REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dyżury aptek w Niemczech. Rozmowa z farmaceutą…

20 grudnia 2018 12:06

Jak kwestię dyżurów aptek rozwiązano u naszych zachodnich sąsiadów? Czy Niemcy mają problem z dostępem do aptek w nocy? Jak farmaceuci są wynagradzani za pełnienie dyżurów? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w wywiadzie z jednym z nich…

O tym jak wyglądają dyżury aptek w Niemczech opowiada farmaceuta, który żyje i pracuje w tym kraju (fot. Shutterstock)
O tym jak wyglądają dyżury aptek w Niemczech opowiada farmaceuta, który żyje i pracuje w tym kraju (fot. Shutterstock)

Najpierw kilka słów o moim rozmówcy. Farmaceuta Paweł Niemiec jest absolwentem niemieckiej uczelni i pracuje w niemieckiej aptece blisko granicy z Polską (Meklemburgia-Pomorze Przednie). Studia farmaceutyczne rozpoczął w roku 2005 na Freie Universität Berlin.

Pokonując 3 kolejne etapy egzaminów państwowych, w roku 2011 ukończył uczelnię, uzyskując prawo do wykonywania zawodu aptekarza. W tym czasie odbył półroczny staż w firmie Bayer w Berlinie oraz półroczny staż w aptece. Od roku 2011 nieprzerwanie pracuje w niemieckiej aptece. Należy do Niemieckiej Izby Aptekarskiej, ale na stałe mieszka w Polsce.

REKLAMA

Mariusz Politowicz: Czy wszystko z powyższego opisu się zgadza?

REKLAMA

Paweł Niemiec: Formalnie rzecz biorąc nie posiadam tytułu magistra, gdyż w Niemczech studia farmaceutyczne nie kończą się pracą magisterską lecz egzaminem państwowym.

Reszta się zgadza.

Dziękuję, że się Pan zgodził się na udział w porównywaniu dyżurów aptek niemieckich i polskich.

Wiem, że w aptekach w Niemczech za ekspedycję na dyżurze pobierana jest dopłata w wysokości 2,50 Euro. Czy dopłata dotyczy tylko produktów leczniczych (leków), czy także np. kosmetyków, suplementów diety, środków opatrunkowych, itd.?

REKLAMA

Dopłata jest za wszystko, niezależnie od rodzaju produktu.

Czyli inaczej, niż w Polsce, gdzie maksymalnie można – ale nie trzeba – pobrać 3,2 PLN, a i to tylko za produkty lecznicze. Nie można jej pobrać np. za suplementy, opatrunki, kosmetyki lub wyroby medyczne. Czy 2,50 E jest od transakcji, czy od każdego kupowanego opakowania towaru/leku?

Dopłata pobierana jest od każdej transakcji/osoby, paragonu, niezależnie od liczby produktów lub ich opakowań.

Czy ta dodatkowa dopłata jest ustawowo obowiązkowa? Jeśli tak, czy jest jakaś sankcja za jej nie pobranie?

Dopłata jest dozwolona ustawowo, ale nie jest obowiązkowa. Jednak nie znam przypadków, aby apteki jej nie pobierały. Z jednej strony po to, aby po prostu zarobić. Z drugiej strony poniekąd po to, aby w jakiś sposób zniechęcać klientów/pacjentów do korzystania z dyżurów w niekoniecznie uzasadnionych przypadkach.

W przypadkach, gdy pacjent przychodzi do apteki z receptą od lekarza dyżurującego, który na recepcie zaznaczył pole “noctu”, oznaczające nagły i pilny przypadek wymagający natychmiastowej realizacji recepty, to wówczas dopłatę 2,50 Euro pokrywa kasa chorych, a nie pacjent. Jest to  bardzo często stosowana praktyka.

Jaki jest na nią podatek VAT?

Podatek 19 % VAT jest zawarty w dopłacie.

Dopłata jest “sztywna” czy nie, tzn. czy zamiast 2,5 E można pobrać np. 2 E lub 10 Eurocentów?

Dopłata jest “sztywna”.

A więc znów inaczej, niż w Polsce. Jeśli to jest dopłata nocna, w jakich godzinach jest noc? Z moich informacji wynika, że w godz. 20-6.

Tak, zgodnie z przepisami dopłata pobierana jest w godz. 20-6.

Jeśli np. standardowo apteka jest czynna do godz. 22. a dyżur jest od godz. 20. czy apteka pobiera te 2,5 E w godz. 20-22?

Apteka ma prawo pobierać tę dopłatę tylko wtedy, kiedy jest wyznaczona do pełnienia dyżuru. Więc jeśli standardowo apteka jest czynna do 22.00, to dopłatę od godz. 20.00 może pobierać tylko w te dni, w które wyznaczona jest do pełnienia dyżuru. W inne dni nie może pobierać dopłaty.

Czyli pobiera się ją w ciągu dnia na dyżurach w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy?

Tak. W niedziele i święta pobiera się ją przez 24 h.

Kolejna znacząca różnica. W Polsce nie można pobierać tej dopłaty za dyżurową pracę w ciągu dnia w niedziele, święta lub inne wolne od pracy. Analogicznie do przykładu powyżej, czy gdy apteka sama z siebie jest czynna w niedziele i święta (np. 24 h), czy może ją pobierać?

W Niemczech nie ma takich aptek. Nie wolno pracować w niedziele i święta. Można za to zapłacić wysoką karę.

W ustawie “Gesetz uber den Ladenschluss” (ustawa o zamknięciu sklepów opisująca, w jakich godzinach i dniach obowiązuje zakaz handlu) jest paragraf 4. dotyczący aptek. W punkcie 1. najpierw jest napisane, że apteki mogą być czynne każdego dnia, przez cały dzień. Z kolei w punkcie 2. jest napisane, że organ nadzorujący (w tym przypadku Okręgowa Izba Aptekarska) wyznacza apteki, które na zmianę mają obowiązek być zamknięte w okresach, które ta ustawa opisuje. Ten prawniczy język należy rozumieć tak, że na mocy ustawy apteki musiałyby być zamknięte np. nocą lub w niedziele. Jednak paragraf 4. zwalnia je z tego rygoru po to, aby mogły pełnić dyżury. Jednocześnie w tym samym paragrafie nakazuje organowi nadzorującemu (Izbie) wskazanie konkretnych aptek w danym rejonie, które nie mogą korzystać z tego przepisu (prawa do bycia otwartą) i mimo wszystko muszą być zamknięte.

Ogólnie jednak nie ma to wszystko raczej większego znaczenia, gdyż nie słyszałem, aby apteki dobrowolnie były otwarte w niedzielę. Choć jest to oczywiście tylko moje prywatne zdanie.

Poniżej wycinek z ustawy w oryginale.

  • 3 Allgemeine Ladenschlusszeiten

Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein:

  1. an Sonn- und Feiertagen,
  2. montags bis samstags bis 6 Uhr und ab 20 Uhr,
  3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr und ab 14 Uhr.

 – Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Beginn der Ladenöffnungszeit an Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen. Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 

  • 4 Apotheken

 (1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Apotheken an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein. An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet.

 (2) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde hat für eine Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken anzuordnen, dass während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein Aushang anzubringen, der die zur Zeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft der Apotheken steht der Offenhaltung gleich.

Za gotowość do pracy dyżurującym niemieckim aptekom dodatkowo wypłacana jest dopłata kompensacyjna. To kolejna znacząca różnica pomiędzy Polską, a Niemcami. Ile obecnie wynosi ta dopłata, którą od 2013 r. wypłaca Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy (Deutscher Apothekerverband e.V.) wpisane w rejestrze stowarzyszeń pod numerem 4485 prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem?

Obowiązek wypłacania dopłaty kompensacyjnej (Auszahlungsbescheid) przez Zrzeszenie jest pochodną ustawy Apothekennotdienstsicherstellungsgesetz – ANSG, (o [finansowym] wsparciu ratunkowych dyżurów aptek – MP), opublikowanej w Federalnym Dzienniku Ustaw, rok 2013, część I, nr 38, wydanym dla Bonn w dniu 18 lipca 2013 r. Na jej podstawie został utworzony Fundusz Dyżurowy (Nacht- und Notdienstfond [fundusz nocny i ratunkowy – MP]), który zasilany jest przez każdą niemiecką aptekę, a właściwie każdego pacjenta kupującego leki RX. Każde opakowanie leków RX jest opodatkowane na rzecz ww. Funduszu kwotą 0,16 Euro. Z założenia dopłata kompensacyjna nie jest mniejsza, niż 250 Euro.

O ile wiem, w 2014 r. średnio wynosiła 265 Euro. To znaczy, że 265 Euro jest płacone za dyżur sobotni 20.00-6.00 (10 godzin) i tyle samo za niedzielny 8.00-8.00 (24 godziny)?

Wysokość dopłaty nie jest stała, ale ustalana jest za trzy ubiegłe miesiące na koniec kwartału. Np. ostatnio [rozmowa z mym rozmówcą odbywała się we wrześniu 2018 r. – MP] wynosiła 279 Euro, wcześniej 291 Euro. Dopłata jest za każdy “pełny dyżur”, który zdefiniowano jako odbywający się pomiędzy godz. 20., a 6. rano. Może to wydawać się trochę nielogiczne, że za niedzielny dyżur 24 h dostaje się taką samą kwotę, jak za dyżur w tygodniu, ale podział poszczególnych dni tygodnia na apteki jest mniej więcej równy. Tzn. podział dyżurów weekendowych i z pozostałych dni tygodnia na poszczególne apteki z jednego regionu jest “z grubsza” sprawiedliwy, a co za tym idzie, wszystkie apteki z regionu dostają średnio taką samą liczbę dopłat. Co bardzo ważne, liczbę dyżurów i ich termin odgórnie wyznacza Izba Aptekarska.

Niesamowite! Świadczy to o wysokiej pozycji samorządu aptekarskiego w Niemczech i o zaufaniu do niego przez ustawodawcę.

Prawda. To nie tyle zaufanie, co wręcz ustawowe zadanie i zarazem przywilej  Izb Aptekarskich. Należy podkreślić, że w pierwszej kolejności Izba daje szansę aptekom na dogadanie się co do kalendarza dyżurów. I dopiero gdy apteki między sobą nie dojdą do porozumienia, to wtedy Izba odgórnie ustala kalendarz. Ewentualne punkty sporne dotyczą oczywiście szczególnych dni w roku, jak np. święta czy Sylwester. W naszym rejonie apteki zawsze dochodziły do kompromisu.

W każdym razie wysokość dopłaty uzależniona jest od liczby wydanych w całych Niemczech opakowań leków na receptę. Od momentu wejścia tej ustawy w życie, ceny leków RX (opakowań) wzrosły o 16 Eurocentów. A więc kasy chorych dodatkowo wypłacają aptekom  te 16 Eurocentów za każdy lek wydany na receptę, a apteki przekazują je dalej do Funduszu. Fundusz z kolei gromadzi te środki i rozdziela po równo dla każdej apteki za każdorazowo wypełniony dyżur.

Czy są apteki, których Izba nie włącza do dyżurów, np. poza centrum miasta, albo z niewielką liczbą farmaceutów lub z farmaceutami, których stan (ciąża, wiek lub inne powody) nie pozwala na dyżury?

Niestety, nie mam pewnej informacji oraz doświadczenia w tej kwestii, ale z tego co wiem, to raczej każda apteka bez taryfy ulgowej jest zobowiązana do pełnienia dyżurów, nawet w trudnych sytuacjach życiowych.

Czy apteka wyznaczona do dyżuru może się zamienić terminem z inną apteką? Jeśli tak, kto i kiedy może o tym zadecydować? Czy są jakiekolwiek sankcje za brak dyżuru? Jeśli tak, czy przypadek losowy (nagła choroba/uraz farmaceuty lub członka jego rodziny (dziecko) wyłącza stosowanie sankcji?

Zamiana terminów jest możliwa w naprawdę uzasadnionych przypadkach, ale z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i, oczywiście, po akceptacji nadzorującej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W tej materii również nie mam doświadczenia, chociażby dlatego, że właściwie nie stosuje się tej praktyki. Pracuję tutaj już od 8 lat i jeszcze ani razu taka sytuacja w naszym regionie nie miała miejsca. Sankcje zapewne jakieś są, ale nie znam przypadku, aby apteka nie wypełniła dyżuru.

Czy należy rozumieć, że na obszarze odpowiadającym np. polskiemu powiatowi dyżuruje tylko jedna jedyna apteka? Czyli np. dziś w mieście-siedzibie, jutro np. na północy, a pojutrze na południu powiatu? Czy te dyżury są w cyklach dobowych (jak wyżej, czyli np. miasto => północ => południe powiatu), czy tygodniowych (np. od poniedziałku do niedzieli)?

Nie, te obszary są mniejsze niż obszar powiatu. I nie są uzależnione od podziałów administracyjnych, gdyż organizatorem dyżurów nie jest gmina lub powiat, tylko odgórnie Izba Aptekarska Landu, która na podstawie lokalizacji aptek sama ustala, do którego regionu dana apteka ma należeć. Nasza apteka jest np. w gronie ośmiu innych aptek z regionu, które leżą mniej więcej w promieniu 20 km. I każdego dnia tygodnia inna apteka ma dyżur. Zatem częstotliwość pełnienia dyżurów uzależniona jest od liczby aptek w danym regionie. Może być tak, że na podobnym obszarze są tylko trzy apteki i wówczas wszystkie dyżury muszą być podzielone tylko na te trzy apteki. A wiem, że jest w Niemczech taki region, że tylko jedna apteka pełni wszystkie dyżury w roku.

Czy oprócz aptek wyznaczonych przez Izbę, gdzieś w Niemczech są apteki całodobowe lub pracujące (poza dyżurnymi) w niedziele i święta? W kraju neoficko-kapitalistycznym, jakim od 1989 r. jest Polska, zakaz pracy, jak w opisanym przez Pana przypadku aptek w Niemczech, jest czymś nie do pojęcia, choć dla mnie, aptekarza, najzupełniej zrozumiałym. Jeśli ktoś jest “ukarany” dodatkową i przymusową pracą nocno-świąteczną, niech chociaż w tym czasie zarobi, a inni niech mu nie odbierają tego gorzkiego kawałka chleba. Kto i w jaki sposób mógłby ukarać aptekę, która złamałaby reguły i zdublowała (zjawisko częste w Polsce) pracę apteki dyżurnej?

Organ nadzorujący, czyli Izba Aptekarska danego Landu, wyznaczając jedną aptekę do pełnienia dyżuru, równocześnie zakazuje pracy innym aptekom. Robi to pod rygorem kar przewidzianych w ustawie przyjętej przez Landestag (sejmik Landu), opisującej zakaz handlu w godzinach i dniach opisanych w ustawie. Kary wahają się od 2000 do 50 000 Euro, w zależności od wagi wykroczenia.

50 000 Euro to najwyższa kara. Jest  opisana w ustawie, która dotyczy całej branży handlowej. Myślę, że te wysokie kary, “zarezerwowane” są raczej dla sklepów wielkopowierzchniowych.

Na pytanie, kto i jak zajmuje się egzekwowaniem tego prawa, niestety nie odpowiem, gdyż tak jak wspomniałem, w branży aptekarskiej naprawdę nie dochodzi do nadużyć na tym polu. Gdyby było inaczej, nasza prasa fachowa opisywała by takie przypadki. Ja zaś jeszcze nigdy nie widziałem artykułu na ten temat, a studiuję niemiecką prasę dość wnikliwie.

Czy apteki z Pańskiego opisu, które dyżurują np. co trzeci dzień lub 365 nocy w roku, nie protestują przeciw tak dużemu obciążeniu? Czy znana jest ich argumentacja, obojętnie, za czy przeciw? Dla polskiego aptekarza pracującego jednoosobowo i, jak już Panu wiadomo, bez zapłaty (w znaczeniu: na wyłączny koszt właściciela apteki), takie obciążenie pracą jest niewyobrażalne. Gdyby był personel, a jednocześnie zyski z dyżurów (Nacht- und Notdienstfond, czyli minimum 250 E + 2,5 E od każdej transakcji) przewyższałyby koszty, to jeszcze bym rozumiał, ale pracować ponad siły, by dokładać do interesu, jest czymś nie do zaakceptowania.

Co do protestów aptek zbytnio obciążonych dyżurami to, niestety, nie jestem w stanie się wypowiedzieć. O tej aptece [dyżurującej 365 nocy w roku – MP] dowiedziałem się tylko przy okazji, jakiś czas po wprowadzeniu w roku 2013 zapłaty za dyżury, gdyż wówczas zrobiło się o niej dość głośno. Media pisały o 96 tys. Euro rocznie wypłaconych jej przez Nacht- und Notdienstfond. Nie wszystkim się spodobało, że jedna apteka nagle dostaje tak duży dopływ gotówki. 365 dni x średnio 265 Euro, to dość pokaźna suma. Ale nie patrzy się na to, jak duże obciążenie jednocześnie taka apteka ponosi.

Warto wspomnieć, że na ten temat jeden z prezesów ww. funduszu, w mocny sposób wypowiedział się do mediów. Wyraził swe oburzenie na pełne zazdrości wypowiedzi komentatorów. Podkreślił, że za pracę należy się zapłata. Jeśli ktoś pracuje więcej, zarabia więcej.

Oczywiście takie ekstremalne przypadki to absolutne wyjątki. Z reguły Izby Aptekarskie organizują dyżury w taki sposób, aby było to rozdzielone w miarę sprawiedliwie i aby wszyscy jednakowo byli (nie)zadowoleni.

Gdy odbył Pan dyżur nocny, może Pan zostać w pracy na kolejne np. 8 godzin, czy dla zrozumiałego wypoczynku musi Pan zaprzestać pracy i wracać do domu? Jeśli nie jest to informacja niejawna, ile godzin miesięcznie Pan przepracowuje? Czy niemiecki Kodeks Pracy nie zezwala na nadmierne obciążenie pracownika takiego jak Pan? W Polsce podchodzi się do tego dość restrykcyjnie, a pracownik jest mocno chroniony przed zakusami pracodawcy. Owszem, bywa i tak, że pracodawca łamie przepisy lub je nagina, ale chodzi o zasadę.

Wg umowy taryfowej pomiędzy związkiem zawodowym pracowników aptek, a związkiem właścicieli aptek, po przepracowaniu 24 h pracownikowi należy się przynajmniej dwunastogodzinny wypoczynek, chyba że w zakładzie pracy wystąpi nagła i nadzwyczajna sytuacja. Wówczas trzeba pracować dalej. Wg ustaleń, taka nadzwyczajna potrzeba zachodzi wtedy, gdy bez obecności tej osoby w pracy, wystąpiłaby konieczność zamknięcia w tym momencie apteki.

W takiej formie jest to wszystko zapisane w powyższej umowie, ale dość często się zdarza, iż po przepracowanych 24 h pracuje się dalej. Szczególnie w takich rejonach jak nasz, gdzie w nocy naprawdę spokojnie można się wyspać, gdyż wizyta pacjenta/klienta to naprawdę rzadkość. Brzmi to, jak gdyby pracodawcy zbyt mocno wykorzystywali pracowników, ale podkreślenia wymaga, że wcale tak nie jest.

Co do mnie, to aktualnie nie pracuję na cały (40 h) etat, tylko na 32 h. A co do przekraczania godzin pracy, w moim przypadku jest to niewymuszona i dobrowolna decyzja. Nie jest to dla mnie zbytnim obciążeniem fizycznym i psychicznym, a daje ten komfort, że w razie potrzeby czy w jakichś nagłych przypadkach mogę liczyć na bezproblemowe wzięcie wolnego w innym czasie. I tak np. jutro zaczynam pracę o godzinie 9. a skończę o 13. dnia następnego…

Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz