Po wielu miesiącach zabiegów, od początku czerwca w Śremie działa apteka całodobowa. Okazuje się jednak, że mimo to władze starostwa nie zamierzają uchylać uchwały, w sprawie pełnienia dyżurów w nocy ...
Ministerstwo zdrowia przypomina, że każdy podmiot decydujący się na prowadzenie regulowanej działalności aptekarskiej powinien mieć świadomość, że należy ją prowadzić również zgodnie z przepisami praw...
Wczoraj odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W jej trakcie rozpatrywano m.in. petycję Związku Powiatów Polskich dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawcze...
Wczoraj dyrekcja Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr W. Biegańskiego podpisała umowę z najemcą, który poprowadzi aptekę pod Solankami. Wokół apteki od miesięcy narastały kontrowersje. Ostat...
W najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w trakcie którego rozpatrzona zostanie petycja dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w ...
Resort zdrowia rozważa zmiany obowiązujących przepisów w zakresie dyżurów nocnych, świątecznych i w dni wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne. Rozważane są różne warianty, w tym i te ...
W ostatnich miesiącach wiele aptek pełniących do tej pory dyżury nocne lub działających całodobowo, skracało godziny swojego otwarcia. Przyczyną były braki kadrowe oraz wprowadzenie procedur zabezpiec...
"W mieście liczącym ponad 100 tys. mieszkańców brak jest apteki całodobowej (...) To chyba nie jest normalne, że miasto nie potrafi zapewnić mieszkańcom dostępu do podstawowym leków" - pisze jeden z m...
Maria Małgorzata Janyska, Zofia Czernow, Elżbieta Gapińska, Jarosław Urbaniak, Krystyna Sibińska to posłowie, którzy wystosowali do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie dyżurów aptek w porze nocnej...
Dr Grzegorz Pakulski - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny - wystosował apel do starostów, rad powiatów i aptekarzy w sprawie pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, nied...