REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka na nocnych dyżurach zarobi nawet 8,5 tys. zł miesięcznie?

śr. 5 października 2022, 14:01

Ministerstwo Zdrowia broni propozycji finansowania dyżurów aptek z budżetu NFZ, które znalazły się w dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Z wyliczeń resortu wynika, że apteka pełniąca dyżury może miesięcznie zarobić na nich nawet 8 500 zł. Skąd te wyliczenia?

W ocenie resortu zdrowia finansowanie dyżurów nie ma być zachęto do ich pełnienia, a rekompensatą za ponoszone straty (fot. Shutterstock)
W ocenie resortu zdrowia finansowanie dyżurów nie ma być zachęto do ich pełnienia, a rekompensatą za ponoszone straty (fot. Shutterstock)

Środowisko farmaceutyczne od lat oczekuje na rozwiązanie problemu bezpłatnych dyżurów aptek. Takim rozwiązaniem ma być nowelizacja ustawy refundacyjnej, która ponad rok temu została skierowana do konsultacji publicznych. A konkretnie o art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne, który ma ulec zmianie w ramach tej nowelizacji. Okazuje się, że od tego czasu zapisy w tej sprawie uległy kilku zmianom, które spotkały się z krytyką farmaceutów.

Sprawę od dłuższego czasu śledzi także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. To właśnie na jego wniosek ministerstwo zdrowia niedawno odniosło się do aktualnego stanu prac nad rozwiązaniem problemu.

REKLAMA

Ponad rok prac nad kompromisem

W odpowiedzi przesłanej do Rzecznika MŚP wiceminister Maciej Miłkowski wyjaśnia, że przez ostatni miesiące projektowane rozwiązania „podlegały wielokrotnie wnikliwej analizie, w tym we współpracy z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, podlegały modyfikacjom w wyniku konsultacji publicznych, w ramach których Minister Zdrowia z uwagą wsłuchał się w głos środowiska”.

REKLAMA

– Projekt w tak wypracowanej wersji był również przedmiotem rozpatrywania w sierpniu br. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, w ramach której spotkał się z przychylnym odbiorem i został zaakceptowany – wskazuje Maciej Miłkowski.

Z projektu wynika między innymi, że apteka miałaby otrzymywać kwotę ponad 105 zł za godzinę dyżuru. W ocenie wiceministra wydaje się ona adekwatna i proporcjonalna do ponoszonych w związku z ekspedycją apteczną, koszty podmiotów prowadzących apteki (czytaj więcej: Rozwiązanie sporu o dyżury aptek odbierze autonomię ich właścicielom…).

– Jest to zresztą kwota 3-krotnie wyższa, niż swego czasu (w 2018 roku) przewidywana przez wspólnie opracowane przez Związek Powiatów Polskich i NRA propozycje, w których była mowa o kwocie 35 zł za godzinę dyżuru – wskazuje Miłkowski.

Sam Narodowy Fundusz Zdrowia uważał zresztą w trakcie konsultacji publicznych, że zaproponowana kwota „jest stanowczo wygórowana”.

REKLAMA

– Propozycja ta jest więc pewnym kompromisem dokonanym ze świadomością tego, że jakakolwiek kwota zostałaby wskazana, w uwagach i tak zostanie podniesione, że jest ona niewłaściwa – twierdzi wiceminister.

8 500 zł miesięcznie za dyżury

Maciej Milkowski wylicza, że biorąc pod uwagę założenia projektu, iż dyżur w porze nocnej będzie wykonywany przez 2h w każdej dobie, również w niedziele i dni wolne od pracy, to daje to 14h w jednym tylko tygodniu, ok. 60h w miesiącu. Do tego praca przez 4h w niedziele (czyli min. 16h w miesiącu) oraz w dni świąteczne, których w każdym roku jest kilkanaście (dla uproszczenia można przyjąć, iż ze statystycznego punktu widzenia daje to 1 dzień w miesiącu z dyżurem 4-godzinnym).

– Podsumowując powyższe, jest to liczba godzin w danym miesiącu na poziomie zaledwie ok. 80, co przy stawce za godzinę dyżuru w kwocie (aktualnie) ok. 105 zł, łącznie daje kwotę ok. 8,5 tys. zł. Jest to kwota, która w ocenie projektodawcy pozwala podważyć argument, że dyżury apteczne są nieekonomiczne, gdyż podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne na nich tracą. W ocenie projektodawcy powyższa kwota pozwoli zrekompensować te straty – argumentuje wiceminister.

Zdaniem Macieja Miłkowskiego celem zmian wcale nie jest sprawienie by finansowanie dyżurów było na tyle wysokie, aby stanowić zachętę dla aptek do dyżurowania (czytaj również: Powiaty nie chcą się dokładać do dyżurów aptek. Czy Ministerstwo Zdrowia ustąpi?).

– Kwota ta ma jedynie nie zniechęcać podmiotów prowadzących apteki do prowadzenia dyżurów, gdyż taka przez lata była ich retoryka, jakoby odmawiały wykonywania obowiązku prowadzenia dyżurów, ponieważ na nich tracą – podsumowuje wiceminister.

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czego nie wymyślą to czas pracy dodatkowej osoby z personelu i pozostałe koszty. Pytanie czy aptece to się będzie opłacać??
Czy ja dobrze rozumiem? Wraz z płatnymi dyżurami zostaną one skrócone do obowiązkowych 2 godzin? Czy jednak dyżur będzie trwał powiedzmy 10-12h, a zapłacą tylko za 2h?
Apteka zarobi 8.500 miesięcznie. ? Rozumiem że jest to zysk po opłaceniu farmaceuty, grzania, prądu i innych mediów, bo w przeciwnym razie gdy podzielimy te 8,5 tys. na 30 dni to wyjdzie około 300 zł na dzień i jak opłacimy w/w to będziemy grubo pod kreską :-)