REKLAMA
śr. 4 stycznia 2023, 11:01

W Żyrardowie spór o dyżury aptek. Co na to farmaceuci?

Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na władze powiatowe obowiązek ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w danym roku kalendarzowym. Odbywa się to po zasięgnięciu opinii prezydentów, burmistrzów i wójtów z danego powiatu, a także Okręgowej Izby Aptekarskiej odpowiadającej lokalizacji danego terenu. Niedawno uchwałę taką podjęła także Rada Powiatu Żyrardowskiego. Jak się jednak okazuje – wbrew sprzeciwowi OIA w Warszawie…

Wedle nowych przepisów dyżury aptek nie będą już pełnione "całonocnie", czy też całodobowo (fot. Shutterstock)
Radni Powiatu Żyrardowskiego wbrew opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie przyjęli uchwałę w sprawie dyżurów aptek (fot. Shutterstock)

W zgodzie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą Prawo farmaceutyczne, Rada Powiatu Żyrardowskiego przyjęła 29 grudnia 2022 roku Uchwałę Nr XLVII/259/22, precyzującą rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2023 roku. Ten sam dokument określa również rozkład dyżurów aptek w dni inne niż powszednie (czytaj również: Rozwiązanie sporu o dyżury aptek odbierze autonomię ich właścicielom…).

– W celu umożliwienia dostępności do świadczeń aptekarskich w porze nocnej oraz w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku apteki ogólnodostępne pełnią dyżury przemiennie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały – czytamy w treści dokumentu.

Dyżury aptek nie są niczym nowym. Ustala się je w celu zapewnienia dostępu do leków dla pacjentów poza normalnymi godzinami otwarcia aptek.

– Założeniem organu powiatu jest zapewnienie dla każdego mieszkańca powiatu świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i dni wolne od pracy.

Dlaczego zatem dokument wzbudza wśród farmaceutów i samorządu aptekarskiego tyle emocji?

OIA negatywnie o przyjętej uchwale

Zgodnie z wymogami prawa Rada Powiatu zasięga opinii nt. projektu uchwały także u samorządu aptekarskiego. W tym konkretnym przypadku Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej Izby Aptekarskiej w Warszawie wydało Uchwałę Nr VIII/454/2022, która negatywnie zaopiniowała projekt zgłoszony przez powiat żyrardowski. Dlaczego więc Rada Powiatu mimo to przyjęła projekt uchwały?

W opinii władz terytorialnych zarządzenie władz ORA jest niezasadne i nie może być brane pod uwagę w kontekście ustalania rozkładu dyżurów aptek na terenie podległym samorządowi. Rada Powiatu nie akceptuje stanowiska ORA kwestionującego zasadność i konieczność utrzymywania dyżurów aptek w porze nocnej i w święta (czytaj również: Dyżury ustalone bez opinii samorządu aptekarskiego? Izba wydaje oświadczenie…).

– Zwrócić uwagę należy na wyjątkowe sytuacje życiowe, by przede wszystkim lokalna społeczność miała stworzone możliwości jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje normalny, powszedni czas pracy aptek – czytamy w treści dokumentu.

Powiat nie zgadza się także z ORA w tym, że obecność szpitala na terenie miasta Żyrardowa jest wystarczającą gwarancją niezbędnej pomocy farmaceutycznej dla lokalnej ludności. Co więcej – za niezasadne uznaje argumenty uchwały samorządu aptekarskiego dotyczące braków kadrowych aptek, argumentując to tym, że to na kierowniku apteki spoczywa obowiązek zapewnienia właściwej organizacji pracy apteki. Co na to wszystko farmaceuci?

Braki kadrowe, zwolnienia lekarskie…

Farmaceuci skupieni w obrębie powiatu żyrardowskiego nie ukrywają, że konieczność pełnienia dyżurów jest dla nich coraz bardziej problematyczna.

– W naszej aptece pracujemy z minimalną, wymaganą przepisami liczbą personelu. Ogłoszenie na drzwiach apteki wisi już od 3 miesięcy, a pomimo to nikt do tej pory nie zgłosił się do pracy. Dyżury w porze nocnej i w święta to naprawdę spory problem w naszej aptece – tłumaczy jeden z farmaceutów zatrudnionych na terenie Żyrardowa.

Braki kadrowe wynikające z niedoboru farmaceutów na rynku pracy to jedno. Niestety obecnie dochodzą również zwolnienia lekarskie, bo przecież farmaceutów także nie omijają szeroko rozpowszechnione obecnie schorzenia wirusowe.

– U nas w grudniu nie było dnia, kiedy przynajmniej jedna osoba nie byłaby na zwolnieniu z powodu grypy. Jak zatem mamy jeszcze obstawić nocne dyżury, kiedy ciężko jest zorganizować pracę nawet w trakcie zwykłego dnia – żali się jedna z farmaceutek.

…nieopłacalność dyżurów w porze nocnej

Kolejnym argumentem, który można usłyszeć od farmaceutów, a który przemawia za odstąpieniem od pełnienia dyżurów jest fakt bardzo niskiej frekwencji pacjentów w porze nocnej. Bardzo rzadko zdarza się, aby pacjenci odwiedzający aptekę nocą poszukiwali rzeczywiście leków najpilniejszej potrzeby. W zdecydowanej większości są to drobne zakupy (czytaj również: Rawicz: braki kadrowe w aptekach powodem braku dyżurów).

– W naszej aptece hitem na nocnej zmianie są pojemniki na mocz, które sprzedają się świetnie już nad samym ranem. Poza tym cisza i tylko sporadycznie przyjdzie ktoś po syrop dla dziecka. Gdzie tu zatem sens ekonomiczny takiego dyżuru?

Uchwała Powiatu Żyrardowskiego bierze pod uwagę również i ten aspekt. W opinii Rady nie ma jednak możliwości i potrzeby dodatkowego finansowania aptek.

– Ponadto należy wskazać, iż aktualnie żaden przepis prawa nie daje możliwości ustanowienia przez powiaty dopłaty celowej na funkcjonowanie apteki w godzinach nocnych ani finansowania apteki w jakiejkolwiek formie. Takie działanie byłoby działaniem poza granicami prawa.

Farmaceuci zastanawiają się jednak, czy brak takiej możliwości jest rzeczywiście argumentem za tym, aby apteki musiały pełnić wspomniane dyżury?

Rada Powiatu jednoznacznie w kwestii dyżurów

W swojej uchwale Rada Powiatu Żyrardowskiego jednoznacznie wskazuje na potrzebę i konieczność pełnienia dyżurów przez apteki na terenie powiatu. Dodatkowo dokument dość twardo informuje, że prowadzenie apteki nie jest przymusem, a własną inicjatywą danego podmiotu.

– Podkreślić dobitnie należy, iż prowadzenie działalności gospodarczej w formie aptek jest prawem, a nie obowiązkiem podmiotów gospodarczych, które podejmując się prowadzenia danej działalności, powinny kierować się rachunkiem ekonomicznym, przy uwzględnieniu jednak specyfiki i dodatkowych obciążeń, jakie z danego rodzaju działalnością się wiążą.

Czy zatem jest szansa na osiągnięcie wzajemnego kompromisu? Farmaceuci liczą na to, że MZ przychylnie spojrzy w końcu na kwestię dyżurów i sprawa ich dofinansowania ujrzy kiedyś światło dzienne.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Nie mamy odpowiedniego zaplecza pracowników, aby wykonywać czynności poza ustalonymi godzinami pracy.
Może dlatego, że nikt nie ma ochoty zarywać nocy ZA DARMO odbierając przepracowane godziny po jednej przez cały następny tydzień.
U mnie kiedyś to szło szło systemem 16 godzin. Od 16 do 8 rano... Oczywiście wszystko po to, aby w efekcie sprzedać kilka pozycji. Nic co ratowało by życie i zdrowie pacjenta. Za to pojemniczki na mocz, testy ciążowe. Czy recepty wypisane kilkanaście dni wcześniej - to tak...