIF o zakupie 4 apteki która stała się kolejną apteką tej mini-sieci?
Stosując literalnie zapisy prawa farmaceutycznego WIF nie ma prawa odmówić wydania zezwolenia?
„Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:… prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych”
Kluczowe wydaje się tu słowo „więcej”?
Podmiot który chce otrzymać zezwolenie prowadzi dokładnie 1 % aptek (3 apteki) ale nie więcej!
Jednak w dniu wydania takiego pozwolenia staje się podmiotem prowadzącym już 4 apteki a więc więcej niż 1 % w woj. opolskim czyli traci warunek uzyskania takiego pozwolenia.

Czy należało by je w takim wypadku na drugi dzień po jego wydaniu odebrać ? 😉
Sprawa jest mocno dyskusyjna.

Wydaje się że to różnica znikoma i oznacza tylko 1 aptekę więcej w stosunku 1 % określonego dla woj. opolskiego. Jeśli jednak przyjrzeć się konkretnym wartościom to sprawa nie wydaje się prosta do rozstrzygnięcia….
Sieć posiadająca 4 apteki ma przewagę rynkową na siecią posiadającą dokładnie 1 % określony dla woj. opolskiego.
3 apteki to tylko 75 % wartości potencjalnego obrotu 4 aptek i przekłada się to na realne inne warunki handlowe u dostawców leków które lepsze będzie posiadała większa sieć apteczna.

Licząc średni obrót miesięczny jednej apteki to ok. 150 tys. zł

Sieć 3 aptek kupi w hurcie towaru za ok. 3 x 150 = 450 tys. zł
A sieć już 4 aptek dokona zakupów za kwotę ok. 600 tys. zł

Czy z punktu widzenia prawa legalne wydaje się istnienie dwóch sieci aptecznych z których jedna ma dokładnie 1 % w woj. opolskim (3 apteki) a druga przekracza tą matematycznie ustaloną liczbę aptek na jaka teoretycznie można uzyskać zezwolenie?
Czy należy cofać zezwolenia sieciom jeśli liczba aptek w województwie ulega drastycznemu zmniejszeniu ? np. z 330 zostaje tylko 295 aptek ? W takim przypadku 1% aptek w woj. opolskim będzie wynosił jedynie 2 apteki …;-)

Zapraszam do dyskusji pod artykułem…

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Karta Dużej Rodziny a zakaz reklamy aptek: nieporozumienie czy celowe wprowadzanie w błąd? Karta Dużej Rodziny a zakaz reklamy aptek: nieporozumienie czy celowe wprowadzanie w błąd?

Obecnie obowiązujące przepisy Prawa farmaceutycznego nie stoją na przeszkodzie rodzinom wielodzietny...

Piłeczki w palcach żonglerów Piłeczki w palcach żonglerów

"Piłeczki w palcach żonglerów" - pod takim tytułem wydano książkę Artura Zygmuntowicza opowiadającą ...

Pacjent z ręką w nocniku Pacjent z ręką w nocniku

Jak tak dalej pójdzie nasi pacjenci obudzą się ze wszystkimi kończynami w nocniku. Trudno bowiem ina...