REKLAMA
Magazyn mgr.farm
wt. 17 stycznia 2023, 08:01

Rada powiatu żąda darmowych dyżurów aptek? Farmaceuci protestują…

Hrubieszowscy właściciele aptek są oburzeni faktem, że władze Starostwa Powiatowego chcą zmusić ich do realizacji zadań publicznych na własny koszt. Sprzeciwiają się pełnieniu dyżurów zgodnie z wyznaczonym przez Radę Powiatu harmonogramem.

W grudniu 2022 roku w Polsce działało łącznie 12 891 aptek i punktów aptecznych (fot. Shutterstock)
Hrubieszowscy aptekarze przytaczają stanowisko Ministra Zdrowia na temat dyżurów aptek wydane w sprawie apteki w Gryficach (fot. Shutterstock)

Od lutego apteki w Hrubieszowie nie będą już pełnić nocnych i świątecznych dyżurów. Tamtejsi aptekarze w piśmie do Starostwa Powiatowego zapowiedzieli, że ich placówki otwarte będą w dni powszednie najdłużej do godziny 21:00, a w soboty do 20:00. Sytuacja nie zmieni się dopóki władze powiatu nie zaczną płacić za pracę aptek, poza godzinami ich normalnego funkcjonowania. Aptekarze sprzeciwiają się zmuszaniu ich do prace za darmo.

– Ze strony Starostwa Powiatowego nie widzimy żadnych zachęt do wypracowania wspólnego stanowiska. Współpraca nie polega na zmuszaniu podmiotów prywatnych (aptek) do realizacji zadań publicznych będących w obowiązku Starostwa Powiatowego/Rady Powiatu – czytamy w piśmie.

Właściciele i przedstawiciele hrubieszowskich aptek odmawiają w nim też spotkania z władzami powiatu. Jak wskazują, tego typu spotkań odbyło się już kilka i nic z nich nie wynikło. Aptekarze nie chcą by kolejne spotkanie uznano za „przeprowadzenie konsultacji społecznych uzasadniających podjęcie uchwały Rady Powiatu”. Uchwały, która w rzeczywistości nie będzie uwzględniać stanowiska przedstawicieli aptek (czytaj również: W Żyrardowie spór o dyżury aptek. Co na to farmaceuci?).

Apteki, zadania publiczne i finansowanie

Hrubieszowscy aptekarze wskazują, że według danych Ministerstwa Zdrowia, w statystycznej polskiej aptece pracuje mniej niż 2 magistrów farmacji, z czego 83% to kobiety. Tylko magistrowie farmacji, farmaceuci, mają uprawnienia do samodzielnej pracy i mogą pełnić nocne dyżury. Technicy farmaceutyczni nie mają takich uprawnień (czytaj więcej: Najnowsze dane GUS o rynku aptecznym w Polsce! Apteki, farmaceuci i technicy farmaceutyczni…).

– W odróżnieniu od służb państwowych, które są finansowane z podatków, nikt aptekom nie płaci za dyżury, za gotowość do pracy. Całkowity koszt dyżurów spoczywa na barkach właścicieli aptek. Należy podkreślić, że apteki są samodzielnymi firmami, które w żaden sposób nie są zależne od nikogo, w tym od Starostwa lub Rady Powiatu. Jest czymś niezrozumiałym i zarazem niezwykle przykrym, że w XXI wieku Rada Powiatu w Hrubieszowie żąda pracy farmaceutów i nie oferuje im za to żadnego wynagrodzenia – czytamy w piśmie.

Przedstawiciele aptek wskazują, że większość tego typu placówek nie jest w stanie zapewnić całodobowych dyżurów bez naruszenia Kodeksu Pracy (czytaj również: Nie apteka pracuje, tylko farmaceuci, którzy są w niej zatrudnieni…).

– Zmuszając nas do pracy ponad siły i możliwości, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie naraża nas, farmaceutów, na błędy z przemęczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie pacjentów. Także nasze zdrowie oraz życie byłoby narażone przy tak długiej i odpowiedzialnej pracy. Nie godzimy się na tak duże ryzyko. Odpowiedzialność za skutki błędów spadłaby na nas, a nie na radnych lub Starostę – czytamy w piśmie.

Nie ma na to pieniędzy

Tymczasem władze powiatu przekonują, że nie ma możliwości by dyżury aptek były finansowane z ich budżetu. Wicestarosta Marek Kata zabrał w tej sprawie głos w rozmowie z dziennikarzami Radia Lublin.

– Nie mamy możliwości wydania choć złotówki, żeby wesprzeć dyżury nocne. Na nas jest też nałożony obowiązek, żeby prawo miejscowe dostosować do tego, żeby mieszkańcy mogli korzystać w porze nocnej oraz w niedzielę i święta z przynajmniej jednej otwartej apteki – mówi wicestarosta.

Wskazuje jednocześnie, że w Hrubieszowie nie ma SOR-u przy szpitalu. Jest tylko nocna i świąteczna opieka zdrowotna, gdzie przyjmuje lekarz i trzeba gdzieś wystawione przez niego recepty realizować.

– Może zaistnieć taka sytuacja, że trzeba będzie o godzinie 4,00 nabyć jakiś antybiotyk bądź inny lek, który pomoże w ciągu nocy. A czekanie do 8.00, kiedy zostanie otwarta pierwsza apteka, to dla wielu ludzi duża uciążliwość i cierpienie – dodaje urzędnik, który zapewnia, że starostwo chce rozmawiać z farmaceutami by znaleźć rozwiązanie tej sytuacji.

Zmuszanie do pracy

Problemu dyżurów aptek w Hrubieszowie nie było, dopóki w mieście działała apteka całodobowa. Jak wyjaśnia Greta Jasina – przedstawicielka jednej z hrubieszowskich aptek – kiedy sytuacja się zmieniła, aptekarze chcieli pomóc starostwu i zgodzili się na dyżury. Zaznaczali jednak wówczas, że będą one wymagały przeorganizowania. Kolejne spotkania ze starostwem nie przynosiły jednak rezultatów.

Teraz przedstawiciele hrubieszowskich aptek są oburzeni faktem, iż od lat władze powiatu zmuszają ich do realizacji zadania publicznego na własny koszt. To bowiem naraża ich na straty finansowe, które w długofalowej perspektywie mogą spowodować likwidację aptek.

– Skutkiem tego będzie brak dostępu do leków nie tylko w nocy, ale również w dzień. Starostwo wiele razy kategorycznie odmówiło dofinansowania dyżurów – czytamy w piśmie aptekarzy.

Jak wskazują jego autorzy, wicestarosta Marek Kata wielokrotnie był informowany o tym, że dyżury nocne nie mają nic wspólnego z ratowaniem życia i zdrowia mieszkańców. Najczęściej bowiem sprzedawanymi produktami podczas dyżurów nocnych są: prezerwatywy, kubki na mocz, testy ciążowe, płyny do higieny intymnej lub chusteczki higieniczne (czytaj również: Zielona Góra: dyżury przydzielono aptekom „młotkiem”).

Przyznaje to też Minister…

Przedstawiciele wskazują, że podobne stanowisko zaprezentował też Minister Zdrowia, cytując jego słowa z procesu, jaki niedawno toczył się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie otwarcia apteki w Gryficach (czytaj więcej: Minister Zdrowia przegrywa w sądzie. Sprawa dotyczyła apteki w Gryficach…).

„Argumenty odnośnie kwestii ekspedycji nocnej zostały obalone również w kontekście tez o potrzebie dostępu do apteki całodobowej w przypadkach nagłych. Organ wskazał, że w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, wedle wszelkich zasad prawdopodobieństwa, oraz logicznego rozumowania znajdującego oparcie w doświadczeniu życiowym, pacjent nie uda się do apteki w celu zaopatrzenia się w produkty lecznicze, tylko wezwie karetkę pogotowia lub skieruje się bezpośrednio do szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie zostanie mu udzielona pomoc, w tym zostanie zaopatrzony w niezbędne leki”. (Sygn. akt V SA/Wa 5239/2)

– Stanowczo podkreślamy, że to nie farmaceuci przychodzą po zapłatę za odpowiedzialną pracę poza zwykłymi dniami i godzinami czynności aptek. To Starostwo/Rada Powiatu żąda naszych darmowych usług – piszą przedstawiciele hrubieszowskich aptek.

©MGR.FARM


pismo do starostwa pdf
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Dobezylan wapnia i jego praktyczne zastosowania

2 lutego 202315:37

KILKA SŁÓW TEORII Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to […]

KILKA SŁÓW TEORII

Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to substancja o wielokierunkowym działaniu, choć nie wszystkie
mechanizmy jego funkcjonowania zostały do końca poznane [2,3,4]. To, co nie podlega wątpliwości to fakt, że związek ten jako swój punkt uchwytu upatrzył sobie śródbłonek i błonę podstawną naczyń włosowatych [2,3]. To właśnie te miejsca stają się celem działania cząsteczek dobezylan wapnia i to dzięki temu obserwuje się konkretne efekty jego oddziaływania na organizm. Mówiąc dość ogólnie dobezylan wapnia to związek angioprotekcyjny i flebotoniczny. Oznacza to nic innego jak to, że wykazuje on działanie ochronne na naczynia krwionośne [2,4,5]. Konsekwencją jego interakcji ze śródbłonkiem naczyń jest m.in.:

 • Zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych wywołaną chociażby histaminą,
  bradykininą czy też serotoniną
 • Poprawa drenażu limfatycznego w obrębie mikrokrążenia
 • Zmniejszenie agregacji płytek krwi, wywołanej obecnością trombiny lub kolagenu
 • Zmniejszenie agregacji erytrocytów i zwiększenie ich elastyczności, co w konsekwencji przyczynia się do spadku lepkości krwi i lepszego jej przepływu przez naczynia
 • Zmniejszenie łamliwości naczyń włosowatych
 • Zmniejszenie poziomu stresu oksydacyjnego w obrębie ścian naczyń [2,3,4].
Powyższe właściwości dobezylanu wapnia pozwalają mu posiadać szerokie spektrum zastosowań. Gdzie zatem można wykorzystać wymienione powyżej właściwości tego związku?


PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA DOBEZYLANU WAPNIA

Związki o właściwościach ochronnych na naczynia włosowate znajdują zastosowanie najczęściej w farmakoterapii schorzeń naczyń żylnych. W przypadku dobezylanu wapnia głównym jego zastosowaniem obecnie wydaje się być wskazanie do stosowania w przypadku przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) [4,5,6]. Przewlekła niewydolność żylna to nic innego, jak niezdolność żył do jednokierunkowego transportu krwi w kierunku serca [3]. Schorzenie potrafi skutecznie wyeliminować chorego z normalnego funkcjonowania, z niezdolnością do pracy włącznie [3]. Wynika to przede wszystkim z uciążliwych objawów, do których zaliczyć można przede wszystkim:
 • Uczucie ciężkości kończyn
 • Mrowienie w obrębie kończyn
 • Skurcze, zwłaszcza w porze nocnej
 • Obrzęki i dolegliwości bólowe
 • Żylaki kończyn dolnych [3]

Dobezylan wapnia z powodzeniem stosowany jest w farmakoterapii schorzeń żylnych, związanych w niewydolnością krążenia żylnego. Metaanalizy badań z udziałem dobezylanu pokazują nawet, że im bardziej zaawansowane są zmiany chorobowe, tym lepsza jest skuteczność lecznicza związku [3]. Ta sama analiza pokazała też, że dobezylan wapnia zmniejsza efektywnie ilość nocnych skurczy, a co najważniejsze z punktu widzenia normalności – jego stosowanie poprawia komfort pacjentów [3]. Biorąc pod uwagę fakt, że dobezylan wapnia hamuje nadmierną przepuszczalność naczyń i usprawnia przepływ krwi w ich obrębie należałoby się spodziewać, że skutkiem tego będzie redukcja występujących w przebiegu PNŻ obrzęków kończyn. Potwierdzają to badania nad dobezylanem. W badaniu K.H. Labs (Phlebology 2004) uzyskano statystycznie lepsze wyniki spadku dla kryterium objętości dolnej części nogi w grupie dobezylan aniżeli w grupie kontrolnej. Dobezylan przyczynił się do 24% spadku objętości, czyli obrzęku nóg [6]. Dobezylan wapnia znajduje też zastosowanie w farmakoterapii hemoroidów [8]. Występowanie hemoroidów wiąże się z poszerzeniem naczyń żylnych, zakrzepicą i wzrostem gęstości mikrokrążenia w obrębie poduszek odbytu. Terapia dobezylanem wapnia okazuje się mieć dobre wyniki – zwłaszcza w połączeniu ze zmianą diety (stosowanie błonnika pokarmowego). Po jego zastosowaniu zmniejsza się ilość krwawień i redukcji ulega stan zapalny [8].

Ważne – stosowanie dobezylanu nie wiąże się z większą liczbą krótkoterminowych działań niepożądanych aniżeli ma to miejsce w przypadku placebo [3]. Równocześnie jest on dobrze tolerowany przez pacjenta.

DOBEZYLAN WAPNIA W APTEKACH

Jeszcze nie tak dawno dobezylan wapnia dostępny był na receptę jako preparat Calcium Dobesilate. Obecnie dobezylan wapnia można już bez problemu zakupić bez konieczności umawiania się na wizytę lekarską [3]. Lekiem bez recepty jest Dobenox Forte, który ma postać doustnych tabletek. Jedna tabletka zawiera 500 mg dobezylanu wapnia. Dobenox Forte znajduje zatem zastosowanie tam, gdzie punkty uchwytu ma jego substancja czynna. Wskazaniami do stosowania tego leku OTC są:
 • Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju
  krwi)
 • Żylaki kończyn dolnych
 • Objawowe leczenie żylaków odbytu [9].

Zalecaną dawką w terapii PNŻ są 1-2 tabletki na dobę, czyli 500-1000 mg dziennie. Stosowanie farmakoterapii w przewlekłej niewydolności żylnej oraz hemoroidach to pierwsza, po zmianie diety i stylu życia rekomendowana droga efektywnej terapii [7,8].


Bibliografia:

1. Farmakoterapie chronickeho zilniho onemocneni, Lukas Hnatek, Interni Med. 2014; 16(3): 93-97
2.Dobezylan wapnia – nowe zastosowania, Karolina Lesner, Adam Reich, Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 4, 134-138

3. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: a systematic review, Agustin Ciapponi, et.al., Angiology, Volume 55, Number 2, 2004
4. Calcium dobesilate and micro-vascular diseases, Jie Liu, Shulin Li, Dong Sun, Life Sciences 221 (2019) 348-353
5. Phlebotonics for vebous insufficiency (Review), Martinez-Zapata MJ, et.al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4., Art.No.: CD003229
6. Effectiveness and safety of calcium dobesilate in treating chronic venous insufficiency: randomized, double-blind, placebo-controlled trial, K.H. Labs, et.al., Phlebology 2004; 19: 123-130
7. A randomized, double-blind multicentre clinical trial comparing the efficacy of calcium dobesilate with placebo in the treatment of chronic venous disease, M.J. Martinez-Zapata, et.al., Eur J Vasc Endovasc Surg, 35, 358-365 (2008)
8. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management, Varut Lohsiriwat, World J Gastroneterol 202 May 7; 18(17): 2009-2017
9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dobenox Forte.

DOBENOX Forte, 500 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób dawkowania: Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego: niewydolność żylna zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę; żylaki odbytu zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę. Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z niewydolnością nerek. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeśli konieczna jest dializoterapia, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Na podstawie doniesień o działaniach niepożądanych stwierdzono, że przyjmowanie wapnia dobezylanu jednowodnego może bardzo rzadko wywołać agranulocytozę, związaną prawdopodobnie z reakcją nadwrażliwości. Agranulocytoza może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami, które wskazują na zakażenie. Pacjent musi być poinformowany, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, powinien zgłosić je lekarzowi. W razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest sprawdzenie morfologii krwi wraz z rozmazem oraz zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy. Jedna tabletka DOBENOX Forte zawiera 50 mg laktozy. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: odczyny skórne. Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: bóle stawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: agranulocytoza. Opisywane działania niepożądane na ogół przemijały samoistnie po zaprzestaniu leczenia. W razie wystąpienia objawów zakażenia produkt należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCOLEK S.A. 51131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 22090. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

1) Wśród preparatów z calcium dobesilate dostępnych bez recepty wg. IMS Dataview, 10B1C SYSTEMATIC ANTIV. CAPS/TABS MAT 04/2022. 2) Przy stosowaniu Dobenox Forte i dawkowaniu 500 mg dobezylanu wapnia dziennie. 3) CHPL Dobenox Forte.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

👏👏 Bardzo konkretny artykuł.