REKLAMA
czw. 15 września 2022, 12:33

Ministerstwo powinno dofinansować dostosowanie aptek do nowych wymogów

Już wkrótce właściciele aptek mogą stanąć przed koniecznością wyposażenia swoich placówek w system monitorowania temperatury i wilgotności. W ocenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, resort zdrowia powinien wprowadzić dofinansowania dla aptek na ten cel.

Pacjenci muszą jeździć do aptek oddalonych o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów (fot. MGR.FARM)
Tylko w sierpniu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosował do Ministra Zdrowia trzy pisma dotyczące aptek (fot. MGR.FARM)

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na początku września skierował pismo do Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Przedstawił w nim wszystkie działania podejmowane prze niego „na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców prowadzących apteki”. Załączono do niego pisma, które na przestrzeni ostatnich tygodni Rzecznik MŚP kierował do Ministra Zdrowia.

Dostosowanie apteki do szczepień

Jak wynika z dokumentu, 5 sierpnia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosował do Ministra Zdrowia pismo, dotyczące konieczności dostosowania się aptek do nowych wymogów lokalowych, w związku z prowadzonymi szczepieniami. Powodem podjęcia tej interwencji były sygnały o utrudnieniach, jakie zgłaszali przedsiębiorcy.

– Z otrzymanych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców sygnałów wynika, że wskazane wyżej wymagania dla pokoju opieki farmaceutycznej stanowiącej wyodrębnioną część izby ekspedycyjnej budzą istotne wątpliwości zobowiązanych do ich przestrzegania przedsiębiorców prowadzących apteki, które to wątpliwości dodatkowo pogłębiają odmienne interpretacje przedstawiane przez Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne – pisze Rzecznik do Ministra Zdrowia.

Przedsiębiorcy prowadzący apteki wskazują na potrzebę opracowania jednolitych standardów dla pomieszczeń do wykonywania szczepień ochronnych oraz świadczenia opieki farmaceutycznej. W ich ocenie wymogi te powinny być odpowiednio elastyczne i uwzględniać wszelkie rozwiązania realizujące cel ich ustanowienia (czytaj również: Aptekom został niecały miesiąc na dostosowanie do nowych wymogów).

– Z przekazanych od przedsiębiorców informacji wynika tymczasem, że niektóre Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne odmienni interpretują przedmiotowe regulacje i stawiają aptekarzom niewspółmiernie wysokie wymogi, co może prowadzić do utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej oraz mniejszej liczby aptek gotowych do przeprowadzania szczepień – pisał Rzecznik MŚP.

W rezultacie zaapelował on o udzielenie objaśnień prawnych wskazanych przepisów. Apteki miał czas do 1 września, by dostosować się do nowych wymogów.

Zwrot pieniędzy za wycofany lek

Kolejne pismo do Ministra Zdrowia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował 11 sierpnia. Dotyczyło ono kwestii zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Rzecznik zapytał w nim Ministra Zdrowia czy na aptece ogólnodostępnej, w której zwracany lek nie został zakupiony, ciąży obowiązek zwrotu pieniędzy pacjentowi.

Jak wskazuje w swoim piśmie, w przypadku wdrożenia procedury wycofania z obrotu produktu leczniczego, na podstawie rozporządzenia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, na kierowników aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego nałożony został obowiązek przyjęcia od bezpośrednich odbiorców zwrotów produktów leczniczych (czytaj również: Czy apteka powinna oddać pacjentowi pieniądze za wycofany lek?).

– Z powyższej regulacji wynika jedynie obowiązek przyjęcia przez kierownika apteki produktów leczniczych niezależnie od tego, gdzie „leki” zostały zakupione, natomiast nie wynika obowiązek zwrotu pieniędzy pacjentowi przez apteki. Tymczasem z otrzymywanych przez Rzecznika MŚP sygnałów wynika, że pojawiają się interpretacje, zgodnie z którymi podmiot przyjmujący zwracany produkt leczniczy jest jednocześnie zobowiązany do zwrócenia pieniędzy za ten produkt – pisze Rzecznik.

Organ poprosił Ministra Zdrowia i wydanie objaśnienia w tej sprawie.

Monitorowanie temperatury w aptece

Kolejne pismo, jakie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Ministra Zdrowia, ma datę 24 sierpnia 2022 r. Tym razem jego tematem był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (czytaj więcej: Apteki czekają kolejne wydatki. Będzie 6 miesięcy na dostosowanie… ).

Dokument ten cały czas jest procedowany i budzi duże emocje wśród farmaceutów. Dotyczy m.in. wyposażenia lokalu apteki w urządzenia monitorujące w sposób ciągły warunki przechowywania w zakresie pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. W projekcie znajdują się też zapisy o kierowaniu na badania leków recepturowych co najmniej co 3 lata, których koszty miałaby ponosić apteka.

– Z informacji przedsiębiorców wynika, że aby wywiązać z obowiązków nałożonych przepisami rozporządzenia apteki, będą musiały zakupić odpowiednie wyposażenie do całodobowego monitorowania temperatury lub/i wilgotności – wskazuje Rzecznik.

Z wyliczeń farmaceutów wynika, że urządzenia do takiego monitoringu mogą pojedynczą aptekę kosztować nawet 2,5 tyś. zł. Apteki miałby dodatkowo tylko 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych wymogów.

– Nie tylko sam koszt, ale także dostępność urządzeń dla kilkunastu tysięcy aptek i kilkudziesięciu tysięcy podmiotów, które w ciągu tak krótkiego okresu będą musiały zakupić urządzenia do monitorowania, może okazać się problemem i nadmiernym obciążeniem – wskazuje Rzecznik.

W rezultacie organ zaapelował do Ministra Zdrowia o przedłużenie terminu dostosowania się do nowych wymogów o kolejne 6 miesięcy, „a także wprowadzenie dofinansowania dla aptek, tym bardziej, że w uzasadnieniu wskazano na dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorców”.

Dyżury i ustawa refundacyjna

Rzecznik Małych i Średnich przedsiębiorców interweniował u Ministra Zdrowia także w sierpniu ubiegłego roku, wysyłając obszerne uwagi do projektu ustawy refundacyjnej. Tam odnosił się również do kwestii stawki za godzinę pełnionego przez aptekę dyżuru nocnego (czytaj również: Rozwiązanie sporu o dyżury aptek odbierze autonomię ich właścicielom…).

Jak zapewnia w swoim liście do Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, kwestię dyżurów poruszył też w piśmie z 22 lipca 2022 roku.

©MGR.FARM


2022.09.02-WPL.308.2022.DL-Prezes-Naczelnej-Rady-Aptekarskiej-Pani-Elzbieta-Piotrkowska-Rutkowska
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Palenie papierosów bardzo niebezpieczne przy antykoncepcji

25 marca 202320:27

Antykoncepcja hormonalna to bardzo popularna metoda zapobiegania niechcianej ciąży. Doustna forma tej antykoncepcji uznawana jest za bezpieczną i skuteczną, należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach związanych z możliwością jej stosowania. Jakich? Odpowiedzmy na pytanie w oparciu o poniższe studium przypadku.

Do apteki zgłasza się 27-letnia pani Agnieszka w celu zrealizowania recepty na popularny preparat antykoncepcyjny dwuskładnikowy. Od 5 lat pacjentka pali elektroniczne papierosy. Wypala ich około 15 dziennie. Pacjentka ma od lekarza zalecenie – rzucić palenie. Postanowiła poszukać wsparcia w aptece, ponieważ dotychczasowe próby były nieskuteczne. Podczas wywiadu pani Agnieszka zgłasza farmaceucie niepokojące objawy takie jak: kaszel, drętwienie kończyn oraz zaczerwienienie skóry. Pacjentka wspomniana również, że ma problem z obrzękami nóg. Z przeprowadzonego przez farmaceutę krótkiego wywiadu wynika, że Pani Agnieszka może mieć problemy z chorobą zakrzepowo-zatorową.

Ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych i kobiet palących papierosy

Podejrzenie choroby zakrzepowo-zatorowej u pani Agnieszki zapewne ma związek z jej uzależnieniem. Palenie papierosów zwiększa bowiem ryzyko pojawienia się zakrzepów, zawału serca i udaru mózgu. Zagrożenie objawami ze strony układu krążenia jest potęgowane w związku przyjmowaną antykoncepcją hormonalną. Pani Agnieszka powinna pomyśleć o odejściu od nałogu w momencie rozpoczęcia doustnej terapii antykoncepcyjnej nawet jeśli początkowo wydawało się, że nie dotyczą jej dodatkowe czynniki ryzyka.

Do tych czynników zaliczamy wiek (powyżej 35. roku życia), otyłość, predyspozycje genetyczne czy niedawne urodzenie dziecka.

Opieka nad pacjentką rzucającą palenie

Aby obniżyć istniejące ryzyko zakrzepowo-zatorowe u kobiet stosujących antykoncepcję, warto namawiać te pacjentki do odstawienia papierosów.

Obecnie dysponujemy szeregiem sposobów na to, aby ułatwić pacjentowi zaprzestanie palenia. Do dyspozycji mamy: gumy do żucia, pastylki do ssania, plastry lub aerozole doustne zawierające nikotynę oraz leki zawierające cytyzynę, która stopniowo zmniejsza uzależnienie od nikotyny.

Nikotynowa Terapia Zastępcza daje dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie sukcesu i zaprzestanie palenia niż rzucanie papierosów bez dodatkowego wsparcia.

Rodzaj antykoncepcji hormonalnej, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych

Pani Agnieszka otrzymała zalecenia przyjmowania tabletek dwuskładnikowych, które przyjmuje od 6 miesięcy. Przed zaleceniem preparatu, lekarz uprzedził panią Agnieszkę przed niebezpieczeństwem wynikającym z przyjmowania tabletek dwuskładnikowych i palenia papierosów. Pacjentka obiecała lekarzowi, że wraz z wykupieniem recepty skonsultuje się z farmaceutą z prośbą o dobór preparatu pomagającego uwolnić się od nałogu.

Antykoncepcję doustną można podzielić na dwie główne kategorie:

  • tabletki jednoskładnikowe – zawierające tylko progestagen
  • tabletki dwuskładnikowe – zawierające estrogeny i progestageny

Najczęściej przepisywane są tabletki dwuskładnikowe, które obarczone ryzykiem wystąpienia pewnych działań niepożądanych, a w szczególności związanych z zagrożeniem powstania zakrzepów krwi. Zakrzep krwi może zablokować naczynia i doprowadzić do poważnych powikłań, w także śmierci pacjentki, chociaż powikłanie to zdarza się bardzo rzadko.

WHO informuje, że w trakcie stosowania dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych zwiększa się 3-6 krotnie [2, 7].

Największe ryzyko wystąpienia tego powikłania jest w trakcie pierwszego roku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko będzie większe także w przypadku powrotu do terapii lub po przerwie wynoszącej co najmniej 4 tygodnie. Po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko zakrzepów krwi spada do poziomu dla populacji ogólnej w przeciągu kilku tygodni [5].

Interwencja farmaceuty

W przypadku pani Agnieszki przyjmującej tabletki dwuskładnikowe głównym zaleceniem jest skończenie z nałogiem. Pacjentka jest zdeterminowana, jednak potrzebuje wsparcia w zerwaniu z nałogiem. Farmaceuta w trakcie wizyty pacjentki w aptece przeprowadził konsultację, w trakcie której ustali plan stopniowego zaprzestania palenia. Wyjaśnił pacjentce na czym polega ryzyko choroby zakrzepowo – zatorowej oraz zalecił jej włączenie Nikotynowej Terapii Zastępczej. Pozwoli ona stopniowo zmniejszać głód nikotynowy, przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka powstania zakrzepów. Zalecona terapia jest dostępna w różnych wariantach: pastylki do ssania, gumy do żucia, aerozole doustne lub systemy transdermalne [3,4].

Po krótkim wyjaśnieniu na czym polega każda z metod, pani Agnieszka podjęła decyzję o terapii plastrami, które dostarczą stałą dawkę nikotyny przez około 16 godzin. Dodatkowo pacjentka zdecydowała się zakupić gumy do żucia z niską zawartością nikotyny (2mg), ponieważ obawia się sytuacji zajadania stresu związanego z rzuceniem palenia.[6] Farmaceuta poinformował pacjentkę o możliwości wystąpienia działań niepożądanych takich jak suchość w ustach, zaburzenia snu, czy też kaszel.

 

Literatura

  1. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_104_19.PDF
  2. https://www.mp.pl/pacjent/zakrzepica/lista/72435,srodki-antykoncepcyjne-i-palenie-papierosow-a-zakrzepica
  3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
  5. https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/7_interakcja.pdf
  6. https://www.nicorette.pl/przygotuj-sie-jak-przestac-palic/jak-rzucic-palenie-porady
  7.  Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. (2014). Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]