Można z aptekarzy kpić w kwestii dyżurów, można i kpić utrzymując nierealistyczne marże. Czy naprawdę nie widzimy, że swą potulnością i brakiem przeciwstawiania się, sami sobie robimy krzywdę? Malkont...
Nigdy nie przypuszczałem, że problemy naszego aptekarskiego światka staną się tematem, o którym będzie mówić cały kraj. Mafia lekowa, reeksport, ale przede wszystkim braki leków, od początku lipca 201...
Mieszkanki Szczecinka podziękowały wałbrzyskim policjantom za szybką pomoc w dojeździe z chorym dzieckiem do szpitala i późniejsze poszukiwania dyżurującej apteki. Chory na astmę nastolatek potrzebowa...
Mieszkanka Rabki udała się z córką na izbę przyjęć rabczańskiego szpitala. Lekarz po wykonaniu badania, wypisał pacjentce receptę. Było już po godzinie 22, ale kobieta chciała ją od razu realizować. W...
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Poznaniu rozpatrywał skargę mężczyzny na aptekę, która nie pełniła dyżuru zgodnie z uchwałą Rady Powiatu. OROZ odmówił jednak wszczęcia postępowania w t...
W systemie prawym funkcjonują obecnie niezależnie dwie formy zatrudnienia, a można również wyróżnić jeszcze trzecią. Są to: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne (zwane niekiedy nieprawidłowo „śmieciowym...
W powiecie sępoleńskim funkcjonuje 12 aptek i 2 punkty apteczne. Żadna z tych placówek nie działa całodobowo, ani nie pełni dyżurów nocnych. Właścicielka tylko jednej apteki w Więcborku na życzenie kl...
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego sprzedaje aptekę ogólnodostępną o nazwie „Apteka pod Solankami”. Cena wywoławcza to 600 000 zł. Zainteresowani jej zakupem mogą skład...
Odpowiedź pani Prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, przesłana do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, pokazuje wyraźny brak woli Ministerstwa Zdrowia do zrobienia czegokolwiek. Nie ty...
Zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej obowiązek pełnienia przez apteki dyżurów w noce i święta stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawa. Z tymi zarzutami nie zgadza się M...