Starostwo Powiatowe w Pleszewie umieszcza na stronie internetowej harmonogram dyżurów aptek. W rzeczywistości większość z nich nie pracuje jednak w wyznaczonych godzinach. Aptekarze uważają, że staros...
Decyzja podjęta przez wojewodę w sprawie nocnych dyżurów placówek wywołała prawdziwą burzę w gostyńskim środowisku aptekarskim.
Tomasz Baluś z Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej wzywa starostę do przestrzegania prawa. Apteki nie przestrzegają uchwał Rady Powiatu o dyżurach w tym mieście od roku. Pacjenci muszą jeździć po ...
Sprawa apteki „Pod Solankami”, jedynej całodobowej apteki w Grudziądzu, ciągnie się już od 1,5 roku. Najpierw działała pomimo groźby likwidacji, wreszcie w styczniu tego roku została zamknięta decyzją...
Kryzys w powiecie nyskim trwa- nocą i w święta mieszkańcy mniejszych gmin muszą nadal dojeżdżać do czynnej apteki w Nysie.
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego zamknął należącą do tej placówki aptekę "Pod Solankami". W rezultacie to 100-tysięczne miasto straciło jedyną aptekę całodobową. Prob...
Mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej skarżą się, że w mieście jest problem z dostępem do leków w dni wolne i święta. Obecnie działają tam trzy apteki, jednak nie przestrzegają one dyżurów wyznaczonych p...
Znana już na całą Polskę apteka "Pod Solankami" została zamknięta na czas nieokreślony. W ubiegłym tygodniu Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny unieruchomił ją na niemal cały dzień, po tym jak okazało...
Radni Powiatu Oświęcimskiego 22 stycznia 2020 r. podjęli uchwałę określającą rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Na tej liście są także kęckie placówki, które zgodnie z rozkładem ...
Czy będzie pionizacja inspekcji farmaceutycznej? Jak Ministerstwo Zdrowia chce rozwiązać problem dyżurów aptek? W jaki sposób resort zdrowia wykorzystuje dane ze ZSMOPL? Na te pytanie odpowiedzi udzie...