REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceutyczne lenie?

12 listopada 2015 08:19

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie lektura opinii kolegi Mariusza Politowicza pod nośnym tytułem: [url=http://mgr.farm/opinie/lenistwo-forma-wspomagania-reeksportu]„Lenistwo formą wspomagania reeksportu”[/url]. Już na początku chcę podkreślić , że teza jakoby lenistwo farmaceutów i nie raportowanie dostatecznej liczby odmów do WIF i GIF miało jakikolwiek wpływ na skalę i istnienie zjawiska reeksportu jest błędna !

Według mnie już sama koncepcja tzw. ustawy antywywozowej jest zła, bo promuje za pomocą „listy leków zagrożonych brakiem dostępności na terenie Polski” permanentny brak pewnych leków na rynku farmaceutycznym. Każdy producent będzie wręcz zabiegał, aby występowały ciągłe braki jego leków w Polsce bo tylko to nieco utrudni, choć nie zahamuje całkowicie legalny ich wywóz przez hurtownie farmaceutyczne z naszego kraju.

Dlaczego mimo wprowadzenia już kilka miesięcy temu system odmów realizacji zaopatrzenia okazuje się kompletnie nieskuteczny? Pierwszym i kardynalnym błędem jest wprowadzenie pojęcia „odmowy zaopatrzenia” bez ścisłej standaryzacji informatycznej tego komunikatu, który otrzymuje prawie każdego dnia wiele aptek w Polsce… Każda hurtownia farmaceutyczna opracowała własną wersję tego pliku odmowy. Hurtownia z grupy Neuca generuje takie pliki w formacie pdf, hurtownia Hurtap generuje pliki w formacie XML, hurtownia PGF również tworzy pdf ale o zupełnie innej konstrukcji niż wymieniona na początku Neuca.

REKLAMA

W jaki sposób można efektywnie w sposób elektroniczny przetwarzać dane, które do WIF i GIF są wysyłane często w takiej niestandaryzowanej formie? Jest to praktycznie i fizycznie niemożliwe!

REKLAMA

Drugi błąd to podwójne raportowanie! Wysłanie już jeden raz odmowy wymaga pewnego wysiłku a zrobienie tego drugi raz w odniesieniu do tej samej odmowy to chyba jakaś forma „sadomasochizmu”? 😉 Dlaczego leki z listy zagrożonych brakiem dostępności należy raportować podwójnie jednocześnie do WIF i GIF? To doskonale obrazuje jak wolny i mało efektywny jest przepływ informacji między tymi dwoma instytucjami? Czemu WIF nie wysyła zbiorczych raportów do GIF?

Trzeci błąd to bezpośrednie zaangażowanie farmaceutów w proces przekazywania tych mało istotnych z punktu widzenia pojedynczej apteki informacji. Czemu ten proces przekazywania odmów nie mógłby odbywać się automatycznie lub półautomatycznie? Hurtownia sama miałaby obowiązek elektronicznego raportowania każdej odmowy do WIF właściwego dla lokalizacji konkretnej apteki a jej kierownik jedynie potwierdzałby nieotrzymanie lub brak jakiegoś konkretnego leku poprzez np. kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości e-mail czy na specjalnej stronie www?

Czwarty błąd to nieudolna próba „ułatwienia” pracy WIF i GIF przez formularze na stronach tych instytucji. Przy czym każdy WIF posiada własną wersję takiej strony, a na stronie GIF jednym z „istotnych” parametrów takiego formularza jest pole typu: „Rodzaj ulicy”? 🙂

Oprócz wysłania pliku z odmową konieczne wydaje się podanie szeregu danych takich jak nazwa przedsiębiorcy, nr REGON i ID hurtowni farmaceutycznej w rejestrze, dane adresowe? 😉 Rozwijana lista umożliwiająca wyszukanie odpowiedniej hurtowni po ID chyba przekracza możliwości informatyków z GIF?

REKLAMA

Każdy normalny farmaceuta będzie znużony powtarzając tę procedurę raportowania odmowy wielokrotnie w ciągu każdego dnia pracy, dlatego mając do wyboru : „brak leku i brak odmowy” lub „brak leku i odmowę (czasem podwójną)” wybiera to o czym w swoim artykule pisze Mariusz. Mimo tych utrudnień spora liczba aptek jednak raportuje odmowy często biernie (e-mail z odmową na konto WIF i GIF wysyłany automatycznie przez soft do zamówień) lub aktywnie wypełniając formularze na stronach WIF i GIF. Przy czym ten drugi sposób ma niewielką ale dużo większą od pierwszego wartość statystyczną…

Piątym błędem przy tworzeniu ustawy antywywozowej jest fakt, że przepisy ustawy PF nie przewidują kar za nieuzasadnioną odmowę realizacji zamówienia na zapotrzebowanie, o którym mowa w art. 36z ust. 1 ustawy PF. Stawia to pod wielkim znakiem zapytania sam sens istnienia tego skomplikowanego systemu raportowania odmów? Skoro hurtownia może odmówić każdej aptece dostarczenia leku wykręcając się przysłowiowym „sianem” to jaki sens ma raportowanie takiej odmowy???

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Batalia wyborcza (część 2) Batalia wyborcza (część 2)

Skoro tylko samorząd zawodowy jest ustawowo umocowaną reprezentacją nas wszystkich, to tylko w jego ...

Pie@#$%one komórki Pie@#$%one komórki

Nowoczesne technologie ułatwiają nam życie – co do tego nie ma wątpliwości. Dzięki przeróżnym urządz...

Jak doprowadzałem do upadku polską farmację – część 1 Jak doprowadzałem do upadku polską farmację – część 1

Zacznę od przedstawienia się. Absolwent poznańskiej uczelni z 1988 r. Studia ukończone w terminie. P...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz