REKLAMA
śr. 10 marca 2021, 13:39

COVID-19 u pacjentów kardiologicznych

W związku z tym, że schorzenia sercowo-naczyniowe predysponują do cięższego przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pacjentów chorujących z ich powodu należy obdarzyć szczególną opieką. Zwłaszcza w czasie, gdy kontakt z lekarzem jest znacznie utrudniony.

W perspektywie długookresowej, skuteczne leczenie levosimendanem pozwoli zahamować progresję choroby (fot. Shutterstock)
Pojawienie się szczepionki przeciwko COVID-19 wywołało wśród wielu pacjentów falę niepokoju (fot. Shutterstock)

Wpływ na zaostrzenie stanów zapalnych rozwijających się, m.in. w obrębie serca ma również wzrost stężenia katecholamin będący efektem stresu związanego z zakażeniem koronawirusem i ciężkim przebiegiem choroby.

Inhibitory konwertazy angiotensyny a przebieg COVID-19

Jak już wyżej zostało wspomniane, wirus SARS-CoV-2 po zainfekowaniu organizmu wiąże się z białkiem błonowym enzymu konwertazy angiotensyny II. Inhibitory tego enzymu, a także sartany zwiększają jego ekspresję, co wywołało przypuszczenia wskazujące na to, że stosowanie tych leków może zwiększać ryzyko zachorowania na COVID-19. Doniesienie te, jednak nie zostały w jakikolwiek sposób potwierdzoneo. W związku z czym zaleca się, aby pacjenci nie rezygnowali z terapii preparatami zawierającymi substancje lecznicze należące do powyższych grup leków. Jednocześnie wskazuje się na fakt, iż odstawienie tych leków może wpłynąć negatywnie na kontrolę przewlekłych schorzeń, co może prowadzić do ich zaostrzenia. W przypadku infekcji nowym koronawirusem spowoduje to, że przebieg COVID-19 może być ciężki i skutkować znacznie większym ryzykiem śmierci.

Czy pacjenci z chorobami sercowo- naczyniowymi mogą szczepić się przeciwko COVID-19?

Pojawienie się szczepionki przeciwko COVID-19 wywołało wśród wielu pacjentów, w tym tych chorych na schorzenia układu sercowo- naczyniowego, falę niepokoju. Jest ona spowodowana rozterkami na temat bezpieczeństwa szczepień w przypadku chorowania na przewlekłe schorzenia. Wskazania producentów szczepionek oraz Europejskiej i Amerykańskiej Agencji Leków nie wskazują, jednak schorzeń sercowo- naczyniowych jako przeciwwskazań do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Jednocześnie wskazuje się, że osoby chorujące na schorzenia przewlekłe są narażone na wystąpienia działań niepożądanych po poddaniu się szczepieniu przeciwko COVID-19, w takim samym stopniu jak osoby zdrowe.

Co więcej, pacjenci cierpiący na te choroby powinni zostać zaszczepieni w pierwszej kolejności ze względu na to, że są narażeni na cięższy przebieg infekcji i związane z nią większe ryzyko śmierci. Niestety na dzień dzisiejszy nie są oni grupą priorytetową. Z drugiej strony, są w niej seniorzy, u których zdecydowanie najczęściej stwierdza się choroby związane z sercem i układem krążenia.

W związku z tym, że schorzenia sercowo-naczyniowe predysponują do cięższego przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pacjentów chorujących z ich powodu należy obdarzyć szczególną opieką medyczną, zwłaszcza w czasie, gdy kontakt z lekarzem jest znacznie utrudniony. Jednocześnie, w trakcie terapii pacjentów zakażonych COVID-19 nie należy doszukiwać się jedynie objawów ze strony układu oddechowego, ale i również zwracać uwagę na możliwość wystąpienia symptomów tylko i wyłącznie ze strony układu sercowo- naczyniowego, które również mogą zagrać zdrowiu i życiu pacjenta.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]