REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Geografia i demografia aptek w polskich realiach

15 grudnia 2016 14:10

Na początku chciałbym zaznaczyć , że popieram pomysł apteki dla Aptekarza oraz ograniczeń ilościowych dotyczących aptek w ręku jednego właściciela proponowany przez NIA. Jedynym elementem nowych przepisów który budzi mój niepokój jest wprowadzenie ograniczeń geo i demograficznych w otwieraniu nowych aptek….

polska.png

Jeśli nowe przepisy są tylko początkiem szeregu pozytywnych zmian to ograniczenia geo i demograficzne są jak najbardziej korzystną propozycją. Obawiam się jednak , że zmiany w PF i egzekucja prawa w Polsce są zbyt wolnym procesem żeby ograniczenia geo i demograficzne odniosły pozytywny skutek.

Żeby zrozumieć moje wątpliwości należy zadać sobie kilka pytań:

REKLAMA

Dlaczego przez ostatnie 12 miesięcy w 38 mln kraju (Polsce) nie znaleziono ani jednej osoby, której kompetencje i uczciwość pozwoliłby na obsadzenie stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego?

REKLAMA

Dlaczego mimo przekraczania norm koncentracji na rynku farmaceutycznym przez sieci apteczne (posiadanie powyżej 1 % aptek w woj. ) jak dotąd nie zamknięto w Polsce ani jednej apteki z tego powodu ?

Dlaczego postępowania nawet w sprawie nielegalnej reklamy aptek ciągną się latami powodując wrażenie jej bezkarności ?

Dlaczego lokalne oddziały WIF wydają zgody na nazwy aptek które są kpiną z zakazu reklamy aptek mimo wielu lat obowiązywania przepisów zakazujących reklamy aptek ?

Według mnie ograniczenia geo i demograficzne przynoszą jedynie pozytywny skutek na stabilnych i uporządkowanych rynkach, niestety ale polski rynek farmaceutyczny do takich nie należy.

REKLAMA

Wyobraźmy sobie następującą sytuację w małej miejscowości obok apteki indywidualnej otwiera się apteka „agresywnej” sieci aptecznej (przed wejściem nowych ograniczeń). Rozpoczyna się walka o pacjenta, która polega na obniżaniu cen wszystkich produktów jakimi zwykle obraca apteka. Czy pojedyncza apteka ma jakieś szanse w starciu z apteką sieciową należącą do sieci składającej się np. z 300 aptek ?

Ze względu na mały obrót indywidualna apteka ma ograniczony dostęp do leków deficytowych , gorsze warunki handlowe zawarte w umowie z hurtownią farmaceutyczną , nie posiada żadnej wysokomarżowej marki własnej suplementów diety, nie prowadzi żadnych akcji promocyjnych wśród lekarzy. Jeśli akcja dumpingowania cen w aptece sieciowej będzie prowadzona bardzo intensywnie, pozostaje jedynie kwestią czasu kiedy apteka indywidualna, jej nie wytrzyma i ogłosi upadłość?

A wtedy apteka sieciowa zostaje monopolistą na lokalnym rynku i może śmiało podnieść ceny bo wie , że i tak nie powstanie już nigdy w jej okolicy (ze względu na ograniczenia geo i demograficzne) żadna inna apteka indywidualna lub konkurencyjnej sieci aptecznej, która mogłaby zagrozić jej pozycji! Przy braku szczegółowych regulacji prawnych tego niewątpliwie istotnego problemu jakim są ceny dumpingowe w polskich aptekach walka z tym zjawiskiem jest niezwykle trudna.

Co prawda zapisy KE Aptekarza otwarcie zakazują tego rodzaju praktyk jednak zmuszenie do przestrzegania tych zaleceń przez właściciela apteki który nie jest farmaceutą jest praktycznie niemożliwe!

Dlatego bardzo istotnym elementem nowych przepisów jest ograniczenie możliwości posiadania aptek do mgr farm. Dopiero apteka prowadzona przez farmaceutę musi respektować wszelkie zapisy KE i PF. W aptekach nie-farmaceutów dochodzi do „rozmycia” odpowiedzialności za różne często niezgodne z przepisami działania.

Bez wcześniejszej egzekucji ograniczeń dotyczących 1% własności aptek w województwie normy demo i geograficzne jedynie konserwują ów patologiczny układ w którym niektóre podmioty uzyskały przewagę rynkową kosztem pozostałych.

Podsumowując mój wywód, mimo dobrych intencji jakimi niewątpliwie kieruje się Samorząd Aptekarski proponując nowe rozwiązania prawne, obawiam się monopolizacji rynku przez sieci apteczne zanim proponowane zmiany odniosą pozytywny skutek… Mimo wszystko zachęcam jednak do poparcia działań NIA bo mamy przed sobą niepowtarzalną i jedyną szansę na odwrócenie niekorzystnych trendów jakie doprowadziły polską farmację do obecnego stanu ! Gdzie liczy się wartość koszyka zakupowego i premia za sprzedaż określonych preparatów bardziej od zdrowia i dobra pacjenta !

Parafrazując słowa pewnego polityka : „Uczyńmy znów polską Farmację wielką” ! 😉

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kto nie chodzi do apteki? Kto nie chodzi do apteki?

Naszło mnie ostatnio pytanie o to czy istnieje taka grupa osób, które do apteki nie chodzą. W końcu ...

W aptece można… W aptece można…

Apteka to nie sklep, apteka to też nie urząd. Apteka to placówka ochrony zdrowia publicznego, w któr...

Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary

Informacje o tym, że starożytni Egipcjanie testowali działanie niektórych leków i trucizn na niewoln...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz