REKLAMA
Magazyn mgr.farm

E-recepta: miało być świetnie, a wyszło jak zwykle?

19 listopada 2018 10:12

Czytając ostatnie doniesienia medialne na temat e-recepty odnoszę wrażenie, że system ten, w obecnie projektowanej formie i postaci, będzie tylko źródłem wielu rozczarowań zarówno ze strony pacjentów, jaki i osób realizujących e-recepty w aptekach….

Oto lista zmian jakie czekają apteki od 1 stycznia 2020 roku (fot. Shutterstock)

Pierwszym z błędnych założeń systemu jest to, że każdy pacjent posiada adres e-mail lub telefon komórkowy. Obawiam się, że w grupie osób starszych, biegłe posługiwanie się komputerem i posiadanie własnego adresu e-mail oraz odczytywanie sms-ów jest raczej rzadkością niż normą. A rozwiązanie tej kwestii mogłoby być proste…

Nie wszyscy pacjenci mają adres e-mail!

Wystarczyłoby, że każdy pacjent w Polsce otrzymałby plastikową kartę ubezpieczenia zdrowotnego, zabezpieczoną 4 cyfrowym PIN-em („startowa” wersja stanowiła by ciąg cyfr np. „1234”). Dla bardziej „nowoczesnych pacjentów” karta mogłaby mieć również formę elektroniczną (np. w smartfonie) i mogłaby występować równolegle z wersją plastikową. Pacjent przychodząc do apteki udostępniałby kartę z indywidualnym kodem 2D (id IKP) i wpisywał jedynie 4 cyfrowy PIN, który odblokowywałby dane zapisane na jego indywidualnym koncie – w tym e-recepty wystawione przez lekarza.

REKLAMA

Kolejnym błędem jest dopuszczenie do wstawiania e-recept o treści w żaden sposób nieweryfikowanej automatycznie, a więc potencjalnie niezgodnej z obowiązującymi przepisami! Nie rozumiem dlaczego przy okazji wprowadzenia e-recepty nie stworzono jednolitego systemu wystawiania e-recepty i automatycznego systemu walidacji tych dokumentów? Program do wystawiania e-recept powinien być jeden (tworzony przez NFZ i udostępniany bezpłatnie) i niezależny od systemu operacyjnego urządzenia na jakim jest używany! Lekarz mógłby go używać równolegle na komputerze PC z systemem Windows/Linux, smartfonie/tablecie iOS czy Android. Oczywiście na początku wystarczy, aby sprawnie on działał chociaż na jednej lub dwóch z wymienionych platform sprzętowo/programowych.

REKLAMA

Na IKP (Internetowym Koncie Pacjenta) można by w sposób elektroniczny nadawać i zapisywać wszelkie uprawnienia pacjentów, a wtedy system mógłby dokonać automatycznej walidacji wszystkich odpłatności leków i ilości opakowań, jaka została przepisana konkretnemu pacjentowi pod kątem obecnie obowiązujących przepisów. A samo tworzenie IKP powinno odbywać się automatycznie w oparciu o dane z rejestru PESEL.

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana!

E-recepta o treści niezgodnej z przepisami i uprawieniami jakie posiada pacjent nigdy nie powinna się pojawiać w systemie , zapis takiego dokumentu powinien być blokowany przez oprogramowanie aż do momentu usunięcia wszelkich uchybień formalnych przez osobę wystawiającą (lekarza). Dzięki temu wypisanie leków na kurację dłuższą niż 4 miesiące na jednej e-recepcie czy nadanie zniżek, które nie należą się pacjentowi, byłoby więc niemożliwe. Miałoby to olbrzymi wpływ na szybkość i komfort obsługi każdego pacjenta w aptece.

Obecnie weryfikowanie uprawnień pacjenta w aptece oraz jego prawa do zniżek jest czynnością pochłaniającą sporo czasu i pozbawioną większego sensu, skoro logicznie rzecz biorąc za treść każdej recepty powinien odpowiadać jej wystawca czyli lekarz lub pielęgniarka.

Jedyne co powinno być nadal weryfikowane w aptece to treść merytoryczna dokumentu, jakim jest e-recepta, a więc dawki przepisanych leków i celowość zastosowania leku u konkretnego pacjenta.

Wszystko czym powinna się zająć apteka to szeroko rozumiana opieka farmaceutyczna, a nie weryfikacja błędów formalnych związanych z wystawieniem e-recepty! W dobrze zaprojektowanym systemie e-recepty jakiekolwiek błędy formalne na receptach nie powinny się pojawiać wcale! Taka konstrukcja systemu chroniłaby zarówno lekarza, jak i aptekarza, przed uchybieniami formalnym i karami finansowymi ze strony NFZ za błędnie wystawione/zrealizowane recepty.

REKLAMA

Sam kod EAN leku bez informacji o odpłatności to marnowanie potencjału, jaki ma system e-recepty!

W e-recepcie drzemie potencjał na ten moment zupełnie niewykorzystany. Przykładowo odpowiednie oprogramowanie w aptece mogłoby samo – oczywiście pod kontrolą farmaceuty – wybierać odpowiednie leki lub zamienniki ze stanów, jakie w danej chwili posiada apteka. Co więcej – przy tej okazji każde opakowanie wydanego leku mogło być poddane kontroli związanej z serializacją (dyrektywa fałszywkowa).

Jak powinna wyglądać realizacja praktyczna e-recepty w aptece według mnie?


 • Identyfikacja pacjenta/odczytanie kodu 2D z karty pacjenta

 • Podanie/wpisanie PIN przez pacjenta

 • Uzyskanie dostępu do treści e-recepty przez aptekę

 • Automatyczne przyporządkowanie leków posiadanych przez aptekę do treści e-recepty

 • Odczyt kodów 2D z każdego opakowania leku

 • Ostateczne podsumowanie wszystkich operacji i zatwierdzenie skutkujące ,wydrukiem paragonu fiskalnego i wysłaniem danych o sprzedaży oraz utworzeniem elektronicznego dokumentu potwierdzającego realizację recepty + wydruk krótkiego podsumowania o realizacji recepty dla pacjenta.

 • Elektroniczne oznaczenie ID recepty, jako zrealizowanej częściowo/w całości.

System e-recepty powinien dopuszczać również możliwość częściowej realizacji pojedynczych pozycji w kilku aptekach co jest zrozumiałe przy ciągłym występowaniu braków rynkowych leków deficytowych.

Obecnie mam wrażenie , że system e-recepty próbuje być kalką rozwiązań jakie funkcjonują w przypadku recept papierowych, powielając przy okazji wszelkie wady tych rozwiązań. Jest też wyjątkowo mało odporny na ludzkie błędy związane z wystawianiem i realizacją recept w aptece…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

(Nie)rzetelna informacja (Nie)rzetelna informacja

Już od jakiegoś czasu to obserwuję, ale zawsze starałam się to sobie jakoś wytłumaczyć i usprawiedli...

Slow food – moda czy powrót do korzeni? Slow food – moda czy powrót do korzeni?

Szybkimi krokami zbliżają się Święta. Z roku na rok jesteśmy coraz bardziej zabiegani i coraz mniej ...

Jesienna hipochondria Jesienna hipochondria

Nadeszła. Nieunikniona, niechciana, okropna, zimna, ciemna – jesień. Za oknami zrobiło się ponuro i ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz