REKLAMA
śr. 18 maja 2022, 11:11

Apteki czekają kolejne wydatki. Będzie 6 miesięcy na dostosowanie…

Sześć miesięcy będą miały apteki na dostosowanie się do nowych wymagań dotyczących warunków prowadzenia tego typu działalności. Konieczne będzie m.in. wyposażenie w system całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności wszystkich pomieszczeń, w których wykonuje się i przechowuje leki, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i surowce farmaceutyczne.

Jeśli projekt zostanie przyjęty w tej formie apteki zyskają sporo czasu na zakup sprzętu do monitorowania temperatury (fot. Shutterstock)
Czy monitorowanie temperatury i wilgotności w aptece będzie konieczne przez całą dobę? Resort zdrowia wysyła niejednoznaczne komunikaty (fot. Shutterstock)

Nawet 2500 zł będzie kosztować przeciętną aptekę dostosowanie swojej działalności do nowych wymogów przygotowywanych przez resort zdrowia. Na finalnym etapie procedowania znajduje się bowiem rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Wczoraj udostępniono projekt po konsultacjach publicznych wraz z raportem z nich. Aptekarze mogą czuć się niepocieszeni z ich wyniku (czytaj więcej: Nowy Ład w aptekach? Projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia apteki…).

Urządzenia monitorujące w aptece

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje warunki przechowywania i sporządzania leków w aptekach oraz dokumentacji związanej z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Dla właścicieli aptek oznacza to niestety kosztowne zmiany, na których wprowadzenie będzie 6 miesięcy. Zdecydowanie najbardziej kosztowną będzie ta, dotycząca zakupu urządzeń przez całą dobę monitorujących wilgotność i temperaturę, praktycznie w całej aptece.

W projekcie rozporządzenia resort wskazuje, że w aptece zapewnia się w pomieszczeniach, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne oraz w pomieszczeniach, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, wyposażenie do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności. Dodatkowo urządzenia do monitorowania temperatury muszą znaleźć się też w lodówkach, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych (czytaj również: Petycja w sprawie kontroli obecności farmaceuty w aptece).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki - projekt z 9 maja 2022 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki – projekt z 9 maja 2022 r.

Jednocześnie resort zdrowia zaznacza w rozporządzeniu, że wspomniane urządzenia muszą mieć świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz system umożliwiający odpowiednio zapis temperatury lub wilgotności oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie parametrów temperatury lub wilgotności.

Ewidencja kontroli warunków

Rozporządzenie określa także zasady i sposób prowadzenia dokumentacji potwierdzającej kontrolę warunków sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz kontrolę warunków przechowywania aptecznego asortymentu. Ewidencja taka może być prowadzona zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Muszą znaleźć się w niej następujące informacje:

 • data i godzina odczytu
 • nazwa pomieszczenia oraz, jeżeli jest wymagane, wskazanie rodzaju lub nazwy urządzenia chłodniczego, a w przypadku transportu – dane środka transportu
 • dane dotyczące wskazań w zakresie parametrów temperatury i wilgotności obejmujące ich przekroczenia
 • podpis oraz naniesione w postaci nadruku albo pieczątki imię (imiona) i nazwisko farmaceuty lub technika farmaceutycznego w przypadku prowadzenia ewidencji w postaci papierowej.

2500 zł na aptekę

Ile przedsiębiorców będzie kosztowało wyposażenie aptek w wymagane przez Ministerstwo urządzenia? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w raporcie z konsultacji publicznych. Okazuje się, że grupa farmaceutów zwróciła się do resortu zdrowia o wydłużenie okresu dostosowania aptek do nowych wymogów, wskazując na skalę trudności takiego procesu (czytaj również: Koszty wynagrodzeń wzrosły w 70 proc. aptek. Jak to się ma do ich rentowności?).

 – Prosimy o rozważenie wprowadzenia dłuższego okresu na zapewnienie wyposażenia do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności, posiadające świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz umożliwiające zapis temperatury i wilgotności – będą to dodatkowe gigantyczne koszty dla aptek – konieczność wzorcowanych termometrów z funkcją zapisu temperatury i wilgotności – na aptekę będą to 3 lodówki, receptura, 2 magazyny, front, komora przyjęć – 8 szt – czytamy w uwagach do projektu.

Farmaceuci wskazują, że najtańszy znaleziony przez nich termometr tego typu kosztował 305 zł netto (świadectwo wzorcowania trzeba dodatkowo uzyskać). To oznacza, że koszt dostosowania przeciętnej apteki do nowych wymogów wyniesie w zaokrągleniu 2500 zł.

 – Uważamy, że ten wymóg wpłynie na rentowności polskich aptek. Lodówka w recepturze ma posiadać urządzenie monitorowania temperatury umożliwiające zapis temperatury i wilgotność – na razie takie dane są spisywane ręcznie z urządzeń, które znajdują się w lodówkach – wskazali farmaceuci.

Ostatecznie czas na dostosowanie wydłużono do 6 miesięcy.

Niepotrzebny koszt i wymogi?

Jak się okazuje w trakcie konsultacji publicznych projektu, część organizacji sugerowała, że wprowadzenie całodobowego monitoringu temperatury i wilgotności w aptece nie jest potrzebne i będzie stanowić zbyt duży koszt.

 – Obowiązujące przepisy w sposób wystarczający regulują kwestię monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w których przechowuje się asortyment apteczny – kierownik apteki, jako podmiot sprawujący nadzór nad obrotem, kontroluje pomiar temperatury, sporządzając stosowną dokumentację z wykonanych pomiarów – zwracała uwagę Konfederacja Lewiatan i ZPA PharmaNET.

Obie organizacje przekonywały, że wprowadzenie całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych będzie wiązało się z koniecznością zakupu stosownego sprzętu, posiadającego dodatkowo świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące, a co za tym idzie – ze znacznymi kosztami, podczas gdy nie jest to niezbędne do dla realizacji celu, jakim jest zapewnienie należytych warunków przechowywania.

 – Alternatywnie: wprowadzenie bardziej elastycznych wymagań sprzętowych oraz zrezygnowanie z całodobowego pomiaru wilgotności – na żadnym z etapów łańcucha dostaw produktów leczniczych nie ma takiego wymogu. Ponadto rozporządzenie powinno wskazywać minimalne odstępy pomiaru – proponowały organizacje.

Podobne stanowisko w sprawie zajęła też Naczelna Izba Aptekarska wskazując, że nie ma potrzeby monitorowania temperatury i wilgotności w aptekach przez całą dobę.

 – Wymiana wzorcowanych termo-higrometrów w pomieszczeniach na takie, które zapisują temperaturę i wilgotność całodobowo jest zbędna, ponieważ w pomieszczeniach nie występują nagłe i niespodziewane skoki temperatur […] Naczelna Rada Aptekarska wskazuje, że obecny nadzór nad warunkami przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych jest na bardzo wysokim poziomie – czytamy w uwagach NIA.

Całodobowy czy nie?

Kwestią trudną do rozstrzygnięcia pozostaje to, czy monitoring temperatury i wilgotności w aptekach ostatecznie ma być całodobowy. A wynika to z  tego, że w treści projektu rozporządzenia (z 9 maja 2022 r.) wyraźnie określono, że monitorowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniach apteki, ma odbywać się całodobowo. Takiego zapisu nie ma jednak w przypadku monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych. O całodobowym monitoringu jest również mowa w Ocenie Skutków Regulacji rozporządzenia, gdzie resort zdrowia wprost wskazuje, że to przedsiębiorcy będę musieli ponieść koszty dostosowania się do nowych wymogów w tym zakresie.

Co ciekawe w raporcie z konsultacji publicznych, resort zdrowia odpowiadając na uwagi Konfederacji Lewiatan, ZPA PharmaNET oraz NIA cytuje zmieniony zapis rozporządzenia, w którym… nie ma słowa o monitoringu całodobowym. W rezultacie trudno stwierdzić, który komunikat jest wiążący. Ten w przedstawionym projekcie rozporządzenia i OSR, czy ten przedstawiony w raporcie z konsultacji publicznych.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Palenie papierosów bardzo niebezpieczne przy antykoncepcji

25 marca 202320:27

Antykoncepcja hormonalna to bardzo popularna metoda zapobiegania niechcianej ciąży. Doustna forma tej antykoncepcji uznawana jest za bezpieczną i skuteczną, należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach związanych z możliwością jej stosowania. Jakich? Odpowiedzmy na pytanie w oparciu o poniższe studium przypadku.

Do apteki zgłasza się 27-letnia pani Agnieszka w celu zrealizowania recepty na popularny preparat antykoncepcyjny dwuskładnikowy. Od 5 lat pacjentka pali elektroniczne papierosy. Wypala ich około 15 dziennie. Pacjentka ma od lekarza zalecenie – rzucić palenie. Postanowiła poszukać wsparcia w aptece, ponieważ dotychczasowe próby były nieskuteczne. Podczas wywiadu pani Agnieszka zgłasza farmaceucie niepokojące objawy takie jak: kaszel, drętwienie kończyn oraz zaczerwienienie skóry. Pacjentka wspomniana również, że ma problem z obrzękami nóg. Z przeprowadzonego przez farmaceutę krótkiego wywiadu wynika, że Pani Agnieszka może mieć problemy z chorobą zakrzepowo-zatorową.

Ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych i kobiet palących papierosy

Podejrzenie choroby zakrzepowo-zatorowej u pani Agnieszki zapewne ma związek z jej uzależnieniem. Palenie papierosów zwiększa bowiem ryzyko pojawienia się zakrzepów, zawału serca i udaru mózgu. Zagrożenie objawami ze strony układu krążenia jest potęgowane w związku przyjmowaną antykoncepcją hormonalną. Pani Agnieszka powinna pomyśleć o odejściu od nałogu w momencie rozpoczęcia doustnej terapii antykoncepcyjnej nawet jeśli początkowo wydawało się, że nie dotyczą jej dodatkowe czynniki ryzyka.

Do tych czynników zaliczamy wiek (powyżej 35. roku życia), otyłość, predyspozycje genetyczne czy niedawne urodzenie dziecka.

Opieka nad pacjentką rzucającą palenie

Aby obniżyć istniejące ryzyko zakrzepowo-zatorowe u kobiet stosujących antykoncepcję, warto namawiać te pacjentki do odstawienia papierosów.

Obecnie dysponujemy szeregiem sposobów na to, aby ułatwić pacjentowi zaprzestanie palenia. Do dyspozycji mamy: gumy do żucia, pastylki do ssania, plastry lub aerozole doustne zawierające nikotynę oraz leki zawierające cytyzynę, która stopniowo zmniejsza uzależnienie od nikotyny.

Nikotynowa Terapia Zastępcza daje dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie sukcesu i zaprzestanie palenia niż rzucanie papierosów bez dodatkowego wsparcia.

Rodzaj antykoncepcji hormonalnej, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych

Pani Agnieszka otrzymała zalecenia przyjmowania tabletek dwuskładnikowych, które przyjmuje od 6 miesięcy. Przed zaleceniem preparatu, lekarz uprzedził panią Agnieszkę przed niebezpieczeństwem wynikającym z przyjmowania tabletek dwuskładnikowych i palenia papierosów. Pacjentka obiecała lekarzowi, że wraz z wykupieniem recepty skonsultuje się z farmaceutą z prośbą o dobór preparatu pomagającego uwolnić się od nałogu.

Antykoncepcję doustną można podzielić na dwie główne kategorie:

 • tabletki jednoskładnikowe – zawierające tylko progestagen
 • tabletki dwuskładnikowe – zawierające estrogeny i progestageny

Najczęściej przepisywane są tabletki dwuskładnikowe, które obarczone ryzykiem wystąpienia pewnych działań niepożądanych, a w szczególności związanych z zagrożeniem powstania zakrzepów krwi. Zakrzep krwi może zablokować naczynia i doprowadzić do poważnych powikłań, w także śmierci pacjentki, chociaż powikłanie to zdarza się bardzo rzadko.

WHO informuje, że w trakcie stosowania dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych zwiększa się 3-6 krotnie [2, 7].

Największe ryzyko wystąpienia tego powikłania jest w trakcie pierwszego roku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko będzie większe także w przypadku powrotu do terapii lub po przerwie wynoszącej co najmniej 4 tygodnie. Po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko zakrzepów krwi spada do poziomu dla populacji ogólnej w przeciągu kilku tygodni [5].

Interwencja farmaceuty

W przypadku pani Agnieszki przyjmującej tabletki dwuskładnikowe głównym zaleceniem jest skończenie z nałogiem. Pacjentka jest zdeterminowana, jednak potrzebuje wsparcia w zerwaniu z nałogiem. Farmaceuta w trakcie wizyty pacjentki w aptece przeprowadził konsultację, w trakcie której ustali plan stopniowego zaprzestania palenia. Wyjaśnił pacjentce na czym polega ryzyko choroby zakrzepowo – zatorowej oraz zalecił jej włączenie Nikotynowej Terapii Zastępczej. Pozwoli ona stopniowo zmniejszać głód nikotynowy, przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka powstania zakrzepów. Zalecona terapia jest dostępna w różnych wariantach: pastylki do ssania, gumy do żucia, aerozole doustne lub systemy transdermalne [3,4].

Po krótkim wyjaśnieniu na czym polega każda z metod, pani Agnieszka podjęła decyzję o terapii plastrami, które dostarczą stałą dawkę nikotyny przez około 16 godzin. Dodatkowo pacjentka zdecydowała się zakupić gumy do żucia z niską zawartością nikotyny (2mg), ponieważ obawia się sytuacji zajadania stresu związanego z rzuceniem palenia.[6] Farmaceuta poinformował pacjentkę o możliwości wystąpienia działań niepożądanych takich jak suchość w ustach, zaburzenia snu, czy też kaszel.

 

Literatura

 1. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_104_19.PDF
 2. https://www.mp.pl/pacjent/zakrzepica/lista/72435,srodki-antykoncepcyjne-i-palenie-papierosow-a-zakrzepica
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/7_interakcja.pdf
 6. https://www.nicorette.pl/przygotuj-sie-jak-przestac-palic/jak-rzucic-palenie-porady
 7.  Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. (2014). Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

10 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ciekawe kiedy wprowadzą wymóg obecności systemu wykrywającego i monitorującego obecność magistera w aptece (niekoniecznie całodobowo)
Stacja benzynowa , kiosk , sklep , supermarket na półce te same produkty lecznicze (leki) jak w aptece! Czy tam obowiązuje jakikolwiek monitoring temperatury i wilgotności? Ba nawet decyzje wycofujące z obrotu nie są codziennie sprawdzane. O ile rozumiem monitoring w hurcie farmaceutycznym to prowadzenie go w recepturze z substancjami o wartości 200 pln urządzeniem o wartości 500 pln nie ma chyba większego sensu? Druga sprawa to leki i szczepionki w POZ czy tam monitoring jest też wymagany? No i trzecia sprawa czy Polsce dochodzi do jakiś masowych zatruć lub problemów z lekami zakupionymi w polskiej aptece z powodu ich nieprawidłowego przechowywania żeby walczyć z tym problemem systemowo tworząc kosztotwórczy system monitoringu wszystkich aptek?
"Druga sprawa to leki i szczepionki w POZ czy tam monitoring jest też wymagany?" - wystarczy zapytać w swoim POZ, zamiast powtarzać za każdym razem ten sam argument/pytanie... Odpowiadam zatem - tak przychodnie muszą to monitorować, kontroluje to m.in. sanepid, który jest znacznie częstszym gościem w POZ niż inspekcja farmaceutyczna w aptece. A czy to robią skutecznie to takie samo pytanie jak to czy apteki robią to skutecznie ?
Wprowadzenie takiego systemu to bardzo dobry argument za wprowadzeniem ograniczenia sprzedaży leków OTC poza aptekami. Nie oszukujemy się nie wszędzie apteki są w nowych budynkach i wilgotność i temperatury powietrza, odpowiednie lodówki ile aptek ma na stanie? Mamy czasu kiedy awarię prądu to rzadkość, ale nadal potrafią się zdarzyć. Przepisy zwiększają realnie bezpieczeństwo personelu apteki i pacjentów. A uderzają po kieszeni właściciela..
..., który zamiast podwyżki dla personelu zainwestuje w system monitorowania. Czy pacjenci są teraz w niebezpieczeństwie ? Jakieś dane empiryczne, konkretne badania, czy to domysły nie poparte faktami ?
No właśnie w ilu przypadkach stwierdzono zagrożenie życia i zdrowia pacjentów spowodowane niewłaściwym przechowywaniem leków w polskiej aptece? Jeśli nie ma realnego problemu to tym bardziej nie trzeba z nim walczyć tworząc kosztowne jego regulacje skoro obecne funkcjonują dobrze...
Domysły niepoparte faktami? Miałem okazję pracować w kilku aptekach i uważam, że te przepisy mają sens i rację bytu.
Jaka jest norma wilgotności dla pomieszczeń i lodówek?
Panie Marku. Ja rozumiem, że jako właściciel ma pan inny punkt widzenia. Niestety w miesiącach letnich w wielu przypadkach w kraju. Temperatura w pomieszczeniach apteki przekracza 25 stopni Celsjusza. Oczywiście nie lepiej jest w sklepach, kioskach gdzie leki narażone są tak samo na wysokie temperatury. Oczywiście nie wszędzie jest tak samo, ale napiętnować należy wszystkie źle przypadki. Bo klimatyzacja kosztuje, przegląd klimatyzacji kosztuje, remont w aptece kosztuje. Z szacunkiem dla wszystkich, ale o przeznaczeniu tych pieniędzy na podwyżki dla personelu - proszę nie żartować. W tym zawodzie zarobki są marne i jak się da to jeszcze za mniej z Ukrainy już chcieli farmaceutów zatrudniać. Już zapomnieli Państwo o tym?
No trzeba się wziąć za te apteki, bo tyle zarabiają...