REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Aptekom został niecały miesiąc na dostosowanie do nowych wymogów

czw. 4 sierpnia 2022, 12:33

Od 1 września zaczną obowiązywać nowe wymogi lokalowe wobec aptek, w których odbywają się szczepienia przeciw COVID-19 i przeciw grypie. Choć było wiadomo o nich od początku roku, część placówek może mieć problem z dostosowaniem się do nich…

Farmaceuci oceniają, że konieczne jest wydłużenie czasu na dostosowanie się aptek do nowych wymogów (fot. Shutterstock)
Farmaceuci oceniają, że konieczne jest wydłużenie czasu na dostosowanie się aptek do nowych wymogów (fot. Shutterstock)

8 miesięcy miały apteki, w których odbywają się szczepienia przeciw COVID-19, na dostosowanie się do nowych wymogów, jakie wprowadziły dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2021 r. Mowa o „rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki” oraz „rozporządzeniu w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki”.

Oba dokumenty oraz nowe wymogi dla szczepiących aptek procedowano pod koniec ubiegłego roku. Wywołały wtedy wiele kontrowersji w środowisku farmaceutycznym. Początkowo resort zdrowia chciał, aby w aptekach znajdowały się dodatkowe pomieszczenia, takie jak izby przyjęć, szatnia czy archiwum. Aptekarze wskazywali, że takim wymogom byłoby zdolnych sprostać niewiele placówek (czytaj również: Izba przyjęć w aptece? Zaskakujący projekt Ministerstwa Zdrowia…).

REKLAMA

W rezultacie po wielu głosach sprzeciwu, resort zdrowia złagodził wymogi wobec aptek. Wprowadzono też 8-miesięczny okres przejściowy, pozwalając aptekom do końca sierpnia 2022 roku szczepić na dotychczasowych warunkach. W rezultacie od 1 września zaczynają obowiązywać nowe wymagania dotyczące zarówno lokalu apteki, w której odbywają się szczepienia, jak i jego wyposażenia (czytaj również: Na te rozporządzenia czekali farmaceuci chcący szczepić przeciw grypie!).

REKLAMA

– Nowe wymogi dla aptek, w których będą wykonywane szczepienia po 1 września 2022 r., są zdecydowanie mniej abstrakcyjne, niż miało to miejsce w projekcie rozporządzenia, który to spowodował uzasadnione oburzenie środowiska farmaceutów – przyznaje Marcin Repelewicz, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej we Wrocławiu.

Za mało czasu na dostosowanie?

Okazuje się, że na niecały miesiąc przed wejściem w życie nowych wymogów w środowisku farmaceutycznym pojawiają się jednak głosy, że część placówek nie zdoła się dostosować do nich. Jak relacjonuje portal cowzdrowiu.pl, podczas niedawnego posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, Iga Jaroszewska reprezentująca Pracodawców RP wskazała, że okres dostosowania się do nowych wymogów przypadł na okres 6. fali COVID-19. W jej ocenie to może utrudniać proces modernizacji pomieszczeń placówek.

– Do 1 września apteki będą musiały się dostosować do wymogów, które między innymi będą umożliwiały im wykonywanie szczepień w tym szczepień przeciwko COVID-19. W związku z tym chciałabym zapytać, czy w związku z ogromnym zainteresowaniem szczepieniami w aptekach, ministerstwo zdrowia przewiduje możliwość wydłużenia czasu koniecznego na dostosowanie się do nowych wymogów? – pytała Jaroszewska podczas posiedzenia RDS.

Głos w tej sprawie zabrał też przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, mgr farm. Marian Witkowski. Ocenił, że „półroczny okres na dostosowanie się aptek do nowych wymogów, jaki został im narzucony w marcu tego roku, okazuje się być okresem krótkim”. Jak relacjonuje portal cowzdrowiu.pl, Witkowski zwrócił również uwagę na to, że apteki w ostatnich dwóch kwartałach zrealizowały około 30% wszystkich szczepień przeciw COVID-19 i były jedynymi punktami szczepień, które były czynne również w weekendy.

REKLAMA

– Stąd też możliwość przebudowania i dostosowania lokalu do wymogów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki były ograniczone – wskazał Witkowski, pełniący funkcje Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie i skarbnika NRA.

W jego ocenie konieczne jest zatem wydłużenie czasu na dostosowanie się aptek do nowych wymogów.

Co tak naprawdę muszą zmienić aptek?

A co muszą zmienić w swoich lokalach apteki, aby spełniać od 1 września nowe wymogi? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, w jaki sposób do tej pory odbywały się w nich szczepienia. W ocenie farmaceuty Łukasz Przewoźnika, nowe rozporządzenia w rzeczywistości nie wymuszają na aptekach wielkich zmian, w porównaniu z obecnymi wymogami (czytaj również: Apteka musi w widocznym miejscu umieścić dane farmaceuty odpowiedzialnego za szczepienie).

– Najistotniejsze dla nas informacje płynące z dokumentu, dotyczące szczepień to utrzymanie możliwości szczepienia w izbie ekspedycyjnej, ale pod warunkiem wygospodarowania pomieszczenia ze ścianek działowych, dalsza możliwość szczepienia w pokoju administracyjno szkoleniowym, wymóg posiadania w tych pomieszczeniach umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą lub umywalki mobilnej oraz zapewnienie miejsca pozwalającego na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się szczepieniu – mówi Przewoźnik.

Jak przyznaje, w aptece w której on prowadzi punkt szczepień, wielkich zmian w związku z nowymi wymogami, nie będzie.

– Szczepienia przeprowadzam w przystosowanym do tego pokoju „kierownika”. Niemniej jednak od września musi się w nim pojawić obowiązkowo umywalka mobilna. Szczepienia wykonuje w aptece od ponad roku więc przez ten czas udało się w sposób komfortowy przygotować odpowiednio to pomieszczenie i tak zorganizować sam proces związany ze szczepieniami, aby w żaden sposób nie kolidowało to z podstawowymi czynnościami, które wykonuje się w aptece. I to się z powodzeniem udaje – wyjaśnia farmaceuta.

Największe zmiany w izbie ekspedycyjnej

Słowa Łukasza Przewoźnika potwierdza też Marcin Repelewicz, który zauważa, że apteki, w których prowadzi się obecnie szczepienia w pokojach administracyjno-szkoleniowych, najmniej odczują zmiany wymogów.

– Tu wymagana jest, tak jak dotychczas, specjalna procedura z uwagi, iż pacjent jest wprowadzany do części zastrzeżonej dla personelu apteki. Nie mniej jednak praktyka pokazuje, że jest to wykonalne, bezpieczne i nie przeszkadza w podstawowej działalności apteki – mówi prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Jego zdaniem największym problemem i jednocześnie zmianą w wymogach pomieszczenia, jest konieczność posiadania umywalki, bo warunki lokalowe wielu aptek uniemożliwiają spełnienie tego wymogu. Dlatego większość decyduje się na dozwoloną alternatywę w postaci umywalki mobilnej. Apteki muszą też zainwestować w zamykaną na klucz szafę przeznaczoną do przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów poddanych szczepieniu ochronnemu lub opiece farmaceutycznej.

– Największy problem pojawi się w aptekach, w których szczepienia odbywają się teraz w ekspedycji. Konieczność wydzielenia przy pomocy „ścianki” odpowiedniego pomieszczenia, nie zawsze jest możliwa. A tam gdzie jest, często z uwagi na problemy sektora budowlanego, termin dostosowania się jest nierealny – mówi Marcin Repelewicz.

Te słowa potwierdzają też inni pytani przez nas farmaceuci. Niektórzy wskazują, że stawiając w izbie ekspedycyjnej ścianki działowe, napotykali na tak prozaiczne problemy, jak chociażby ich wysokość. Czy ścianka działowa musi ciągnąć się aż do sufitu? Jeśli tak, to poważny problem miałby apteki mieszczące się w centrach handlowych, gdzie sufity są bardzo wysokie. Jeśli nie, to jak wysoka taka ścianka działowa powinna być? Na te pytania, odpowiedzi na bieżąco udzielali inspektorzy farmaceutyczni…

Remont trzeba zgłosić do WIF

Osobną kwestią pozostaje zresztą też zgłoszenie zmian w aptece do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej zwraca uwagę, że każdą zmianę w rozmieszczeniu i przeznaczeniu funkcyjnym pomieszczeń apteki należy zgłosić do WIF. Potwierdził to zresztą niedawno Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w wydanej przez siebie interpretacji indywidualnej (czytaj więcej: Remont w aptece: czy trzeba go zgłosić Inspekcji Farmaceutycznej?).

– Trzeba pamiętać, że rozkład pomieszczeń jest integralną częścią zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Dlatego wszelkie zmiany w planach i opisach technicznych muszą zostać zgłoszone do WIF. Niedochowanie tego obowiązku może się wiązać z konsekwencjami ze strony inspekcji – ostrzega Repelewicz.

Łukasz Przewoźnik jest przekonany, że zmiany, które jego czekają w aptece nie będą wymagały zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Przyznaje jednak w przypadku aptek, które tworzą nowe pomieszczenie w postaci pokoju opieki farmaceutycznej, sytuacja wygląda inaczej.

– Z pewnością stworzenie nowego pomieszczenia w aptece o którym mowa w rozporządzeniu czyli tzw. pokoju opieki farmaceutycznej czy to poprzez jego wyodrębnienie z izby ekspedycyjnej czy też poprzez zmianę przeznaczenia innego pomieszczenia na taki pokój powinno zostać zgłoszone do odpowiedniego WIF-u – wskazuje Przewoźnik

Ministerstwo nic nie wie?

Jak się okazuje Ministerstwo Zdrowia jest zaskoczone informacjami o tym, że apteki prowadzące szczepienia mogą potrzebować więcej czasu na dostosowanie się do nowych wymogów lokalowych. Jak relacjonuje portal cowzdrowiu.pl – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia – Łukasz Szmulski – przekonywał podczas posiedzenia RDS, że tego typu sygnały o problemach po stronie aptek nie docierały do resortu.

– Nie otrzymywaliśmy sygnałów wskazujących na potrzebę wydłużenia okresu dostosowawczego. Nie znamy również statystyk dotyczących tego, jaka liczba aptek nie jest w stanie się na czas dostosować. Po raz pierwszy słyszę o tym problemie – przyznał Szmulski.

Tymczasem prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w rozmowie z nami przyznaje, że zgłaszają się do niego farmaceuci z pytaniami o warunki prowadzenia szczepień, procedurę podłączenia do NPS i zmiany jakie należy wprowadzić od 1 września.

– Są to jednak pojedyncze osoby, nie obserwujemy dużej skali wątpliwości interpretacyjnych rozporządzenia. Zdecydowanie większe zainteresowanie jest ze strony farmaceutów, którzy chcieliby zdobyć lub uzupełnić uprawnienia do wykonywania i kwalifikacji do szczepień – mówi farmaceuta.

W zakresie realizacji szczepień przeszkolonych w ubiegłym roku zostało 9 tys. farmaceutów. Ci, którzy nie uzyskali takich uprawnień, obecnie nie mogą ich zdobyć, bo resort zdrowia zrezygnował z finansowania szkoleń. Problem jest o tyle istotny, że niedawno do aptek trafili kolejni absolwenci farmacji, którzy nie mają jak poszerzyć swoich uprawnień o możliwość wykonywania szczepień (czytaj również: Farmaceuci chcą przywrócenia szkoleń ze szczepień. Póki co przeszkolono ich tylko 9 tys.).

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Dolegliwości trawienne w okresie wakacyjnym

16 sierpnia 202213:42

Lato to dla większości pora zasłużonego odpoczynku od pracy i codziennych obowiązków, a tym samym czas na planowanie bliższych bądź dalszych podróży. Niestety, nieodłączny element wakacyjnych wyjazdów stanowią przykre dolegliwości trawienne, które niejednokrotnie zakłócają upragniony relaks. W jaki sposób uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek? Jakie czynniki mogą wywołać problemy trawienne podczas wakacji? Biorąc pod uwagę liczne aspekty, […]

Lato to dla większości pora zasłużonego odpoczynku od pracy i codziennych obowiązków, a tym samym czas na planowanie bliższych bądź dalszych podróży. Niestety, nieodłączny element wakacyjnych wyjazdów stanowią przykre dolegliwości trawienne, które niejednokrotnie zakłócają upragniony relaks. W jaki sposób uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek?

Jakie czynniki mogą wywołać problemy trawienne podczas wakacji?

Biorąc pod uwagę liczne aspekty, które wpływają na zmianę codziennego funkcjonowania podczas letnich wyjazdów,  układ pokarmowy w tym czasie pozostaje szczególnie narażony na rozregulowanie swoich czynności. Problemy gastryczne manifestują się przede wszystkim bólem i wzdęciem brzucha, zaburzeniami wypróżnień w postaci biegunek bądź zaparć, a także nudnościami i wymiotami

REKLAMA

Jednym z czynników etiologicznych zaburzeń żołądkowo- jelitowych, zwłaszcza u osób podróżujących do ciepłych krajów jest zmiana klimatu. Problem stanowią bakterie, pasożyty i wirusy, których rozwojowi sprzyja wysoka temperatura i wilgotność powietrza, a niekiedy również niskie standardy sanitarne oraz przechowywanie i przygotowywanie posiłków w nieodpowiednich warunkach. (1)

REKLAMA

Inna kwestia dotyczy zmiany nawyków żywieniowych podczas wakacji. Przebywając w innym miejscu, niejednokrotnie dotychczasowa dieta ulega diametralnej zmianie. Bardzo często dobry jadłospis zastępowany jest niezdrowymi posiłkami- tak zwanymi „fast food’ami”, gazowanymi napojami i dużą ilością słodyczy. Zaburzeniu ulegają ponadto pory jedzenia, a nierzadko konsumpcja przebiega w pośpiechu, co bardzo niekorzystnie wpływa na pracę przewodu pokarmowego i w konsekwencji może powodować przykre dolegliwości. (2)

Wakacyjne wyjazdy wiążą się również z wielogodzinnym podróżowaniem różnymi środkami lokomocji. Niedostateczna ilość ruchu może wpłynąć na zwolnienie motoryki jelita grubego i w konsekwencji wstrzymanie defekacji. (3)

Lato to również czas grillowania, który sprzyja nadmiernemu spożyciu tłustych posiłków i alkoholu, które w znacznym stopniu przyczyniają się do obciążenia układu trawiennego. (2)

Iberogast – ziołowy lek stosowany w dolegliwościach trawiennych

Iberogast to lek na czynnościowe problemy trawienne takie jak zespół jelita drażliwego, którego skład oparty  jest o 9 wyciągów z roślin leczniczych. Kompozycja starannie wyselekcjonowanych ziół efektywnie łagodzi dolegliwości żołądkowo- jelitowe, takie jak ból i skurcz w obrębie brzucha, uczucie ciężkości, uczucie pełności, gazy, wzdęcia czy zgaga i nudności. (4)

REKLAMA

Skład produktu

Skuteczność leku Iberogast wynika z zawartości skrupulatnie dobranych dziewięciu ekstraktów z roślin leczniczych. Każdy z nich wykazuje indywidualną aktywność, a ponadto w połączeniu z pozostałymi, wzmacnia działanie całego komponentu, warunkując przy tym wielokierunkowe działanie preparatu. W składzie produktu wyróżniamy:

 • Ubiorek gorzki (Iberis amara L.)- stanowi główny komponent leku Iberogast. Ekstrakt z ziela odpowiada za utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego. Wysoka zawartość flawonoidów oraz glukozynolanów warunkuje przesuwanie treści żołądkowej we właściwym kierunku. Ponadto wyciąg z ubiorka gorzkiego wykazuje działanie tonizujące na rozluźnione mięśnie w dolnej części brzucha, odpowiedzialnej za regulację perystaltyki. Z uwagi na zdolność redukowania wolnych rodników, przypisuje się mu również aktywność przeciwzapalną. (5)
 • Arcydzięgieł lekarski (Angelica officinalis L.)-  z uwagi na zawartość licznych związków zawartych w korzeniu- olejków eterycznych, kumaryn, amaroidów i flawonoidów, wykazuje działanie rozkurczowe i relaksujące na mięśnie przewodu pokarmowego oraz  przynosi ulgę w bólu. (6)
 • Kminek zwyczajny (Carum carvi L.)- drogocenne składniki owocu kminku stymulują procesy trawienne, a także przeciwdziałają wzdęciom. Ponadto wykazują aktywność przeciwzapalną oraz hamującą rozwój drobnoustrojów. Co więcej, ekstraktowi z kminku przypisuje się zdolności protekcyjne względem błony śluzowej żołądka. (7) (8)
 • Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla L.)- ekstrakt z kwiatów bogaty w olejki eteryczne, kwasy roślinne, kumaryny i flawonoidy odpowiada za utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego oraz działanie rozkurczowe w obrębie żołądka. Ponadto wykazuje aktywność przeciwzapalną. (9)
 • Ostropest plamisty (Silybum marianum L.)- owoc zawiera flawonolignany, neolignany i flawonoidy, które działają ochronnie na komórki i błonę śluzową żołądka. Przypisuje się mu również zdolności antyoksydacyjne i przeciwzapalne. (10)
 • Melisa lekarska (Melissa officinalis L.)- ekstrakt z liści melisy lekarskiej, z uwagi na zawartość licznych olejków eterycznych, taniny, kwasów triterpenowych oraz amaroidów i flawonoidów wykazuje aktywność uspokajającą i łagodzącą skurcze żołądka i jelit. Ponadto redukuje wzdęcia i gazy oraz działa antyoksydacyjnie. (11)
 • Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) – ziele zawiera liczne alkaloidy i kwasy organiczne, dzięki czemu działa rozkurczowo i stymulująco na układ trawienny. Ponadto wykazuje aktywność przeciwzapalną. (12)
 • Mięta pieprzowa (Mentha piperita L.)- wyciąg z liści łagodzi skurcze żołądka i jelit, a ponadto ogranicza wzdęcia i przynosi ulgę w bólu brzucha. W związku z obecnością olejków eterycznych i taniny przypisuje się mu działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. (8)
 • Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra L.)- korzeń zawiera kwas glicyryzynowy, który wykazuje aktywność protekcyjną względem błony śluzowej żołądka, a także flawonoidy, fitosterole i kumaryny rozluźniające jego mięśniówkę. (13)

Kompozycja 9 ziół w leku Iberogast podlega ściśle znormalizowanym warunkom Dobrej Praktyki Produkcyjnej, a rośliny pozyskiwane są w myśl wytycznych Dobrej Praktyki Rolniczej. 

Wielokierunkowe działanie leku Iberogast

Z uwagi na bogactwo i wysoką aktywność zawartych składników aktywnych, Iberogast przynosi ulgę w objawach zaburzeń trawienia zarówno w górnym odcinku przewodu pokarmowego: niestrawność, ucisk w żołądku, ból brzucha, nieprawidłowości trawienia, zgaga, jak również w odcinku dolnym: zespół jelita drażliwego, nudności, gazy, wzdęcia, odbijanie. (4)

Lek Iberogast działa na różne czynnościowe dolegliwości związane z układem trawiennym, które mogą być konsekwencją zmiany diety, regularności posiłków, klimatu, a także wielogodzinnej lokomocji bądź przejedzenia. 

Dawkowanie leku

Lek rekomendowany jest osobom dorosłym i dzieciom powyżej 6 roku życia. Iberogast zaleca się przyjmować w małej ilości płynu przed lub w trakcie posiłków, bez ograniczeń czasowych. 

Schemat dawkowania:

 • dorośli i młodzież powyżej 12 lat- 3 razy dziennie po 20 kropli 
 • dzieci w wieku 6-12 lat- 3 razy dziennie po 15 kropli (4)

Lato i nierozłącznie związane z tą porą pokusy dotyczące nawyków żywieniowych, niewątpliwie sprzyjają pojawieniu się czynnościowych zaburzeń żołądkowo- jelitowych. Warto zatem przed wakacyjnym odpoczynkiem zaopatrzyć się w skuteczny lek, który poradzi sobie z wieloma przykrymi dolegliwościami trawiennymi, a tym samym  pozwoli cieszyć się beztroskim czasem. 

Autorką artykułu jest mgr farm. Ilona Gołąbek- Karaś, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, aktywna zawodowo farmaceutka, redaktorka serwisu mgr.farm, miłośniczka sztuki, literatury i podróży.

Bibliografia

 1. Korzeniewski K. Zaburzenia żołądkowo- jelitowe u powracających z podróży. Forum Medycyny Rodzinnej . 2018, Tom 12, 4, 115–126.
 2. Feinle-Bisset C. i Azpiroz F. „Dietary and lifestyle factors in functional dyspepsia. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 10(3): 150-7 ., 2013.
 3. Wiercińska M. Zaparcia czynnościowe: przyczyny, objawy, leczenie. Medycyna Praktyczna. 2022.
 4. ChPL Iberogast. https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/12222/characteristic. [Online] 
 5. Reichling J. i Saller R. Iberis amara L . (Bittere Schleifenblume)- Profil einer Heilpflanze .Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd. . 9: 21–33 ., 2002.
 6. Angelicae radix, ESCOP monographs 2009. 
 7. Carvi fructus, ESCOP monographs 2019. 
 8. Kania M., Baraniak J. i Grys A. Ziołolecznictwo i zalecenia żywieniowe według św. Hildegardy z Bingen. Cz. II**. Postępy Fitoterapii. 2/2014.
 9. Matricariae flos, ESCOP monographs 2003. 
 10. Fructus Silybi Mariae, WHO monograph 2002. 
 11. Melissae folium, ESCOP monographs 2013. 
 12. Migas P. i Heyka M. Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) we współczesnej terapii- wskazania i bezpieczeństwo stosowania. Postępy fitoterapii . 3/2011.
 13. Kucharska- Ambrożej K. Aktualny stan wiedzy na temat chemizmu i aktywności biologicznej lukrecji gładkiej Glycyrrhiza glabra L. Postępy Fitoterapii. 2/2017.

Iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy

100 ml płynu zawiera:

Iberis amara herbae extractum (1: 1,5-2,5) 15,0 ml

ekstrahent – etanol 50% (v/v)

oraz:

Angelicae radicis extractum (1: 2.5 – 3,5) 10,0 ml

Matricariae flos extractum (1: 2 – 4) 20,0 ml

Carvi fructus extractum (1: 2,5 – 3,5) 10,0 ml

Silybi mariani fructus extractum (1: 2,5 – 3,5) 10,0 ml

Melissae folii extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml

Menthae piperitae folii extractum (1: 2,5 – 3,5) 5,0 ml

Chelidonii herbae extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml

Liquiritiae radicis extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml

Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych wyciągów jest etanol 30% (v/v).

Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Dawkowanie i sposób podawania: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej,   3 razy dziennie w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli, dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli. Podanie doustne. Wstrząsnąć przed użyciem. Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność. Nie ma ograniczenia czasu stosowania. W przypadku nie ustępowania dolegliwości po 7 dniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować jeśli występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby lub przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków, które mogą powodować uszkodzenie wątroby. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Podczas stosowania produktu leczniczego Iberogast notowano przypadki polekowego uszkodzenia wątroby. W razie objawów uszkodzenia wątroby (takich jak:  zażółcenie skóry lub oczu, ciemny mocz, odbarwiony stolec, ból w nadbrzuszu) należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat. U dzieci poniżej 6 lat każdy ból brzucha powinien być konsultowany z lekarzem. Pacjentom należy również zalecić konsultację lekarską, jeśli objawy utrzymują się lub jeśli w ciągu 7 dni leczenia nie nastąpi oczekiwana poprawa. Iberogast zawiera etanol w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Dawka jednorazowa dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada 6,2 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawkę. Produkt nie jest przeznaczony i nie powinien być stosowany przez pacjentów z chorobą alkoholową. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Iberogast. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania w okresie ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących przenikania leku/metabolitów do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dzieci karmionych piersią. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Działania niepożądane: W bardzo rzadkich przypadkach (<1/10 000) reakcje nadwrażliwości takie jak np. reakcje skórne, świąd, duszność u predysponowanych pacjentów. Polekowe uszkodzenie wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny, aż do wystąpienia żółtaczki polekowej oraz przypadki niewydolności wątroby) zgłaszano z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W sytuacji wystąpienia tych działań niepożądanych należy przerwać leczenie produktem Iberogast. Podmiot odpowiedzialny: 

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. Kategoria dostępności:

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Pełna informacja o produkcie leczniczym dostępna na życzenie w firmie: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: +48 22 572 38 33, fax (22) 5723850, www.bayer.com.pl  v8/1.03.2022/MK 

Artykuł sponsorowany

CH-20220721-75

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]