REKLAMA
Magazyn mgr.farm
śr. 17 sierpnia 2022, 08:01

Powiaty nie chcą się dokładać do dyżurów aptek. Czy Ministerstwo Zdrowia ustąpi?

Niedawno wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że zostanie spełniony postulat farmaceutów, dotyczący finansowania dyżurów aptek. Tymczasem jeszcze kilka dni wcześniej negatywnie propozycje resortu zdrowia oceniał Związek Powiatów Polskich. Kością niezgody było finansowanie dyżurów w powiatach, których siedzibę władz stanowią miasta powyżej 40 000 mieszkańców…

W ocenie resortu zdrowia finansowanie dyżurów nie ma być zachęto do ich pełnienia, a rekompensatą za ponoszone straty (fot. Shutterstock)
W ostatnich tygodniach trwały intensywne prace nad finalnym kształtem propozycji finansowania dyżurów aptek (fot. Shutterstock)

W lipcu 2021 roku do konsultacji publicznych oddano projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej i kilku innych ustaw. W obszernym dokumencie znalazły się też propozycje finansowania nocnych i świątecznych dyżurów aptek. Przez kolejny rok resort zdrowia analizował uwagi i w końcu 18 lipca 2022 r. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano nową propozycję zapisów dotyczących tej kwestii. Ta została jednak negatywnie zaopiniowana przez Związek Powiatów Polskich (czytaj również: Jest projekt zmian w przepisach o dyżurach aptek. Będą płatne ok. 100 zł za godzinę…).

Ministerstwo Zdrowia w przedstawionym projekcie zaproponowało, by tylko w powiatach, których siedziba władz to miasto liczące do 40 000 mieszkańców, dyżury aptek były finansowane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Resort wyjaśniał, że to właśnie w małych powiatach najczęściej brakuje aptek całodobowych. W większych zwykle funkcjonują też szpitale z oddziałami ratunkowymi lub izbą przyjęć, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać niezbędną pomoc. Projekt zakładał też, że NFZ finansowałby pracę aptek wyłącznie w godzinach od 21. do 23. Za dłuższe dyżury powiat miałby płacić z własnej kieszeni.

REKLAMA

Finansowanie dyżurów aptek miałoby postać wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie stanowiącej równowartość 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie prowadzonego dyżuru. Z projektu wynika też, że większe powiaty za dyżury aptek, miałyby płacić we wskazanym zakresie z własnego budżetu (w ramach zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym). Te nie chcą jednak tego robić…

REKLAMA

Powiaty nie chcą płacić za dyżury aptek

Pismo w tej sprawie 21 lipca od Związku Powiatów Polskich otrzymał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. ZPP wskazało w nim na szereg zmian, które powinny zostać wprowadzone do projektu. Jednocześnie Związek stanowczo sprzeciwił się w nim zaproponowanemu mechanizmowi finansowania dyżurów aptek.

– W toku wcześniejszych rozmów Związek Powiatów Polskich prezentował stanowisko – jak się wówczas wydawało podzielane również przez Ministerstwo Finansów – że powiaty mogą fakultatywnie finansować wydłużenie dyżurów ponad obowiązkowy standard. Sam standard miał być finansowany w przypadku mniejszych powiatów przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zaś w przypadku większych – na dotychczasowych zasadach. Zaproponowane zobowiązanie powiatów do finansowania realizacji ustawowego obowiązku z własnych budżetów jest całkowicie nieakceptowalne. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nałożenie nowego zadania wymaga adekwatnego zwiększenia dochodów – czego w projekcie oczywiście nie ma – wskazywał ZPP.

Resort zdrowia odpowiedział na zastrzeżenia ZPP, jednak te wyjaśnienia nie przekonały organizacji do zmiany negatywnego stanowiska. Można o tym przeczytać w kolejnym piśmie, które 25 lipca Związek Powiatów Polskich skierował do wiceministra Miłkowskiego.

– Zasadnicze zastrzeżenia dotyczyły nałożenia na powiaty mające siedziby w miastach pow. 40 tys. mieszkańców obowiązku finansowania dyżurów aptek w porze nocnej i dni wolne od pracy, w sytuacji gdy z informacji przekazanych przez podmioty prowadzące apteki żadna apteka nie będzie gwarantowała pełnienia dyżurów w godzinach określonych w ustawie. W odpowiedzi z 22 lipca br. Ministerstwo Zdrowia w ogóle nie odniosło się do tej uwagi. Dodatkowo, z dotychczasowych ustaleń z Ministerstwem Zdrowia jednoznacznie wynikało, że ustalanie dyżurów aptek oraz ich finansowanie ponad minimum wynikające z ustawy miało mieć charakter fakultatywny – czytamy w piśmie.

REKLAMA

Nowe zadania bez dodatkowych środków

ZPP wskazuje, że nałożenie na powiaty nowych zadań publicznych, a z taką sytuacją mamy do czynienia, następuje wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Tymczasem wraz z propozycją legislacyjną projektodawcy nie przekazali ani Oceny Skutków Regulacji ani nie wskazali źródła finansowania nowego obligatoryjnego własnego zadania publicznego.

– Należy przy tym zaznaczyć, że w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z 21 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, szacowane wypływu NFZ zwiększyły się o 7 mln zł rocznie, przy spadku dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych jednostek samorządu terytorialnego szacowanym na 11 mld złotych rocznie. Powiaty mają zatem ograniczone możliwości finansowania tego zadania w ramach posiadanych środków własnych – wskazuje Związek Powiatów Polskich.

9 sierpnia wiceminister Maciej Miłkowski podczas konferencji prasowej zapowiedział, że wraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, uzgodniono niedawno zmianę przepisów dotyczących dyżurów aptek (czytaj więcej: Marże aptek na leki refundowane będą zwiększone. Deklaracja resortu zdrowia…).

– Nocne, świąteczne, sobotnie i niedzielne dyżury w powiatach do 40 000 mieszkańców, będą finansowane ze środków Narodowego Fundusz Zdrowia. Te zapisy zostały na wniosek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zmienione. Została wydana pozytywna opinia w tym zakresie. Wszystkie formalne przepisy, który nas blokowały, są już odblokowane i będą przekazywane na dalsze etapy procedowania – zapewnił Miłkowski.

Czy to oznacza, że ministerstwo przychyliło się ostatecznie do uwag Związku Powiatów Polskich? O tym przekonamy się dopiero, kiedy ostateczny projekt zostanie upubliczniony przez resort zdrowia.

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Dobezylan wapnia i jego praktyczne zastosowania

2 lutego 202315:37

KILKA SŁÓW TEORII Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to […]

KILKA SŁÓW TEORII

Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to substancja o wielokierunkowym działaniu, choć nie wszystkie
mechanizmy jego funkcjonowania zostały do końca poznane [2,3,4]. To, co nie podlega wątpliwości to fakt, że związek ten jako swój punkt uchwytu upatrzył sobie śródbłonek i błonę podstawną naczyń włosowatych [2,3]. To właśnie te miejsca stają się celem działania cząsteczek dobezylan wapnia i to dzięki temu obserwuje się konkretne efekty jego oddziaływania na organizm. Mówiąc dość ogólnie dobezylan wapnia to związek angioprotekcyjny i flebotoniczny. Oznacza to nic innego jak to, że wykazuje on działanie ochronne na naczynia krwionośne [2,4,5]. Konsekwencją jego interakcji ze śródbłonkiem naczyń jest m.in.:

 • Zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych wywołaną chociażby histaminą,
  bradykininą czy też serotoniną
 • Poprawa drenażu limfatycznego w obrębie mikrokrążenia
 • Zmniejszenie agregacji płytek krwi, wywołanej obecnością trombiny lub kolagenu
 • Zmniejszenie agregacji erytrocytów i zwiększenie ich elastyczności, co w konsekwencji przyczynia się do spadku lepkości krwi i lepszego jej przepływu przez naczynia
 • Zmniejszenie łamliwości naczyń włosowatych
 • Zmniejszenie poziomu stresu oksydacyjnego w obrębie ścian naczyń [2,3,4].
Powyższe właściwości dobezylanu wapnia pozwalają mu posiadać szerokie spektrum zastosowań. Gdzie zatem można wykorzystać wymienione powyżej właściwości tego związku?


PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA DOBEZYLANU WAPNIA

Związki o właściwościach ochronnych na naczynia włosowate znajdują zastosowanie najczęściej w farmakoterapii schorzeń naczyń żylnych. W przypadku dobezylanu wapnia głównym jego zastosowaniem obecnie wydaje się być wskazanie do stosowania w przypadku przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) [4,5,6]. Przewlekła niewydolność żylna to nic innego, jak niezdolność żył do jednokierunkowego transportu krwi w kierunku serca [3]. Schorzenie potrafi skutecznie wyeliminować chorego z normalnego funkcjonowania, z niezdolnością do pracy włącznie [3]. Wynika to przede wszystkim z uciążliwych objawów, do których zaliczyć można przede wszystkim:
 • Uczucie ciężkości kończyn
 • Mrowienie w obrębie kończyn
 • Skurcze, zwłaszcza w porze nocnej
 • Obrzęki i dolegliwości bólowe
 • Żylaki kończyn dolnych [3]

Dobezylan wapnia z powodzeniem stosowany jest w farmakoterapii schorzeń żylnych, związanych w niewydolnością krążenia żylnego. Metaanalizy badań z udziałem dobezylanu pokazują nawet, że im bardziej zaawansowane są zmiany chorobowe, tym lepsza jest skuteczność lecznicza związku [3]. Ta sama analiza pokazała też, że dobezylan wapnia zmniejsza efektywnie ilość nocnych skurczy, a co najważniejsze z punktu widzenia normalności – jego stosowanie poprawia komfort pacjentów [3]. Biorąc pod uwagę fakt, że dobezylan wapnia hamuje nadmierną przepuszczalność naczyń i usprawnia przepływ krwi w ich obrębie należałoby się spodziewać, że skutkiem tego będzie redukcja występujących w przebiegu PNŻ obrzęków kończyn. Potwierdzają to badania nad dobezylanem. W badaniu K.H. Labs (Phlebology 2004) uzyskano statystycznie lepsze wyniki spadku dla kryterium objętości dolnej części nogi w grupie dobezylan aniżeli w grupie kontrolnej. Dobezylan przyczynił się do 24% spadku objętości, czyli obrzęku nóg [6]. Dobezylan wapnia znajduje też zastosowanie w farmakoterapii hemoroidów [8]. Występowanie hemoroidów wiąże się z poszerzeniem naczyń żylnych, zakrzepicą i wzrostem gęstości mikrokrążenia w obrębie poduszek odbytu. Terapia dobezylanem wapnia okazuje się mieć dobre wyniki – zwłaszcza w połączeniu ze zmianą diety (stosowanie błonnika pokarmowego). Po jego zastosowaniu zmniejsza się ilość krwawień i redukcji ulega stan zapalny [8].

REKLAMA
Ważne – stosowanie dobezylanu nie wiąże się z większą liczbą krótkoterminowych działań niepożądanych aniżeli ma to miejsce w przypadku placebo [3]. Równocześnie jest on dobrze tolerowany przez pacjenta.

DOBEZYLAN WAPNIA W APTEKACH

Jeszcze nie tak dawno dobezylan wapnia dostępny był na receptę jako preparat Calcium Dobesilate. Obecnie dobezylan wapnia można już bez problemu zakupić bez konieczności umawiania się na wizytę lekarską [3]. Lekiem bez recepty jest Dobenox Forte, który ma postać doustnych tabletek. Jedna tabletka zawiera 500 mg dobezylanu wapnia. Dobenox Forte znajduje zatem zastosowanie tam, gdzie punkty uchwytu ma jego substancja czynna. Wskazaniami do stosowania tego leku OTC są:
 • Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju
  krwi)
 • Żylaki kończyn dolnych
 • Objawowe leczenie żylaków odbytu [9].

Zalecaną dawką w terapii PNŻ są 1-2 tabletki na dobę, czyli 500-1000 mg dziennie. Stosowanie farmakoterapii w przewlekłej niewydolności żylnej oraz hemoroidach to pierwsza, po zmianie diety i stylu życia rekomendowana droga efektywnej terapii [7,8].

REKLAMA


Bibliografia:

1. Farmakoterapie chronickeho zilniho onemocneni, Lukas Hnatek, Interni Med. 2014; 16(3): 93-97
2.Dobezylan wapnia – nowe zastosowania, Karolina Lesner, Adam Reich, Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 4, 134-138

3. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: a systematic review, Agustin Ciapponi, et.al., Angiology, Volume 55, Number 2, 2004
4. Calcium dobesilate and micro-vascular diseases, Jie Liu, Shulin Li, Dong Sun, Life Sciences 221 (2019) 348-353
5. Phlebotonics for vebous insufficiency (Review), Martinez-Zapata MJ, et.al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4., Art.No.: CD003229
6. Effectiveness and safety of calcium dobesilate in treating chronic venous insufficiency: randomized, double-blind, placebo-controlled trial, K.H. Labs, et.al., Phlebology 2004; 19: 123-130
7. A randomized, double-blind multicentre clinical trial comparing the efficacy of calcium dobesilate with placebo in the treatment of chronic venous disease, M.J. Martinez-Zapata, et.al., Eur J Vasc Endovasc Surg, 35, 358-365 (2008)
8. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management, Varut Lohsiriwat, World J Gastroneterol 202 May 7; 18(17): 2009-2017
9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dobenox Forte.

DOBENOX Forte, 500 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób dawkowania: Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego: niewydolność żylna zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę; żylaki odbytu zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę. Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z niewydolnością nerek. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeśli konieczna jest dializoterapia, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Na podstawie doniesień o działaniach niepożądanych stwierdzono, że przyjmowanie wapnia dobezylanu jednowodnego może bardzo rzadko wywołać agranulocytozę, związaną prawdopodobnie z reakcją nadwrażliwości. Agranulocytoza może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami, które wskazują na zakażenie. Pacjent musi być poinformowany, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, powinien zgłosić je lekarzowi. W razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest sprawdzenie morfologii krwi wraz z rozmazem oraz zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy. Jedna tabletka DOBENOX Forte zawiera 50 mg laktozy. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: odczyny skórne. Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: bóle stawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: agranulocytoza. Opisywane działania niepożądane na ogół przemijały samoistnie po zaprzestaniu leczenia. W razie wystąpienia objawów zakażenia produkt należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCOLEK S.A. 51131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 22090. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

1) Wśród preparatów z calcium dobesilate dostępnych bez recepty wg. IMS Dataview, 10B1C SYSTEMATIC ANTIV. CAPS/TABS MAT 04/2022. 2) Przy stosowaniu Dobenox Forte i dawkowaniu 500 mg dobezylanu wapnia dziennie. 3) CHPL Dobenox Forte.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]