REKLAMA
śr. 7 października 2020, 14:15

8 leków wchodzących w interakcje z NLPZ

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to najczęściej stosowana w farmakoterapii bólu grupa leków. NLPZ stanowią niejednorodną chemicznie grupę leków posiadających działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Często występującym błędem w praktyce klinicznej jest stosowanie przez pacjentów (niejednokrotnie z zaleceń lekarza) dwóch, a nawet większej ilości NLPZ. Nie prowadzi to do synergizmu działania, lecz znacznie zwiększa ryzyko uszkodzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego. NLPZ wchodzą w interakcje z wieloma lekami, oto kilka z nich…

Przez sześć tygodni największe stacje telewizyjne i rozgłośnie radiowe publikować będą specjalnie przygotowane spoty informacyjne na temat wielolekowości (fot. Shutterstock)
NLPZ mogą wchodzić też w niebezpieczne interakcje z lekami oraz suplementami diety, które zawierają wyciągi z żeń-szenia, miłorzębu japońskiego, czosnku, a także palmy sabałowej (fot. Shutterstock)

Acenokumarol

NLPZ wiążą się w znacznym stopniu z białkami osocza oraz mogą wypierać z tych połączeń inne podawane jednocześnie leki, między innymi leki przeciwzakrzepowe, glikozydy nasercowe, sole litu, fenytoinę, a także doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika) [1]. Należy pamiętać, że podczas terapii antykoagulantami nie powinno się stosować diklofenaku, naproksenu, aceklofenaku czy też ibuprofenu w dawce wyższej niż 1200mg [2]. W połączeniu z antagonistami witaminy K wszystkie leki z grupy NLPZ powodują zwiększenie ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego. Nie jest to bezpośrednim wynikiem wydłużenia INR, gdyż u większości pacjentów wpływ diklofenaku, naproksenu czy ibuprofenu na ten wskaźnik jest mało prawdopodobny, ale wynika to z działania gastrotoksycznego tych leków [3].  Pacjenci, którzy stosują jednocześnie leki przeciwzakrzepowe oraz NLPZ powinni jednocześnie przyjmować inhibitory pompy protonowej oraz jeśli jest to możliwe unikać espomeprazolu i omeprazolu, ze względu na ryzyko niekorzystnych interakcji farmakokinetycznych [2].

Czytaj też:

Enalapril

NLPZ, szczególnie przyjmowane długotrwale, powodują zmniejszenie skuteczności działania wielu grup leków obniżających ciśnienie (inhibitory konwertazy, diuretyki, β-adrenolityki)[1, 4]. Należy zachować szczególną ostrożność podczas łączenia NLPZ z inhibitorami konwertazy angiotensyny oraz diuretykami pętlowymi, szczególnie u osób po 65 roku życia, gdyż w takiej sytuacji zwiększa się ryzyko wystąpienia nefrotoksyczności [1, 2]. Wystąpić może nawet ostra niewydolność nerek, zwłaszcza u osób z ryzykiem wystąpienia niewydolności nerek (pacjenci odwodnieni, w podeszłym wieku) [c]. Podczas terapii hipotensyjnej najmniejsze ryzyko występuje u pacjentów stosujących jednocześnie NLPZ oraz antagonistów wapnia [1].

Spironolakton

Nie jest zalecane łączenie spironolaktonu z NLPZ [2]. Wykazano, iż spironolakton hamuje procesy włóknienia towarzyszące gojeniu uszkodzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, które powstały w następstwie stosowania NLPZ [1]. Przyjmowanie jednoczesne tych leków prowadzi do 7-krotnego wzrostu ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego [2].

Citalopram

U pacjentów przyjmujących jednocześnie NLPZ oraz leki z grupy inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI), np. citalopram, fluoksetyna, escitalopram, występuje większe ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [1]. SSRI hamują wychwyt zwrotny serotoniny przez płytki krwi, co powoduje jednocześnie upośledzenie ich działania hemostatycznego. Pacjenci przyjmujący skojarzenie SSRI z NLPZ powinni również stosować inhibitory pompy protonowej [2].

Losartan

Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane jednocześnie z sartanami prowadzą do zmniejszenia efektu hipotensyjnego antagonistów receptora AT1 (sartanów). Takie skojarzenie może prowadzić także do zwiększonego ryzyka uszkodzenia nerek, w tym ostrej niewydolności nerek oraz zwiększenia stężania potasu we krwi [2, 5].

Bisoprolol

Niesteroidowe leki przeciwzapalne poprzez hamowanie uwalniania reniny, prowadzą do zmniejszenia skuteczności beta-blokerów [2].

Aspiryna w dawce kardiologicznej

Podczas jednoczesnego przyjmowania diklofenaku, ibuprofenu, naproksenu, celekoksybu liczyć się należy ze wzrostem ryzyka wystąpienia krwawień oraz modyfikacją działania przeciwpłytkowego [2]. Przewlekle przyjmowany ibuprofen oraz naproksen może znosić działanie aspiryny przyjmowanej w dawkach kardiologicznych. Zastosowanie doraźne nie powinno być problematyczne, lecz zaleca się przyjęcie tych leków na około 8 h przed albo 30 min po zażyciu aspiryny o natychmiastowym uwalnianiu bądź 8 h przed lub 3-4 h w przypadku przyjmowania aspiryny dojelitowej [3]. W niekorzystną interakcję z ASA nie wchodzą ketoprofen, deksketoprofen, meloksykam, nimesulid [2].

Flukonazol

Niektóre NLPZ (między innymi ibuprofen, naproksen, diklofenak) są  aktywnie metabolizowane przez izoenzym 2C9 cytochromu P450 i z tego względu ich stosowanie wiąże się ze wzrostem interakcji z innymi lekami hamującymi albo pobudzającymi jego aktywność. Do leków hamujących jego aktywność, a poprzez to wydłużających czas półtrwania NLPZ należą: flukonazol, klopidogrel, fluoksetyna, paroksetyna, amiodaron, sertralina, cymetydyna [2].

Należy pamiętać, iż NLPZ mogą wchodzić też w niebezpieczne interakcje z lekami oraz suplementami diety, które zawierają wyciągi z żeń-szenia, miłorzębu japońskiego, czosnku, a także palmy sabałowej. Zalecane jest także unikanie kojarzenia NLPZ z lekami oraz suplementami, które zawierają kwasy omega-3. Interakcje te zwiększają ryzyko wystąpienia krwawień [2].

Zobacz też:

Kalkulator dawek paracetamolu i ibuprofenu


Literatura:

  1. Dobrogowski J., Przeklasa-Muszyńska A., Woroń J., Wordliczek J. Zasady kojarzenia w terapii bólu, Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007,1(1):6-15
  2. Woroń J. Interakcje leków przeciwbólowych- dlaczego są ważne dla lekarza POZ i innych specjalistów, Lekarz POZ 2017,6:411-416
  3. Zeszyty Apteczne, Przeziębienie i grypa z perspektywy farmaceuty, wydanie I poprawione 2018
  4. Enarenal Charakterystyka Produktu Leczniczego
  5. Lorista Charakterystyka Produktu Leczniczego

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Myślę, że sporadyczne zastosowanie NLPZ-u z wyszczególnionymi lekami, tragedii nie spowoduje. Natomiast długotrwałe zażywanie go, w dużych dawkach dobowych niesie za sobą takie ryzyko. Nie pozostaje nic innego, tylko ostrzegać pacjentów o ewentualnych negatywnych skutkach łączenia tych leków i zalecać bezpieczniejsze środki przeciwbólowe. Oczywiście musimy brać pod uwagę wszystkie aspekty toksyczności: kardiotoksyczność, gastotoksyczność itd. :) "Nie, ja tylko zażywam jak mnie boli, poproszę to największe opakowanie tego "cuda ekstra forte".