REKLAMA
śr. 10 marca 2021, 13:39

COVID-19 u pacjentów kardiologicznych

W związku z tym, że schorzenia sercowo-naczyniowe predysponują do cięższego przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pacjentów chorujących z ich powodu należy obdarzyć szczególną opieką. Zwłaszcza w czasie, gdy kontakt z lekarzem jest znacznie utrudniony.

W perspektywie długookresowej, skuteczne leczenie levosimendanem pozwoli zahamować progresję choroby (fot. Shutterstock)
Pojawienie się szczepionki przeciwko COVID-19 wywołało wśród wielu pacjentów falę niepokoju (fot. Shutterstock)

Infekcja wywoływana przez wirus SARS-CoV-2 może powodować zagrażającą życiu niewydolność oddechową. Innymi częstymi objawami tej choroby są suchy, męczący kaszel, wysoka temperatura ciała, a także utrata węchu i smaku. COVID-19 manifestuje się również niewydolnością innych układów organizmu niż tylko oddechowy. Częstym symptomem są stany zapalne osierdzia i mięśnia sercowego powodujące zaburzenia funkcjonowania układu krążenia. Niestety, współistniejące schorzenia, w tym te obejmujące serce oraz układ krwionośny są czynnikami predysponującymi do ostrzejszego przebiegu choroby oraz wyższego prawdopodobieństwa śmierci w wyniku infekcji tym koronawirusem.

Choroby układu sercowo- naczyniowego a ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV-2

Ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie wzrasta wraz z wiekiem, ani nie jest wyższe wśród pacjentów chorujących przewlekle na różnego typu schorzenia, w tym choroby układu sercowo- naczyniowego. Jednak, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze krwi, czy miażdżyca naczyń krwionośnych zwiększają prawdopodobieństwo nasilenia objawów choroby COVID-19, a także hospitalizacji, w tym przebywania na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Śmiertelność wśród pacjentów, zakażonych SARS-CoV-2 ze współistniejącymi schorzeniami kardiologicznymi jest nawet 3 razy wyższa niż wśród chorych na COVID-19, którzy nie są obarczeni żadnymi innymi chorobami.

Infekcje wirusowe, a choroby sercowo-naczyniowe

Choroby sercowo- naczyniowe są nie tylko czynnikiem predysponującym do ostrzejszego przebiegu COVID-19, ale mogą być również skutkiem ubocznym tej infekcji. SARS-CoV-2 swój punkt uchwytu ma przede wszystkimi w pneumocytach- komórkach nabłonka oddechowego znajdujących w pęcherzykach płucnych. To tam wiążą się z białkiem błonowym enzymu konwertującego angiotensynę II (ACE II). W efekcie, wzrasta stężenie cytokin prozapalnych, takich jak białko CRP, czy interferon- gamma. W związku z tym, w organizmie rozwija się stan zapalny obejmujący swym zasięgiem przede wszystkim układ oddechowy, ale i inne, jak np. układ sercowo- naczyniowy. Przykładem choroby zapalnej obejmującej ten układ jest zapalenie mięśnia sercowego, często ze współistniejącym zapaleniem osierdzia. Choroba ta objawia się silnym bólem w klatce piersiowej, przez co często mylona jest ona z zawałem serca. Różnicuje je, jednak współwystępowanie wraz ze stanem zapalnym znacznie podwyższonej temperatury ciała. Zapalenie mięśnia sercowego mogące rozwijać się w trakcie przebiegu COVID-19 skutkuje zaburzeniami krążenia wieńcowego, co ostatecznie prowadzi do rozwoju niewydolności serca i predysponuje do wystąpienia kolejnych chorób układu sercowo- naczyniowego. Niestety, skutkiem takiego stanu są znacznie gorsze rokowania przebiegu infekcji SARS-CoV-2 niż u pacjentów nie obarczonych innymi chorobami.

Inna teza związana z rozwojem chorób serca i naczyń krwionośnych w trakcie COVID-19 wskazuje na bezpośrednie “atakowanie” kardiomiocytów oraz komórek śródbłonka naczyń krwionośnych przez nowego koronawirusa. W efekcie dochodzi do kardiomiopatii, co skutkuje zaburzeniami pracy serca, jego niewydolnością i hipoksomią całego organizmu. Konieczne staje się wspomaganie oddechu pacjenta, a także wdrożenie do terapii leków glikokortykosteroidowych oraz immunoglobulin. Co więcej, należy wspomnieć, że pojawiły się przypadki pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, u których nie wystąpiły jakiekolwiek zmiany zapalne w obrębie układu oddechowego, a jedynie pojawiły się one w obrębie serca i naczyń krwionośnych.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]