REKLAMA
wt. 9 lutego 2021, 13:13

10 faktów o witaminie K

Od jakiegoś czasu coraz częściej słyszy się o konieczności suplementacji witaminy K. Spoty reklamowe zachęcają do jej stosowania razem z witaminą D3. Czy rzeczywiście warto i u każdego jest taka potrzeba?

NIK publikuje druzgoczący raport dotyczący poziomu kontroli suplementów diety (fot. Shutterstock) tianeptyna
Uważa się, iż ponad 90% witaminy K1 ulega przekształceniu do witaminy K2 w postaci MK-4 (fot. Shutterstock)
  1. Warfaryna hamuje regenerację witaminy K

Warfaryna posiada działanie hamujące na dwa etapy regeneracji witaminy K. W związku z tym dostarczanie egzogennej witaminy K powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na „regenerowalną” witaminę K oraz przeciwdziała działaniu hamującemu warfaryny. Jednak należy pamiętać, że wydajność cyklu odtwarzającego jest bardzo duża, więc skompensować go może podaż dużych jej dawek [3]. Wyniki badań prospektywnych wskazują, iż suplementacja witaminy K2 (MK-7) w dawce powyżej 100µg na dobę prowadzi do obniżenia INR z 2,0 do 1,5, a często nawet niższe dawki (od 10, 20, 45 µg) powodują ograniczenie skuteczności antagonistów witaminy K [2].

  1. Transformacja witaminy K1 w K2 ulega zahamowaniu przez statyny

Uważa się, iż ponad 90% witaminy K1 ulega przekształceniu do witaminy K2 w postaci MK-4. Możliwe, ze przejściowym produktem przekształcania jest menadion czyli syntetyczna witamina K3.

Transformacja witaminy K1 w K2 hamowana jest przez statyny. Stanowi to ciekawe zjawisko, gdyż statyny są jednocześnie lekami wykazującymi w innym mechanizmie korzystny wpływ na metabolizm kości [3].

  1. Witamina K wpływa na metabolizm kości

Witamina K1 gromadzona jest w wątrobie i stanowi istotny czynnik krzepnięcia krwi, zaś witamina K2 także jest wykorzystywana w wątrobie, lecz ważniejszą rolę odgrywa poza nią, a mianowicie w kościach oraz ścianach naczyń krwionośnych. Dzienne spożycie witamin z grupy K wynosić powinno od 55 do 90 µg/dobę dla kobiet i 65-120µg/dobę dla mężczyzn [1]. Witamina K2 zaangażowana jest w proces karboksylacji białka Gla macierzy (MGP), odgrywającą razem z osteokalcyną (OC) w regulacji mineralizacji tkankowej w ścinach naczyń krwionośnych (hamuje powstawanie zwapnień naczyń, powodujący spadek ich elastyczności) oraz kości [1].

  1. Wpływ witaminy K na gęstość kości nie jest jednoznaczny

W przeglądzie badań obejmującym wiele prac oryginalnych oraz metaanaliz, które oceniały zależność między witaminą K, a gęstością mineralną kości dokonanym przez Palermo i wsp., dowiedziono, iż u kobiet niedobór witaminy K łączy się ze zmniejszoną gęstością mineralną kości, u mężczyzn zaobserwowano jedynie tendencję do takiej zależności. Jednak wyniki tych badań nie są jednoznaczne. Przede wszystkim istnieje wiele aspektów, które utrudniają wnioskowanie z przeprowadzonej analizy. Należą do nich między innymi różnice etniczne (większość badań przeprowadzono w Azji, więc dotyczyły populacji o innych nawykach żywieniowych), poza tym czas oraz wielkość badanych grup były zróżnicowane. Dodatkowo słabą stronę badań stanowiła ocena spożycia witaminy K, opierająca się jedynie na ankietach dotyczących sposobu odżywiania, które były wypełnianie przez osoby badane [3]. Proces tworzenia zmian kostnych (poprawy albo pogarszania) jest długotrwały oraz zależny od wielu czynników takich jak czynniki hormonalne, genetyczne, ruch, wysiłek fizyczny, masa ciała. Z tego względu uzyskanie porównywanych grup jest trudne. Ponadto krótki okres półtrwania witaminy K podważa wartość punktowych pomiarów tej witaminy w osoczu [3].

  1. Brak jest europejskich rekomendacji odnośnie suplementacji witaminy K

Jedynie w Japonii suplementacja witaminy K znajduje się w zaleceniach profilaktyki złamań kości. Stosowanie witaminy K2 nie zostało do tej pory ujęte w żadnych rekomendacjach europejskich, polskich czy  też amerykańskich. Gęstość mineralna kości, a także ryzyko złamań niskoenergetycznych stanowi wypadkową wielu czynników. Suplementacja czy też niedobór witaminy K nie jest decydująca. Konieczność suplementacji powinna być ograniczona do osób, u których możliwe jest występowanie niedoboru w wyniku przyjmowania leków zmniejszających przyswajanie tej witaminy [3]. Wyjątek stanowią noworodki, które zgodnie z aktualnymi zaleceniami profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K, powinny dostać witaminę K w ciągu pierwszych 5 godzin życia. U noworodków urodzonych o czasie rekomendowane jest podanie domięśniowe (1mg). W przypadku przeciwwskazań do takiego podania (hemofilia) lub gdy rodzice nie wyrażą zgody, należy podać doustnie jej 2mg [4].

Literatura:

  1. Ostrowicz A. Rola i znaczenie witaminy K w organizmie człowieka, http://treepharma.pl/wp-content/uploads/2016/02/Rola-i-znaczenie-Witaminy-K-w-organizmie.pdf
  2. Jasik A., Tałataj M.Witaminy Di K a złamania kości, Postępy Nauk Medycznych 2017;XXX(3):31-36
  3. Kucharz E.J., Stajszczyk m., Kotulska A., Brzosko M., Leszczyński P., Pawlak-Buś K., Samborski W., Wiland P. Rola witaminy K2 w metabolizmie kości i innych procesach patofizjologicznych – znaczenie profilaktyczne i terapeutyczne, Forum Reumatolgiczne 2018 (4) 2:71-86
  4. Sarnecki J. Nowe zalecenia dotyczące profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K, https://www.standardy.pl/newsy/id/74

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]