Do końca kwietnia zostały zawieszone nocne dyżury aptek w powiecie złotoryjskim. Taką decyzję podjął Starosta po otrzymaniu apelu Prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.
Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków w rozmowie dla money.pl mówi, że obecnie nocne dyżury w aptekach nie mają sensu. Farmaceuci są przemęczeni, zespoły zdziesiątkowane albo z powodu kw...
Do Starostwa Powiatowego w Żywcu wpłynęło oświadczenie podpisane przez właścicieli 30 tamtejszych aptek, dotyczące zawieszenia pełnienia dyżurów nocnych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV2. Starostw...
Główny Urząd Statystyczny publikował wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej S...
Środowisko farmaceutyczne jest oburzone zachowaniem starosty Świdnickiego. Publicznie zagroził skierowaniem do prokuratury sprawy apteki, która nie była w stanie dyżurować w nocy z powodu objęcia kwar...
Przeciążenie personelu aptecznego pracą oraz braki kadrowe wynikające ze zwolnień sprawiają, że realizowanie uchwał dotyczących dyżurów aptek, może stanowić zagrożenie dla pacjentów. "Przemęczony farm...
Z całego kraju napływają informacje o problemach kadrowych aptek. W rezultacie wiele z nich zmienia godziny pracy i rezygnuje z pełnienia dyżurów nocnych. Po stronie aptek stają okręgowe izby aptekars...
Ogłoszenie zagrożenia epidemiologicznego i zamknięcie szkół i przedszkoli wpływają na funkcjonowanie placówek aptecznych. Część z nich, jak apteka w Legionowie, zawiesiło dyżury ze względu na brak wyk...
Mieszkaniec Grudziądza domaga się od prezydenta miasta zwrotu kosztów dojazdu do całodobowej apteki w Świeciu. Od lutego w Grudziądzu żadna apteka nie działa w nocy. W sytuacjach awaryjnych po leki tr...
Chorzy w Świebodzinie nie mogli w niedzielę wykupić leków. Dyżurna apteka była zamknięta