REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Drapieżne apteki?

22 kwietnia 2016 08:04

Od pewnego czasu w wielu aptekach sieciowych i nie tylko daje się zauważyć tendencję do maksymalnego obniżania cen wybranych leków. Działanie takie podejmowane jest niestety ale nie w celu zapewnienia dostępu do terapii lekami na które nie stać wielu starszych, schorowanych pacjentów z niską emeryturą. Ma ono zgoła odmienny cel którym jest całkowita eliminacja rynkowa najbliższej konkurencji apteki…

Takie postępowanie wyczerpuje wszelkie znamiona definicji „drapieżnictwa cenowego” które można określić jako : „każde działanie podejmowane przez przedsiębiorcę z siłą rynkową, które powoduje wyjście z rynku konkurenta, powodując tym samym spadek dobrobytu społecznego”
Scheffman (1981)

źródło : http://www.pseap.org/wp-content/uploads/2012/11/pseapivseminarium6mat.pdf

REKLAMA

W aptekach, które stosują taką formę walki konkurencyjnej w stałej ofercie pojawiają się leki w cenach drastycznie różnych od średniej ceny detalicznej jaka obowiązuje w innych aptekach.
np.: Acard 75 mg x 60 tabl. za 4,95 zł , Flavamed syrop za ok. 7 zł , Xarelto 20 mg x 28 tabl. za ok. 90 zł, Pradaxa 110 x 60 za ok. 110 zł

REKLAMA

Jak widać te bardzo niskie ceny dotyczą leków zarówno OTC jak i RX !

W pewnej aptece sprzedawano nawet Memotropil 1200 mg x 60 tabl. za 1 zł !

Skany paragonów z tą ceną leku były przez pewien czas dostępne w internecie , podejrzewam że dużą dozą prawdopodobieństwa nie był to fotomontaż „uzdolnionego” grafika tylko za tyle rzeczywiście sprzedawano ten lek w tej aptece który przecież wydawany jest na receptę lekarską !

Jaki wypływ na odbiór społeczny tego co się dzieje w aptekach i wizerunek zawodowy mgr farm. mają tak drastycznie różniące się między konkretnymi aptekami ceny leków chyba nie muszę tłumaczyć ?

REKLAMA

Wróćmy na chwilę do tego co obowiązuje każdego mgr farm. w Polsce czyli Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej.

„Art. 13. 
Wysokość opłat za wydawane pacjentowi produkty lecznicze jest kształtowana rzetelnie, według obowiązujących przepisów, bez względu na korzyści własne lub konsekwencje wynikające z takiej postawy dla apteki jako instytucji.” 

Art. 19. 
1. Aptekarz nic reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami. 
2. Aptekarz unika działalności przyczyniającej się do zwiększania konsumpcji produktów leczniczych.
Jak dotąd nie słyszałem żeby w Polsce jakiś lokalny samorząd aptekarski zareagował właściwie na takie zachowania i przynajmniej upomniał kierowników takich aptek którzy przecież są mgr farm. !
Czy cena leku która jest średnio o 50 % niższa niż średnia cena rynkowa nie jest zachętą zwiększającą konsumpcję produktów leczniczych ?

Czy cena leku RX w wysokości 1 zł jest ceną „kształtowaną rzetelnie” a nie służy jedynie „przyciąganiu” pacjentów z receptami do konkretnej apteki ?

Z jednej strony mamy „wolność rynkową” która przynajmniej w teorii pozwala każdej aptece na swobodne kształtowanie cen leków i suplementów diety oprócz cen leków RX refundowanych.

Z drugiej strony maksymalne obniżanie cen wybranych leków w wielu przypadkach nosi znamiona nieuczciwej konkurencji której celem nie jest „dobro pacjenta” a jedynie całkowita eliminacja innych aptek !

Definicja Komisji UE myślę że najbardziej oddaje to z czym mamy obecnie do czynienia w polskich aptekach :

Drapieżnictwo cenowe – polega na celowym ponoszeniu strat lub rezygnacji z zysków w krótkim okresie (poświęcanie zysków) w celu zamknięcia lub ewentualnego zamknięcia dostępu do rynku co najmniej jednemu ze swoich aktualnych lub potencjalnych konkurentów i wzmocnienia lub utrzymania swojej władzy rynkowej, i tym samym działa na szkodę konsumentów”

źródło : http://www.pseap.org/wp-content/uploads/2012/11/pseapivseminarium6mat.pdf

Brak jasnych przepisów odnośnie walki z takimi praktykami właścicieli aptek którzy zamierzają uzyskać w ten sposób pozycję monopolisty na lokalnym rynku aptekarskim stanowi znaczne utrudnienie w walce z tym negatywnym zjawiskiem rynkowym które tylko z pozoru wygląda na działania „pro-pacjentckie”…

Myślę że wszelkie działania samorządu wobec właścicieli aptek, którzy nie są farmaceutami z góry skazane są na niepowodzenie, chyba że będą dotyczyły kierowników aptek w których stałą praktyką jest opisany w artykule „dumping/drapieżnictwo” cenowe.

Na dziś samorząd nie ma zbyt wielu narzędzi żeby walczyć z tym negatywnym zjawiskiem co nie oznacza że nie można próbować wprowadzić zapisy do prawa farmaceutycznego sankcjonujące takie praktyki cenowe w polskich aptekach.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Fakty i mity o cukrzycy Fakty i mity o cukrzycy

Cukrzyca należy do najpowszechniej występujących chorób na świecie. Każdego roku umiera na nią i cho...

Dzieci na celowniku Dzieci na celowniku

Przeraża mnie, że coraz częściej na celowniku firm farmaceutycznych pojawiają się dzieci. Nie ma god...

Cukier, cukierki i leki Cukier, cukierki i leki

Cukier stanowi ważny składnik wielu aptecznych preparatów. Czy jego obecność ma znaczenie dla zdrowi...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz