REKLAMA
wt. 31 maja 2022, 13:43

Czy farmaceuta może odmówić sprzedaż homeopatii?

Zgodnie z Kodeksem Etyki Aptekarza nie możemy odmówić pacjentom dostępu do leków, w tym również tych zarejestrowanych jako homeopatyczne. Stąd nie możemy im odmówić sprzedaży tych preparatów, mimo że sami mamy wątpliwości co do ich skuteczności działania.

Unijne przepisy uniemożliwiają na poziomie krajowym podejmowanie działań prawnych czy pozaprawnych wymierzonych przeciwko homeopatii (fot. Shutterstock)
Zwolennicy homeopatii często całkowicie rezygnują z medycyny konwencjonalnej, wskazując leki homeopatyczne jako środki naturalne i w pełni bezpieczne (fot. Shutterstock)

Homeopatia została po raz pierwszy opisana w 1796 roku przez niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna. Od przeszło 200 lat, ta niekonwencjonalna metoda leczenia budzi ogromne kontrowersje w środowisku medyków. Wszystko przez fakt, że założenia homeopatii opierają się o zindywidualizowaną terapię, a stosowane leki nawet nie posiadają wskazań. Wiąże się z to z tym, że ich badania kliniczne są przeprowadzane z problemami metodologicznymi, co czyni je mało wiarygodnymi. Z drugiej strony dostępność pacjentów do leków homeopatycznych jest zabezpieczona stosownymi przepisami. To rodzi problemy etyczne podczas wydawania tych produktów leczniczych pacjentom.

Homeopatia opiera się o zasadę “podobne należy leczyć podobnym”. Polega ona na tym, że substancje wywołujące u osób zdrowych pewne objawy, podawane w rozcieńczonej postaci u osób chorych działają prozdrowotnie. Stąd proces produkcji leków homeopatycznych polega na ich wielokrotnym rozcieńczaniu i wstrząsaniu. Przez to powstaje ostateczny produkt o bardzo niskiej dawce surowca. Stanowi to różnice w porównaniu do leków stosowanych w medycynie konwencjonalnej, w której wykorzystywane są leki o działaniu przeciwnym do pojawiających się objawów chorobowych.

Kolejną cechą homeopatii jest spoglądanie na terapię w sposób holistyczny. Oznacza to, że przed zleceniem jakichkolwiek leków homeopatycznych należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty mogące wpływać na przebieg choroby. Chodzi tutaj zarówno o symptomy fizyczne, jak np. ból, ale także i o takie czynniki jak stan emocjonalny, prowadzony styl życia, warunki bytowe, a nawet wpływ pogody. Co więcej, cały organizm traktowany jest jako całość, a dolegliwość w jednym narządzie zawsze wiązana z dysfunkcją innych.

W związku z tym terapia lekami homeopatycznymi jest ściśle zindywidualizowana. Może się okazać, że osoby z tymi samymi schorzeniami otrzymają zalecenie stosowania dwóch zupełnie różnych leków, bądź otrzymają ten sam lek na dwa zupełnie różne schorzenia…

Homeopatia i badania…

Wszystko to wpływa na problemy z przeprowadzeniem jakichkolwiek wiarygodnych badań klinicznych na lekach homeopatycznych. Jeśli spojrzymy na zasady terapii homeopatycznej, to z góry należy założyć, że nie ma możliwości zebrania wiarygodnej grupy badawczej pacjentów. Stąd żadne z nich nie mogą stanowić jednoznacznego dowodu wskazującego na skuteczność leków homeopatycznych w danym schorzeniu.

Mimo tych wszystkich wątpliwości, leki homeopatyczne zgodnie z Dyrektywą Europejską muszą być dostępne w każdym z krajów Unii Europejskiej. W Polsce przepisy regulujące te preparaty opisuje ustawa Prawo Farmaceutyczne. Określa ona jaki stopień rozcieńczenia powinien charakteryzować dany preparat, aby można go było zaklasyfikować jako lek homeopatyczny. Ponadto w ustawie tej zawarte są wszelkie zasady pozwalające na dopuszczenie danego produktu do obrotu. W przepisach tych pojawia się także zapis mówiący o tym, że leki homeopatyczne dopuszczone do obrotu nie muszą posiadać dowodów na skuteczność terapeutyczną. Co więcej, ani w ich oznakowaniu, ani w ulotce nie musi się znaleźć zapis określający ich wskazania do stosowania. Kwestie te z jednej strony potwierdzają założenia homeopatii jako metody terapeutycznej, z drugiej jednak strony stanowią podłoże do pojawienia się wątpliwości przy ordynowaniu tych leków przez lekarzy i ich wydawaniu przez farmaceutów.

Etyka aptekarska…

Czy ordynacja i wydawanie leków homeopatycznych jest etyczne? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna. Jednak brak jakiejkolwiek naukowo potwierdzonej przez nich skuteczności może stanowić podstawę do tego, by tego typu terapię ocenić w sposób negatywny. To z tego względu, że po pierwsze naraża się pacjenta na spore koszty związane z zakupem leków o niepotwierdzonej skuteczności terapeutycznej, a po drugie daje mu się nadzieję na złagodzenie dręczących go dolegliwości bez jakichkolwiek podstaw naukowych.

Co więcej, zwolennicy homeopatii często całkowicie rezygnują z medycyny konwencjonalnej, wskazując leki homeopatyczne jako środki naturalne i w pełni bezpieczne. Swoje tezy opierają na tym, że ich stosowanie wiąże się z brakiem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, a także interakcji z innymi lekami stosowanymi przez danego pacjenta. Z tego względu mogą być stosowane przez osoby w każdym wieku, bez względu na współistniejące schorzenia. Właściwie brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do ich przyjmowania.

Istnieje jednak jeden bardzo istotny skutek uboczny stosowania homeopatii.. Pacjenci, wierząc w jej prozdrowotne właściwości, rezygnują ze wszystkich innych metod leczenia, narażając się na pogorszenie swojego stanu zdrowia. Zgodnie z Kodeksem Etyki Aptekarza nie możemy odmówić pacjentom dostępu do leków, w tym również tych zarejestrowanych jako homeopatyczne. Stąd nie możemy im odmówić sprzedaży tych preparatów, mimo że sami mamy wątpliwości co do ich skuteczności działania. Jednak nasze działania zawsze powinny być podparte współczesną wiedzą medyczną. Z tego względu, nasza rola powinna skłaniać się do wytłumaczenia pacjentom zasad działania leków homeopatycznych. Również powinniśmy poinformować ich o tym, by nie rezygnowali ze stosowania konwencjonalnych metod leczenia i uświadomienia im z czym mogłaby taka rezygnacja się wiązać.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A czy wszystkie produkty homeopatyczne to leki?
Cukier homeopatyczny i wszystko jasne.
Ze co? Nie wydaje mi się żeby była taka potrzeba.
Potrzeba odmówienia? No to taki skrajny przypadek. Przecież można poinformować, ale ostateczna decyzja powinna leżeć zawsze po stronie osoby zainteresowanej, czyli pacjenta.